Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Jeg tror jeg har ADD

Spørsmål

Har diagn. Bipolar 2 og blandet personlighetsforstyrrelser. Går på medi. Lamictal og Cipralex. Mener at jeg har ADD i tillegg. Ble testet, men resultatet i f. av DPS var negativ. i tillegg er jeg en voksen man. For meg henger ikke ting helt på grep anda, noe som ikke stemmer. Jeg ga meg ikke på det. Leste mye om Bipolar/ADD/Prsn.forst. og at det er vanskelig å skille de. Jeg testet Ritalin etter å har snakket med en venn og plutselig var jeg helt "normal". Det beste var, bivirkningene av medi. som trøtthet og lav libido var borte. Bedre konsent. evne og kreativ, ingen tankekjør eller dype depresjon, en god natt søvn. Yes dette var en ekstrem forbedring av livskvaliteten. Snakket med Spes. Legen iht erfaringene mine. Legen; Dette var ikke forsvarlig å bruke medi. som ikke var foreskrevet, spesielt ikke vis man har fortid med narkotika. Greit nok det ikke er legal og etisk. Men hvorfor har Ritalin 40mg dep./d. en slik virkningen på meg? Ser ikke dette som rusmisbruk, testet 80mg/dag. det var ikke godt. Har nok erfaring med medisiner og andre stoffer over årene, jeg kjenner meg god nok. I dag drikker jeg nesten ikke alkohol. Legen nekter å svare ordentlig, bare argumenter som; du er jo narkoman, du har en prsn.forst, du kan får hjerteinfarkt, det er ingen bevis på at Ritalin har noe effekt på ditt sykdomsbilde, det blir ikke en ny ADHD utredning osv. Så spørsmål en gang til er det bare "rusen" som gir meg den bedre livskvalitet eller er det en effekt back dette, finnes andre tilfeller i Norge? Leste en del om off-label presc. her en en lignende fall i Norge "bipolardagbok.blogg.no - Medisinen som reddet livet mitt!". Har dessverre ikke råd til en privat utredning ellers hadde jo dobbel sjekket diagnosen i en annen klinikk. Det jeg føler å leser stemmer ikke med det Spes. Legen vil fortelle meg.

Mann 40
Svar

  

Hei,

Du skriver at du har fått diagnosen bipolar lidelse type II i kombinasjon med blandet personlighetsforstyrrelse. Du beskriver at du lurer på om du har ADD i tillegg samt at dette har ført til at du på egen hånd prøvde ut Ritalin. 

Du forteller at du opplevde effekt av Ritalin i forhold til at bivirkningene a medikasjon som trøtthet og lav libido var borte samt at du opplevde bedre konsentrasjonsevne og kreativitet, at tankekjøret og depresjon var bort samt at du sov godt. Du forteller at du fikk negativ tilbakemelding fra psykiater vedrørende dette egenforsøket, noe som ble begrunnet med fortiden din som narkoman og at du kan få hjerteinfarkt. 


Du opplyser at du fikk høre at «det ikke blir en ny ADHD utredning», slik at jeg går ut ifra at du er utredet i forhold til ADHD/ADD fra før. 

Symptomene på ADHD/ADD skal ha startet i barnealder og skal – i følge nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet – også fylle følgende kravet: «Det er også et krav at ikke konsentrasjonsvansker eller hyperaktivitet/impulsivit er bedre forklart av andre tilstander (American Psychiatric Assocation, 2013; World Health Organization, 1992).»

Du forteller at du har fått diagnosen bipolar lidelse type II som er en lidelse som er preget av depresjon. Konsentrasjonsvansker er gjerne et symptom av depresjon.

I tillegg er det kjent at rusmisbruk kan gi hjerneorganiske forandringer som kan utløse kognitive vansker. 


Når det gjelder Ritalin står det følgende i Felleskatalogen under kontraindikasjoner (= tilstander der preparatet ikke skal brukes): «Diagnosen eller tidligere alvorlig depresjon (…), selvmordstendenser, alvorlige stemningslidelser, (…)». 


Du forteller at noen av effekten du opplevde med Ritalin skyldes at bivirkningene av medikasjonen som du går på ble borte (trøtthet, nedsatt libido). Det er viktig å påpeke her at du i denne sammenhengen har brukt Ritalin for å dempe bivirkninger av et annet medikament, noe som ikke skal gjøres. Dersom du opplever bivirkninger av et medikament og der bivirkningene er plagsomme er det viktig at du drøfter dette med psykiateren din slik at dere i fellesskap har muligheten til å finne en bedre løsning (dette kan være for eksempel et annet preparat, en annen dosering, annet tidspunkt for medikamentinntak med mer).


Jeg håper at jeg har bidratt til å hjelpe deg på veien videre og ønsker deg god bedring!

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-