Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan man miste en diagnose i psykisk helsevesen?

Spørsmål

Hei! I desember 2018 var jeg i innspurten av min Ph.D. i matematikk. Jeg utviklet store søvnproblemer, men jobbet kjempehardt med min Ph.D., men alle andre arbeidsoppgaver ble kjempevanskelige. For eksempel hvis jeg skulle lage mat til barna mine, så begynte tankene mine å spinne, maten ble ødelagt og jeg begynte å gråte. Jeg tok kontakt med min fastlege, og han satte den tenative diagnosen moderat til alvorlig depresjon og henviste meg til Ambulant Akutteam (AAT). Her hadde jeg primært samtaler med en sosionom. Jeg var ikke fornøyd med behandlingen hos AAT blant annet fordi sosionomen skrev i journalen min at jeg var en "flink pike streber" med behov for anerkjennelse, at jeg var sjalu på menn og at jobben min var overordnet mine barn. Jeg sa jeg ville fortsette behandlingen et annet sted, men jeg var svært uenig med det som sto i viderehenvisningen og jeg mener AAT gikk veldig langt i å legge føringer på den videre behandlingen. Jeg prøvde å få rettet opp feilene i viderehenvisningen, men i denne prosessen ble jeg veldig sint og gjorde kanskje ting verre. For å få en alternativ beskrivelse av meg som pasient, oppsøkte jeg en privat psykiater. Jeg sa til ham at jeg selv tror at jeg kanskje har litt aspergers, men den private psykiateren mente at mine symptomer passer bedre til bipolar lidelse eller ADHD. Etter å ha utredet meg, intervjuet mine foreldre og min mann, satt den private psykiateren diagnosene ADHD med tilbakevende depresjon i remisjon. Jeg har begynt på Ritalin, og det gir en veldig god effekt. Blant annet har tankekjører blitt mindre, jeg snakker roligere, og jeg er mindre depremert fordi "vanlige" oppgaver, som å handle, lage middag g betale regninger, har blitt enklere. Men jeg er litt usikker på om det offentlige vil godta diagnosen. AAT sendte henvisning til DPS der de beskriver en helt annen utredning/behandling. Kan jeg bli pålagt å gjennomgå en ny utredning i det offentlige helsevesenet der jeg risikerer å miste ADHD-diagnosen?

Kvinne 39
Svar

  

Hei, 


du beskriver at du har over tid slitt i en periode der du samtidig holdt på med PhD din i matematikk. Du angir at du ble vurdert av AAT der en sosionom beskrev deg på en måte du var uenig i slik at du tok kontakt med privatpraktiserende psykiater som etter endt utredning satte diagnosen ADHD med depresjon i remisjon. 

Du spør om du kan bli pålagt ny utredning i det offentlige helsevesenet og om du kan «risikere» å miste diagnosen ADHD. 


Når du er henvist til en behandler er det alltid den aktuelle behandleren som har ansvaret for deg. Det betyr at du vanligvis vil bli bedt om å samtykke til at ny behandler på DPS kan innhente opplysninger om deg og gjennomført tidligere utredning.

I ditt tilfelle ville det altså bety at du kan bli bedt om å samtykke at DPS kan innhente opplysninger fra psykiateren som du har brukt og som har stilt diagnosen din. 


Siden ny behandler har alltid et eget vurderings- og behandlingsansvar er det generelt sett alltid en mulighet for at du blir utredet på nytt, for eksempel dersom ny behandler skulle være uenig med tidligere vurdering eller er i tvil vedrørende tidligere stilt diagnose. 

Så samlet sett er det altså en viss sjanse for å kunne «miste» en diagnose, men dette vil vanligvis være godt begrunnet i så fall og du vil bli informert om vurderingene som er gjort. Husk at helsevesenet vil ditt beste og at helsepersonell alltid ønsker å hjelpe deg på best mulig måte!

Jeg vil derfor anbefale deg å ikke la redselen din for å miste diagnosen stå i veien for et løp på DPS. 


Jeg håper at jeg har klart å hjelpe deg på veien videre og ønsker deg god bedring!