Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Bruk av medisiner ved bipolar lidelse type 2

Spørsmål

Hei. Jeg har en datter på 20 år med diagnosen bipolar type 2. Hun er utredet fra spesialisthelsetjenesten og har gått kurs for å takle og bli kjent med sykdommen. Startet med lamictal der, dette i tillegg til Zoloft hun startet med hos sin fastlege i forkant av dette. Fastlegen har sluttet, derfor ny fastlege nå. Var deprimert, tiltaksløs og fikk etter hvert tanker om å ta livet sitt. Selvskadet seg også litt. Ble bedre, og hadde en bra periode fra Jan 18 til juni 18. Etter dette har hun blitt mer deprimert igjen, lite energi, lite glede, sover mye og uregelmessig.. svinger på en måte i depresjonen. Hun vet viktigheten av regelmessighet, men dette er vanskelig akkurat nå. Føler seg ikke helt tatt på alvor. Bruker nå 300 MG lamictal og 50 MG zoloft. Skal øke opp lamictal til 350 MG over tid nå Fordi litt lavt speil. Etter å ha lest endel selv lurer jeg på om det kan være andre medisiner som kan hjelpe henne. F.eks wellbutrin for å gjøre noe med energiløsheten, dette i tillegg til zoloft selvfølgelig så det ikke forverrer angst og søvn. Event andre medisiner? Går til samtaler hos psykiatrisk sykepleier. Hun har en dom på seg fra en uheldig periode før oppstart av medisiner, og skal forsøke jobbe inn timene med samfunnsstraff. Dette er vanskelig nå så hun er sykemeldt litt.. Opplever som pårørende situasjonen vanskelig. Håper på gode råd til mine spørsmål.

Kvinne 20
Svar

  

Hei,

Du skriver at du har en datter med diagnosen bipolar lidelse type II som har gått kurs samt at hun bruker Lamictal 300 mg som er planlagt økt til 350 mg og Zoloft 50 mg. 

Du beskriver at hun har hatt en god periode fra januar til juni 2018, men at hun ble mer deprimert etter det, preget av lite energi, lite glede. Du beskriver at hun sover mye og uregelmessig for tiden.


Du spør om andre medisiner kan hjelpe henne. 

Jeg vil gjerne påpeke at det ikke er forsvarlig og dermed ikke mulig for meg å gi konkrete råd til en pasient i forhold til medisiner og medisinbruk via nettet og uten å ha kjennskap til pasienten. 

Derfor skal jeg bare si noe på generelt grunnlag om medisiner:


Valget av medisiner tas vanligvis på bakgrunn av en helhetlig vurdering av pasienten og dens helsetilstand der det blant annet bør tas i betraktning både overveiende symptomer, tidligere sykdommer, andre medisiner samt interaksjoner mellom medikamentene (noe medisiner bør ikke kombineres med hverandre).

Dersom man opplever manglende effekt av noen medisiner kan man ta serumkonsentrasjon av noen medisiner, noe som er (i henhold til det du opplyser) utført hos dattera di.


Det finnes også mulighet for å ta en blodprøve som kan si noe om enzymer i leveren som er ansvarlig for omsetting av medisiner i kroppen. Her kan man oppdage at noen pasienter omsetter medisiner raskere enn andre, hos andre er det omvendt slik at medisinene omsettes langsommere. Da vil det kunne være nødvendig med dose-justering. 

I tillegg finnes det noen pasienter der enkelte enzymsystemer ikke fungerer i det hele tatt.

Dette bør tas med i betraktning i forhold til valg av medisin. 


Kombinasjon av Lamictal og Zoloft er en kombinasjon som brukes ofte hos pasienter med bipolar lidelse type II, men det finnes flere medisiner som kan brukes slik at du eller dattera di bør diskutere det med ansvarlig behandler.  


Du skriver at dattera di går til psykiatrisk sykepleier uten at det er spesifisert om det er innenfor spesialisthelsetjenesten eller på kommunalt nivå. Dersom det er innenfor spesialisthelsetjenesten kan dattera di vanligvis be om en time hos en psykiater for å kunne drøfte spørsmålene rundt medisiner. 


Du som pårørende har også muligheten og retten til det så lenge dattera di samtykker i det. 


Dersom hun bruker psykiatrisk sykepleier på kommunalt nivå ville jeg ha anbefale kontakt med fastlegen og bedt om en vurdering om pasienten enten kan henvises til medikamentell vurdering til nærmeste DPS eller om fastlegen kan rådføre seg med psykiater vedrørende medikamentell behandling av pasienten. 


På spørsmålet om jeg kan anbefale noen fastleger i området ditt kan jeg ikke svare fordi vi svarlegene er pålagt å anonymisere svarene tilstrekkelig slik at du på ingen måte skal kunne gjenkjennes. 


Jeg håper allikevel at jeg har klart å hjelpe deg en del på veien videre og ønsker dattera di god bedring!