Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Det er mistanke om personlighetsforstyrrelse, hva skal jeg gjøre?

Spørsmål

Jeg har de siste månedene vært mye involvert i psykiatrien som pasient grunnet depresjonsplager og angst. Når jeg nå leser journalnotater står det at det er spørsmål om personlighetsforstyrrelse. Dette gjør meg urolig. Jeg føler at dette er veldig alvorlig, og jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det. Personlighetsforstyrrelser står oppført som et kronisk avvik i personligheten. Jeg føler meg veldig unormal etter å ha lest dette om meg selv, og det står dessuten ingenting om hva slags type personlighetsforstyrrelse de lurer på om jeg har. Jeg synes det nå er vanskelig å være åpen og kontaktsøkende med helsevesenet. Det virker som en diagnosegruppe som er veldig sett ned på og som vanskelig lar seg behandle. Hvordan diagnostiseres en personlighetsforstyrrelse? Hvorfor er ikke behandlerne åpne med meg om at de tror at jeg har en personlighetsforstyrrelse? Hva vil dette si for meg i livet videre hvis jeg diagnostiseres med en personlighetsforstyrrelse?

Kvinne 25
Svar

  

Hei,


du forteller at du har vært i kontakt med psykiatrien på grunn av depresjon og angst, men at du har lest i journalnotatet at det også står spørsmål om du kan ha en personlighetsforstyrrelse. Du angir at det har gjort deg urolig.


Du spør om hvordan personlighetsforstyrrelse diagnostiseres. Det finnes ulike tester som man bruker i diagnostikken av personlighetsforstyrrelse. Noen av testene er bare «screeningstester» og skal kartlegge om det er en sjanse at en gitt pasient kan ha en personlighetsforstyrrelse for å gi behandleren en pekepinn om det lønner seg å bruke mer tid på å kartlegge dette område eller ikke. Andre tester igjen er rettet mot nøyaktig diagnostisering av personlighetsforstyrrelser. 


Du lurer også på hvorfor behandleren ikke er åpen om dette. Dette kan ulike grunner, for eksempel at behandler muligens har fått utslag på en screeningstest, men har enten vurdert at det ikke stemte overens med det «kliniske inntrykket», altså med måten du fremstod på. Mulig er også at behandleren vurderte å prioritere andre ting fremfor å gå videre med testing opp mot personlighetsforstyrrelser. Som sagt det finnes mange ulike grunner og jeg råder deg til å ta dette opp med ansvarlig behandler. Da vil du som regel få en god forklaring på hva som er blitt gjort og tenkt videre. 


Når det gjelder spørsmålet ditt hva det vil si for deg i livet videre om du har en slik diagnose vil jeg gjerne påpeke at det ikke er helt sant at personlighetsforstyrrelser ikke kan behandles. De regnes riktig nok som ikke lett å behandle, men de kan behandles, samtidig som behandler er avhengig av å ha godt samarbeid med pasienten. 

Jeg vil derfor råde deg til å drøfte dine bekymringer med behandleren din.


Jeg håper at jeg har klart å hjelpe deg på veien videre og ønsker deg god bedring!