Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan min tidligere psykisk helse stå i veien for utdanningen?

Spørsmål

Har noen spørsmål angående BUP og Psykisk helse. Bakgrunnen er at jeg i år skal søke på en utdannelse der tidligere psykiske problemer kan komme i veien. Er snakk om full helsesjekk og samtale med Psykolog. Jeg har snoket litt i dokumentene om meg fra jeg gikk på ungdomsskolen, og husker at jeg var hos BUP et par ganger. Da pga var tydeligvis ukonsentrert og fikk ikke sånn kjempegode resultater på skolen. Sto noe som vansker for å konsentrere seg, gjør ikke lekser, følger ikke med og mer. Ble ganske overrasket når jeg leste alt som sto. Finner ikke lenger dokumentet i "Min Journal" men sto at det ikke var behov for mer oppfølging etter 2013. Jeg begynte det året på vgs, og har fullført hele vgs med gode karakter. Har aldri vært i kontakt med Psykolog siden 2013, men ble ganske skremt av å lese alt som sto. Var aldri noe voldelig, eller slike type saker, men sto mye rundt det med konsentrasjon og problemer med å gjøre lekser. Er disse dokumentene noe f.eks. Psykologer under bedrifter kan få tak i? Per i dag er jeg helt frisk, jobber deltid og venter på å søke på en utdanning med opptaksprøver nå i mars / mai. Står under det opptaket jeg skal søke på "vi går dypt inn i søkers bakgrunn for å avdekke psykisk tilstand, rusmiddelproblemer, og atferdsproblemer. Føler at det punktet kan relateres til 2012/2013 da jeg var noe hos BUP... Vet du noe om dette vil legges vekt på, eller om det kan oppdages? Og må man nevne noe hvis det ikke kommer frem i intervjuet? Vil jo være ærlig, men per i dag kunne jeg aldri forstilt meg at jeg hadde slike "problemer" på ungdomsskolen.

Mann 21
Svar

  

Hei,


du beskriver at du har vært i kontakt med BUP en periode i livet ditt og sier at det står beskrevet blant annet at du skal ha vært ukonsentrert, gjorde ikke lekser og fulgte ikke med. Du angir at du har fullført hele vgs med gode karakter, men at du nå ønsker å søke deg inn i en jobb der det varsles om at det skal graves i din bakgrunn for å avdekke psykisk sykdommer, rusmiddelproblemer og atferdsproblemer. 


Du spør om psykologer under bedrifter kan få tak i dette. 

Helseopplysninger er konfidensielle og faller under taushetsplikten. Ingen andre personer enn deg selv har tilgang til dine helseopplysninger, heller ikke til din journal fra BUP med mindre du gir samtykke til dette.


Du spør videre om dette vil legges vekt på og om det kan oppdages og om du må nevne noe hvis det ikke kommer frem i intervjuet. Siden du ikke opplyser hvilken utdanning du skal søke på er det vanskelig å svare på om det vil legges vekt på. Jeg vil anta at dersom du allerede ble varslet om at de vil «gå dypt inn i søkers bakgrunn for å avdekke psykisk tilstand, rusmiddelproblemer, og atferdsproblemer» at de kommer til å be om samtykket ditt. 


Samlet sett ville jeg anbefale deg til å være ærlige fordi slik kartlegging i forbindelse med spesielle jobber utføres vanligvis av sikkerhetsmessige hensyn, det vil si at det også tjener din egen sikkerhet at du er ærlig. 

Dessuten er det uheldig for deg dersom du skjuler ting nåp i tilfellet det kommer frem på et senere tidspunkt der du eventuell har fullført en utdanning som du ikke har bruk for på sikt. 


Jeg vil derfor råde deg til å være ærlig helt fra starten. 

Jeg håper at jeg har klart å hjelpe deg videre på veien og ønsker deg lykke til!