Jeg er avhengig av internett!

Spørsmål

Jeg har ett problem. Jeg er avhengig av internett. I løpet av en dag på jobben jobber jeg kanskje en halvtime, og resten av tiden bruker jeg på å surfe på nettet, chatte på irc (internet relay chat), og jeg sjekker mailen min minst hvert 5 minutt. Jeg har prøvd å slutte, men klarer det ikke mer enn 3-4 timer av gangen. Jeg har også en stilling som gir meg muligheten til gjøre dette uten å bli oppdaget, men unskyldningene for ikke-ferdig arbeid begynner å bli tynnere og tynnere. Og jeg føler meg også ubrukelig og skitten. Hva skal jeg gjøre?

Mann, 19 år

Svar

Hei!

Det er opplagt at du har et problem, først og fremst i forhold til arbeidsgiver og i forhold til oppgavene du ikke får utført og som hoper seg opp. Jeg er ikke i tvil om at du har et reelt avhengighetsproblem!

Internettavhengighet er selvfølgelig et ganske nytt fenomen, uttrykket ble først brukt som en spøk i diskusjonsgrupper på internett midt på 90-tallet. Man sammenliknet symptomer og avhengighet med alkoholavhengighet, og selv om begrepet til å begynne med ble brukt som en spøk ble det etterhvert klart at mange hadde slik avhengighetsproblematikk. Selv om det fortsatt er fagfolk som mener syndromet ikke er reelt, er det slik at mange har plager og atferd som er nært knyttet til unormal høy bruk av internett, og derfor bør disse personene tas alvorlig og eventuelt behandles.

Internettbruken er ikke farlig i seg selv, men hvis nettbrukeren neglisjerer sine daglige oppgaver på jobb og hjemme, kan nettbruken gå ut over det sosiale liv, økonomiske forpliktelser, familieliv og personlig hygiene og følelsesliv.

Hva er symptomene på nettavhengighet og patologisk internettoverforbuk?
Først og fremst består symptomene av problemer på jobben, i forhold til studier og i sosiale sammenhenger. Ansvar og oppgaver i forhold til familie og jobb neglisjeres, man mister kontakten med venner. Det blir vanskelig å forholde seg til annet enn internett, man blir irritert når man må gå offline eller når man er offline. Livet legges om for å få muligheter til å være mer online, man lyver om hvor lenge man er online/offline, og egen helse og søvnbehov nedprioriteres slik at man kan være mer online.

Nettbruken følges ofte av en skyldfølelse. Nettbrukeren skjønner ofte at atferden ikke er sosialt akseptabel, og skyldfølelsen øker når man sitter foran datamaskinen. Venner i "det virkelige liv" nedprioriteres til forhold for venner på internett.

Etterhvert blir hele tankemønsteret annerledes. Brukeren får følelsen av å være verdifull kun når han/hun er online, og når man er offline ser en kun frem til å kunne logge seg på igjen.

Online sex, pengespill, chat, auksjoner og spill er de vanligste aktivitetene for slike nettavhengige, men email, surfing og nyhetsgrupper/communities er vanlige aktiviteter.

Hva kan jeg gjøre?
Det er vanskelig å gi en løsning som passer for alle. Det er varierende grader av avhengighet, og det er ikke nødvendig å behandle internettbruk generelt! :-)
Imidlertid er det noen som har så mye plager av nettbruken at de trenger hjelp til å komme ut av dette. Dette vil gjelde spesielt dem som får sosiale og jobbrelaterte problemer av sin nettbruk. Jeg tror du trenger en profesjonell terapeut til å komme i gang med dette, kanskje legen din kan vurdere behovet ditt og eventuelt henvise deg til en psykolog som kan hjelpe deg med å sortere tankene rundt dette.
Richard Davis er en amerikansk ekspert på slik nettavhengighet, og han har foreslått følgende punkter som forsøk på komme ut av e-slaveriet:

1. Flytt datamaskinen til et annet rom.
Dette vil fjerne en del av motivasjonen for å gå online.

2. Gå aldri på nettet alene.
Det bør være andre i rommet eller i huset, og hvis du iflg punkt 1 flytter PCen til et rom med mye trafikk (kjøkkenet eller stuen?), vil du bli tvunget ut av den isolerte kontakten med internett og i større grad eksponere din internettbruk (og internettporno/sex blir mindre aktuelt..)

3. Lag en internettlogg.
Du vil bli overrasket over hvor mye du bruker internett! Skriv også ned hva du tenker når du logger deg på og av. Dette kan hjelpe deg og en evt terapeut i å eksponere problemet ditt.

4. Fortell andre om ditt problem.
Du vil oppdage at mange har liknende problemer/atferd. Dessuten vil det bli mindre skyldfølelse og tabu rundt internettbruken og du vil kanskje kunne kombinere livet offline/online?

5. Mosjon!
Du vil få mer overskudd, men også bli trøttere om kvelden, slik at søvnproblemer blir mindre alvorlige.

6. Ikke bruk alias.
Stå for hvem du er, vær deg selv. Det er viktig at du opprettholder følelsen av hvem du er, og at det du gjør er noe du er ansvarlig for og kan stå for. Et alias smuldrer opp ansvarsfølelsen og forsterker skyld og tabufølelse.

7. Ta internettfri!
Begynn med en dag. Kanske du klarer en helg eller en uke etter hvert? Dette gjelder også email. På denne måten kan du bryte avhengigheten.

8. Slutt å tenke på internettavhengighet!
Et merkelig råd kanskje, men en "diagnose" er ofte en selvoppfyllende profeti. Du trenger ikke vite mye om internettavhengighet, ta tak i alle mulighetene til å komme ut av alvorlig avhengighet og overforbruk, men bruk internett i fornuftige mengder uten skyldfølelse.

9. Hjelp andre!
Kjenner du andre som har det som deg kan det være fornuftig å snakke om det, hjelpe hverandre og sette ting i riktig perspektiv. Dette vil hjelpe deg til å se din egen internettbruk på en riktig måte.

10. Søk profesjonell hjelp!
Dette er det viktigste rådet hvis du sliter med overforbruk av internett og det går utover ditt sosiale og jobbmessige liv.

Lykke til!