Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Spørsmål

Lurer på om det kan vedtas tvangsmedisinering innen psykisk helsevern med A medikament ? Antingen gjennom depotsprøyte eller tvang at inta medikament. Tidligere missbruk er alkohol av karakter overdrikkende. Har idag avhold. Ingen kontakt med detta narkotiska stoffer og tar avstånd. Dock ingen som lytter og har vart under urettmessig etterforskning av Politiet grunnet DPS helsepersonell.

Kvinne 40
Svar

Hei, som du sikkert kjenner til i Psykisk helsevernlov finnes det strenge lover for hvordan tvang kan utøves i psykisk helsevern. Hovedvilkåret for bruk av tvang er at personen må ha en alvorlig sinnslidelse. Med dette menes psykose/tilstander kjennetegnet ved lite sykdomsinnsikt, dårlig fungering i dagliglivet og realitetsbrist. I tillegg må et eller flere av tilleggsvilkårene være tilstede. Tilleggsvilkårene er som følger: 

  • Tvang er nødvendig for å hindre at personen mister muligheten til å bli frisk eller vesentlig bedre. 
  • Tvang er nødvendig for at den psykiske tilstanden ikke skal bli vesentlig verre i løpet av kort tid. 
  • Tvang er nødvendig fordi personen er til fare for seg selv eller andre på grunn av sinnslidelsen.

Ved bruk av tvang kan man bruke kortidsvirkende beroligende medikamenter, og dette skiller seg da fra "tvangsmedisinering" i form av behandling. Ved "tvangsmedisinering" er det slik at en person ikke ønsker å ta medisinene selv, samtidig som denne personen blir ansett som ikke samtykke kompetent, og det blir besluttet å gi medisinen allikevel. Dette står i Psykisk helsevern lov § 4-4. Tvangsbehandling forutsetter at pasienten er underlagt tvunget psykisk helsevern, med eller uten døgnopphold. Vanlig tvangsmedisinering vil være antipsykotika, og ikke A preparater som morfin og opioider som ofte brukes mot sterke smerter. Dersom jeg forstår ditt spørsmål stiller du spørsmål ved om man kan tvangsmedisinering med slik A preparater som er sterkt vanedannende. Jeg kjenner ikke til at det er praksis for dette. 


Hilsen legen