Tungpust og hjertekrampe

Spørsmål

Hei! På slutten av 2016 begynte jeg å kjenne smerter i brystet når jeg anstrengte meg noe. Smertene gikk stort sett over etter et minutt eller to. Oppsøkte da lege i januar i år og fikk diagnosen angina. Var i Tromsø til undersøkelse i slutten av mars og der ble det utblokking i to årer og innsatt stent. Fikk blodfortynnende medisinen Briliqe 75 mg som jeg tok 1 tabelett morgen og kveld. Etter ca 3 uker begynte jeg å få ubehag i form av en følelse av surstoffmangel. Det er til tider som å puste i en plastpose, det blir liksom ingen virkning om jeg puster dypt. Har oppsøkt fastlegen to ganger og måtte på legevakten en gang uten å ha fått klarhet i noe. Kjenner meg tom for energi ved forsøk på å gjøre ting som vanligvis går bra. Da jeg oppsøkte legevakten kontaktet legen UNN og jeg fikk byttet medisin. Har siden prøvd Clopidogrel Actavis 75 mg 1 pr. dag. Har hvilepuls på 48. Hva er det som feiler meg?

Svar

Hei !
Du er en 70-årig mann som har hatt angina pectoris (hjertekrampe). Du er behandlet med stenter i to av tre kransårer på hjertet. Deretter ble du satt på blodfortynnende medisiner i form av Brilique 75mg. Du ble etter 3 uker økende tungpustet, og byttet medisiner fra Brilique til Clopidogrel . Du har en hvilepuls på 48. Du bruker også Bisoprolol i tillegg til Lozartan/Hydroclorothiazide 50/12.5 mg.
For det første har du for lav hvilepuls. Brilique kan gi hjertrytmeforstyrrelse med for lav puls (bradykardi) og tungpust . Det var derfor man byttet ut Brilique med Clopidogrel. Bisopropol benyttes for å behandle en stabil hjertesvikt i kombinasjon med ACE-hemmer som du har i form av Lozartan/Hydroclorthiaside 50/12.5mg. Du beskriver at du har mest plager om natten. Dette kan være et tegn på at du har fått en forverring av din hjertesvikt, eller at du har fått hjertesvikt. Dette kan skyldes at du har svekket hjertemuskelfunksjon, eller for lav puls. Ved hjertesvikt pumper hjertet for lite blod ut til kroppen, og dermed vil man få surstoffmangel. Det hjelper ikke å puste dypere fordi det ikke er problem med selve surstoffopptaket, men med selve hjertet sin pumpefunksjon. Jeg ville tro at dette ville kunne bli bedre om du fikk en raskere puls. I noen tilfeller vil man være nødt til å legge inn en pacemaker, for å øke hjertefrekvensen og dermed det totale blodvolumet som pumpes ut i kroppen. Hjerteminuttvolumet er avhengig av hjertefrekvens og hvor mye blod som pumpes ut på hvert slag. Øker noen av faktorene så øker hjerteminuttvolumet.
For å finne ut nøyaktig hva som feiler deg, så vil det være nødvendig å ta et EKG av deg. Man bør også gjøre hjerteekko for å se på hjertefunksjonen og i noen tilfeller gjør man en kontrollangiografi av de stentene man har satt inn for å se etter at disse ikke har gått tett.
Du bør henvises til en kardiolog for dette.
Jeg ønsker deg god bedring !