Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hvordan utreder man en depressiv psykotisk episode?

Spørsmål

Hei, Dette gjelder spørsmål rundt diagnosesetting og utredning av psykose, nærmere bestemt depressiv psykotisk episode (F32.3). Hvilke symptomer skal man observere før denne diagnosen kan settes? Må det være noen fysikalske eller språklige symptomer tilstede? Hva skal man se etter for å konkludere at noe man opplever er hallusinasjoner? Kan den settes uten noe annet enn en antakelse? Er det noen bevisbyrde på diagnosesetteren som skal oppfylles? Hvordan skal man behandle en slik pasient? Er det tillatt for legen å ignorere, snakke nedsettende til, eller unngå didaktisk samtale? Jeg håper på utfyllende svar. Og hvis det er noe jeg mangler spørsmål om angående utredning, så blir jeg takknemlig om du kommer med besvarelser på de også.

Mann 30
Svar

  

Hei,


Du har mange spørsmål rundt diagnosen F32.3 som er iht ICD-10 klassifikasjonen en «alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer». 


Ved en depressiv episode kan pasienten blant annet lide av nedstemthet, redusert energi- og/eller aktivitetsnivå; pasienten har ofte nedsatt evne til å glede seg for ting som ellers pleide å gi glede og kan føle mindre interesse for omgivelsen. Pasienten kan også ha konsentrasjonsvansker, likeså er søvnforstyrrelser og redusert appetitt vanlige symptomer. Uttalt trettbarhet eller tretthet selv etter den minste anstrengelsen kan også være tilstede. Selvfølelsen og selvtilliten er hos pasienter som har en depressiv episode nesten alltid redusert samt at de kan lide av forestillinger om egen verdiløshet og skyld. En depressiv episode kan også ledsages av minkete eller langsommere bevegelser og/eller tankehastighet. 


Depresjoner blir blant annet inndelt etter alvorlighetsgrad i mild, moderat og alvorlig. 

Når man snakker om en alvorlig depressiv episode (slik F32.3 diagnosen står for) bør mange av de ovennevnte symptomer være både markerte og plagsomme for pasienten. Ofte er også selvmordstanker og/eller -handlinger tilstede. Kroppslige symptomer, f. eks. i form av smerter, finner man også vanligvis ved en alvorlig depressiv episode. 


Depresjonsdiagnoser kan finnes med tillegget «uten psykotiske symptomer» og «med psykotiske symptomer». Psykotiske symptomer kan dreie seg om hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger. Ved en hallusinasjon opplever pasienten noe fra sansene (f. eks. hører stemmer) som ikke er i samsvar med realiteten slik at opplevelsen ikke oppfattes av andre. 

En vrangforestilling er i utgangspunktet en oppfatning av virkeligheten som ikke samsvarer med realiteten og som pasienten vanligvis er ganske overbevist om. 


Når det gjelder diagnostikk og behandling som du også etterspør så kreves det en grundig utredning før man kan stille en psykiatrisk diagnose. Utredningen omfatter vanligvis et grundig opptak av sykehistorien (som vanligvis også inkluderer sykdommer i familien), testing (som regel i form av strukturerte intervjuer eller spørreskjema), fysisk undersøkelse inklusive blodprøver, kartlegging av funksjonsnivået på ulike områder med mer. 

Behandling av alvorlig depresjon består generelt sett som regel i en kombinasjon av samtaleterapi og medikamentell behandling. 


Du etterspør også legens holdning overfor pasienten ved en slik utredning og stiller en del retoriske spørsmål vedrørende dette slik at jeg får inntrykk at du sitter med en dårlig erfaring på det området. Når det gjelder det punktet ville jeg anbefale deg til å gå i dialog med den legen det gjelder og fortelle vedkommende om hva du opplevde i samtalen deres slik at legen selv kan svare på hva som har skjedd. Etter min mening beror slike erfaringer ofte på misforståelser. 


Jeg håper at jeg har klart å hjelpe deg på veien videre og ønsker deg god bedring!