Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Langtidsvikninger av malariamedisinen kinin?

Spørsmål

Hei. For noen år siden ble jeg behandlet for malaria utenlands - med kinin intravenøst på drypp. Husker ikke dose, men ble medisinert i fire sammenhengende timer, påfølget av noen timer pause, deretter fire nye timer med medisinering, og slik fortsatte intervallene 24/7 i rundt en uke. Det jeg lurer på, som jeg ikke har klart å finne ut via egen research, og som mine behandlere ikke vet noe om, er om slik kinin-behandling kan føre til senskader? Jeg tenker på senskader av psykisk art. F.eks om det kan ha skadet nervesystemet mitt, eller noe? Jeg ble nok overmedisinert, og muligens kininforgiftet under behandling (fikk jeg vite på sykehus i Norge i ettertid) da jeg ble veldig dårlig, med bla. lammelser i deler av ansiktet, midlertidig blind, og fikk endret personlighet og hallusinasjoner. Når det er sagt ble jeg etter hvert helt frisk av alt, men senere har jeg slitt veldig psykisk. Noen av utfordringene mine har tydelige årsaker, og jeg er ekstra disponert for psykiske lidelser mtp. arv, personlighet o.l. Samtidig har jeg noen plager som mine behandlere ikke forstår. Derfor ville jeg, med støtte fra disse, vurdere muligheten for om kininbehandlingen kan ha "skylda" for noe, eller om vi bare skal la "dette ligge" fordi det er usannsynlig. Plagene jeg sikter til er ting som: -Utfordringer i hjernen jeg ikke hadde før. Vanskelig å forklare, men det er en slags oversensitivitet overfor omtrent alle inntrykk. -Hjernen spiller av flere ting på en gang, på repeat. Eks: akkurat nå sitter jeg alene i stillhet, men jeg hører setninger fra to ulike sanger på samme tid, samtidig som jeg hører replikker fra TV og setninger noen sa til meg tidligere i dag - på repeat, samtidig som jeg har mine egne tanker og skriver her. Alt bare i mitt hode. - Hørselshallusinasjoner: utypiske. Hører mange ulike stemmer som snakker med hverandre, ikke til meg. + mer "hjerneting" Kan det være en sammenheng, eller er det lite sannsynlig? Tusen takk for svar.

Kvinne 29
Svar

Kinin kan ha psykiske bivirkninger mens man bruker det, da det både virker inn på syntesen og virkningen av en neurotransmitter ("hjernesignalstoff") som heter serotonin. Forstyrrelser av serotonin kan være en del av virkningsmekanismene i psykoser, og hallucinogenet LSD virker blant annet via hemming av serotonin. Men stoffet skilles fort ut av kroppen. Halveringstiden er ca 11 timer. Det vil si at dagen etter avsluttet behandling har du bare igjen ca en fjerdedel av det du hadde i blodet på det meste, og etter noen få dager er stoffet helt ute av kroppen. Det finnes ikke data som tyder på at kinin kan gi noen form for langtidsskader. Man kan selvfølgelig ikke teste det på friske mennesker, og det man har av data er fra pasienter som allerede hadde alvorlig bevissthetstap på grunn av sin hjernemalaria. Dataene viser at det ikke er mer neurologiske senfølger hos dem som har brukt kinin enn hos dem som har brukt artemisinin, et nyere preparat som brukes ved alvorlig malaria. Så vidt man vet kan ikke kinin gir psykiske senfølger.