Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan angst gi fysiske symptomer som høy puls, hjertebank, svimmelhet, prikking i hender?

Spørsmål

Jente, 21 år.Fikk for to mnd siden det jeg tror var et panikkanfall. Sliter med tung pust (føles som jeg ikke klarer å trekke nok luft ned i lungene), høy puls, hjertebank, stikkende smerter under ribbein og i bryst, svimmelhet, prikking i hender og føtter, nedsatt matlyst og med alt dette følger katastrofetanker. Jeg har fått diagnosen angst, men klarer ikke helt å tro på det. Før anfallet var jeg ikke bekymret over helsen min, men i det de stikkende smertene kommer og jeg føler jeg ikke får puste ordentlig begynner jeg å tvile på diagnosen. De stikkende smertene er ikke konstant, men kommer og går. De varer som regel noen sekunder, men har også vart opp til 10 minutter. Jeg har blitt lyttet på flere ganger og får høre at alt høres fint ut, har tatt tre blodtrykksmålinger som alle var fine og to EKG som også var normale. Men når jeg får smerter rundt brystet, pusten blir «dårlig» og pulsen er litt for høy klarer jeg ikke helt å tro på det og tenker at det er noe uoppdaget. Tror du jeg har grunn til bekymring? Jeg har alltid vært aktiv og spist relativt sunt. Jeg snuser, og prøvde å slutte for ikke mange uker siden, men da ble bare pulsen, hjertebanken og panikken større, så jeg fikk beskjed om å vente med det til ting har roet seg litt. Hverken mamma, pappa eller besteforeldre har hjerteproblemer. Har kun hatt oldeforeldre og en gammeltante med hjertesykdom.

Kvinne 21
Svar

Hei.


Du er altså en ung og formodentlig kroppslig frisk jente på 21 år, som de siste to månedene har hatt helseplager du ikke har hatt før. Du har blitt nøye undersøkt av lege, det ser jeg tydelig, og konklusjonen er at du ikke har noen tegn til eller mistanke om fysisk sykdom, men at dine fysiske symptomer skyldes angst og panikkanfall.

Det virker tildels som at du har tillit til at dette er korrekt diagnose, men at når anfallene kommer og du kjenner symptomene så tydelig, så blusser det opp igjen tanker om at du kanskje allikevel har en fysisk sykdom som årsak til plagene dine. Her spør du om har grunn til bekymring, og indirekte tenker jeg også at du vil høre min mening om hva dette kan skyldes og ikke skyldes, og hvor sannsynlig det er at diagnosen angst er korrekt.


Oppsummert:

Samtlige fysiske symptomer du beskriver, er helt typiske for angstanfall. Angst gir seg i høyeste grad ofte utslag i fysisk følbare symptomer, rent generelt sett. Det er velkjent, og vanlig. Årsaken ligger i at angst gir høyere nivåer av stressnivåer i kroppen, blant annet adrenalin, og det gir eksakt slike symptomer som du beskriver. Det er også en typisk snøballeffekt i dette bildet: Når du blir redd for hva du kjenner, øker adrenalinnivåene ytterligere, og det forsterker igjen symptomene, noe som igjen forsterker din angst for "hva det kan være". Dette er erketypisk for angst. Deri ligger også faktisk løsningen, og det er å ikke være redd for symptomene, ikke frykte at de kommer tilbake, møte de med likegyldighet og visshet om hva det er (kun en alminnelig adrenalinvirkning og ikke noe farlig) neste gang de kommer. Dette kan du øve på, og virkningen er ofte slående. På den måten demper du også angsten for angsten, angsten for at det skal komme tilbake, noe som ofte kan bli selve hovedproblemet.

La de fysiske symptomene komme, ikke prøv å dempe de, prøv gjerne heller en motsatt teknikk: "Er dette alt du får til, Angst? Jeg klarer da mye mer enn dette! Det var verre sist, kom igjen, jeg bryr meg slett ikke!"


Fysiske symptomer, f.eks. slike du beskriver, kan naturligvis i noen tilfeller også være tegn på fysisk sykdom. Derfor var det rett av deg å få lege til å undersøke deg, slik at du fikk avklart at du faktisk ikke har noen fysisk sykdom. Først etter at dette er fastslått, slik det er hos deg, har en "lov til" å henge slike symptomer på angst-knaggen. Og det er også av største viktighet at en gjør det, for hvis en ikke gjør det, ikke setter riktig merkelapp på symptomene, så er jo det oppskriften på usikkerhet, noe som igjen er meget beslektet med og lett fører til angst. Som igjen forsterker tendensen til å få slike fysiske symptomer på angst.


I tillegg til at det er avklart at du ikke har noen fysisk sykdom, er selve din beskrivelse av symptomene så typisk for angst (og ikke fysisk sykdom), at en bare ut fra symptombeskrivelsen alene nærmest får bekreftet diagnosen angst her. Fysiske sykdommer arter seg ikke akkurat slik som du her beskriver. Det å gjenkjenne symptomer, er en av legers viktiste måter å stille korrekt diagnose på, sammen med blodprøver og fysiske undersøkelser, naturligvis, for å utelukke fysisk sykdom.


Konklusjonen min her er at alt ser ut til å stemme med diagnosen angst, og at du derfor ikke skal frykte fysisk sykdom som årsak, eller tenke mer på det. Det å bestemme seg for det, og ha et bevisst forhold til at du styre slike tanker, er kanskje den viktigste og mest effektive delen av behandlingen, og meget effektivt. Får du det til alene, og merker at du gradvis får mer og mer kontroll over dette, dvs at dette skremmer det stadig mindre, så er det vel og bra, men synes du at det går tregt, så tar du kontakt med fastlegen for å få profesjonell hjelp til å komme deg ut av dette, for behandling finnes, og den er effektiv. Det går naturligvis ut på samtaleterapi, enten med fastlege eller psykolog, og en del av dette vil være grundige samtaler om hva angst er og hva slags mekanismer som fører til de fysiske symptomer, slik jeg har begynt å forklare deg her, for nettopp kunnskapen og tryggheten om dette, er det viktigste for å komme ut av det, siden informasjon og kunnskap effektivt demper usikkerhet og angst.


Håper at informasjonen og rådene er til nytte for deg, ha det bra og lykke til.