Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

ASD?

Spørsmål

Hei! Jeg er mor til to barn. Det eldste fyller snart tre år. Barnet har forsinket språkutvikling og foretrekker ofte å leke alene i barnehagen, uten særlig interesse for hva de jevnaldrende gjør. Bhg jobber med dette i samråd med PPT og oss, men det virker så langt ikke som om det er "fare" for noen diagnose (ASD el.lign.), da det er mye som taler imot det (god motorikk, språkforståelse og blikkontakt, varierte interesser og lekeferdigheter, mye humor, godt humør, har aldri vært rigid mht rutiner, og er sosial på hjemmebane). Mitt problem er imidlertid ikke barnets utvikling per se, men hvordan jeg forholder meg til den. Jeg bekymrer meg på en tvangsmessig måte. Nå har vi jo faktisk iverksatt kartlegging, og barnet vil bl.a. få ekstra språkhjelp i bhg, men jeg klarer ikke å slappe av. Har gått i Google-fellen, lest meg opp på utallige diagnoser og saumfart nettet etter artikler om språkvansker. Dette har naturligvis vært en dårlig strategi. Nå føler jeg at jeg har mistet evnen til å forholde meg til eldstebarnet på en normal måte. Alt barnet sier/gjør, får meg til å tvile: er dette normalt, er det noe jeg ikke klarer å se, fornekter jeg åpenbare problemer, er jeg blind for noe? Jeg stoler ikke på mine egne vurderinger lenger, og slapper sjelden/aldri av i morsrollen. Prøver så godt jeg kan å opptre normalt overfor barnet, men er redd det kan skinne gjennom at jeg er så bekymret som jeg er, og at dette vil påvirke barnet negativt. Det er som en slags hypokondri: min største frykt er at barnet skal vise seg å ha en diagnose som jeg ikke har klart å oppdage, og derfor føler jeg at jeg må være konstant på vakt etter mulige "symptomer". Fullstendig irrasjonelt - en eventuell diagnose ville jo ikke endre barnets egenverdi eller gode egenskaper, og ville vel uansett bli avdekket før eller siden. Tror heller angsten skyldes kontrollbehov hos meg, og at jeg ikke takler usikkerhet særlig godt. Jeg trenger å endre perspektiv, ikke minst av hensyn til barna. Har du noen råd?

Kvinne 33
Svar

Hei! Jeg forstår godt hva du mener og det er vanskelig å kunne få kontroll over dette. Barnet utvikler seg som det gjør og om det er normalt eller avikende kan ta tid å få svar på.  Det må man bare akseptere og leve med denne usikkerheten. Det viktigste blir at barnet får hjelp til språk og at barnehagen har fokus på dette. Jeg ville heller ikke som mor endret meg i forhold til hvordan du behandler barnet, men du får erfaring og finner strategier som fungerer ved utfordrende situasjoner. Det kan være sinne, impuls mm. Det høres ikke som dette er noe problem PR nå heller. Sosiale ferdigheter/lek og språkutvikling henger veldig sammen og de to i seg selv betyr ikke ASD diagnose. Det kan bare henge sammen, ikke lett å leke når man ikke får uttrykt seg. Repetitiv eller stereotyp lek kan i tillegg være mer risiko. Det er dessuten en glidende overgang fra normalt hva Man kan kalle normalt til ASD. Ventetiden for å se hvordan barnet utvikler seg kan være slitsom, men ikke fokuser på deg. Gi kjærlighet og behandle han som hvilket som helst barn. omsorgen og tryggheten barnet opplever er det viktigste du kan gi uansett.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-