Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Min partner har humørsvingninger. Hva gjør jeg?

Spørsmål

Jeg er en jente i begynnelsen av 30 årene som er forlovet med en jente på samme alder.
Hun er en utrolig flott jente, med masse fine kvaliteter. Det jeg trenger rådgivning i forhold til hvordan jeg skal handtere er humørsvingninger. Hun er ofte i godt humør, lar seg lett begeistre, smiler og ler. Hun har en god jobb, en nær familie, god økonomi og mange venner.
Men veldig ofte har hun dårlige dager/perioder. Det er kanskje 1-3 dårlige dager i uken. Noen ganger er det bare en dag, mens det andre ganger kan vare flere dager/en uke.
Hun blir da fryktelig usikker på seg selv å føler ikke hun er verdt noe, syntes ikke hun kan noe, syntes verden er et drittsted, at mennesker er fæle og at hun er på feil hylle karrieremessig. Jeg kan selvsagt også ha en dårlig dag eller føle at ting er trått, men kjenner meg så lite igjen i det hun føler. Forsøker å være nysjjerrig, støttende og hjelpe henne i den grad det går. Opplever som regel at eventuelle råd blir tatt dårlig i mot. Forsøker å spørre henne hva hun trenger fra meg når hun har det slikt, men får ofte til svar at det er sånn hun er og om jeg ikke bare kan støtte henne. Hun sier hun vet hun er vanskelig å leve med og at hennes mor kaller henne en jojo.
Problemet er at jeg syntes det går så ut over hvordan jeg også har det. Når hun har det sånn så bekymrer jeg meg for henne, bruker mye tid og energi på å forsøke å få henne i bedre humør og til slutt hender det at jeg også er blitt fortvilet og dårlig humør.
Jeg er vokst opp med foreldre som hadde et stabilt godt humør og er omgitt av venner som også er veldig stabile og stort sett fornøyde. Med det mener jeg ikke at jeg forventer at man skal være glad hele tiden, men jeg føler ikke at jeg har de verktøyene som skal til for å handtere et sånn svingende humør. Kanskje bunner alt dette i at hun i grunnen har dårlig selvtillit? Er det noe jeg som partner kan gjøre for å hjelpe henne å få en bedre selvtillit/selvfølelse?

Svar

Hei.

Du har skrevet et godt formulert brev her, hvor du beskriver din forlovedes humørsvingninger, som går ut over hvordan du har det også, naturligvis. Du ønsker rådgivning for hvordan du skal håndtere hennes humørsvingninger, og du lurer på om hennes humørsvingninger skyldes dårlig selvtillit, og om det er noe du som partner kan gjøre for å hjelpe henne til å få en bedre selvfølelse og selvtillit.

Dette er svært gode, fornuftige og viktige spørsmål, og det viser din omsorg for henne veldig klart. Det er avgjort et tema som du bør holde tak i og jobbe med, for deres begges del.
Imidlertid er det slik at dette er komplekse og helt individuelle ting, som kun i liten grad er mulig å gi råd omkring, via et enkelt spørsmål og svar over nett. Jeg kjenner jo overhodet ikke henne, vet ingenting mer enn det du har skrevet her, og det blir da et meget tynt grunnlag for meg å skulle gi noen konkrete råd på.
Det er jo også slik at vi mennesker virker inn på hverandre, hele tiden, og på godt og vondt, og i særdeleshet i et parforhold.
Det som handler om henne, handler også om deg, og hvordan du har det, virker inn på hvordan hun har det, og omvendt.
Derfor tenker jeg at dette antagelig i mindre grad handler om å gi DEG råd om hva DU skal / kan gjøre for og med henne, men om hvordan dere to kan håndtere dette best mulig sammen.

Mitt råd til deg og dere er derfor at dere oppsøker profesjonell veiledning for par, dvs at dere oppsøker en psykolog som driver med dette (parterapi / -veiledning) i sammen, og ser dette som en prosess fremover, og ikke som "ett sett med råd som skal følges". Jeg har ingen ferdig oppskrift eller konkrete råd, og vil nok også vokte meg vel for dette, for det kan bli så feil, siden jeg ikke kjenner dere, henne og deres relasjon osv. Svaret på de svært gode og viktige spørsmålene du stiller her, og som det er så bra at du stiller, finner man i form av dialog og prosess, dvs at veien blir til mens man går, og ikke som "ett sett med råd" som skal følges. Og det bør skje i dialogform, med dere begge to involvert, siden det er henimot umulig i et parforhold å håndtere slike ting uten at begge to er like involvert. Dette utfra det jeg skrev ovenfor om hvordan vi hele tiden virker inn på hverandre i en relasjon osv.

Hvorvidt hennes humørsvingninger skyldes dårlig selvtillit, kan og bør jeg ikke svare på. Det kan naturligvis være at det er hele eller deler av forklaringen, men det behøver slett ikke å være dette som er problemet i det hele tatt, men dette med årsaker til humørsvingningene hennes er noe som dere vil kunne få kartlagt om dere velger å gå til rådgivning / parterapi. Da vil kartlegging av årsaksforhold være en del av det man jobber med.

Av generelle råd jeg kan gi deg, tenker jeg at det må uansett være riktig å være ærlig med henne, gi henne tilbakemeldinger om hvordan du har det når hennes humør går ut over deg. Det er jo en del av en dialog, og det er ærlig og vennlig ment, og det vil alltid være riktig i et parforhold. Jeg vil også tenke at du sannsynligvis ikke bør tenke at "du" skal håndtere "henne" sånn og sånn, altså gå inn i en slags terapeutrolle for henne, det blir en feil balanse i forholdet og feil roller. Vær hennes partner, hvilket inkluderer ærlighet, vennlighet, åpen dialog, og deri ligger også dette med at du nå kan ta opp med henne at du synes hennes humørsvingninger er så vanskelige og slitsomme at du har bedt om råd slik du har gjort her, og at du har fått til råd at dere kan forsøke veiledning / parterapi, og at det er noe du ønsker for at nettopp dere to i sammen skal få det best mulig sammen.

Håper at mine betraktninger og råd kan være til nytte. Lykke til!