Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Jeg er hypokonder, men også hypokondere kan vel bli syke?

Spørsmål

Til Brynjulf Refererer til forrige spørsmål og svar fra deg: https://www.lommelegen.no/%C3%B8re-nese-og-hals/legesvar/langvarig-bihulebetennelse-har-helseangst-bekymrer-meg/71176671 Tusen takk for svaret. Jeg har gjentatte ganger lest det du svarte for å roe ned angsten når den er verst. Det hjelper en stund. Jeg har også fått ny fastlege, som virker veldig dyktig og som jeg nå skal få komme til for ukentlige samtaler vedrørende angsten. Jeg har vært veldig ærlig om hvordan jeg daglig sliter med angsten og føler hun tar meg på alvor. Kun vært der en gang, men er satt opp til ny time. Sånn sett vil jeg påstå at jeg aksepeterer og vet at jeg har helseangst/hypokondri... men det sliter meg helt ut. Jeg er så overbevist om at jeg også er fysisk syk. Som du ser av mitt tidligere spørsmål oppsto mine største psykiske plager omkring en bihulebetennelse. Iallfall sier de at det var bihulebetennelse. Legen jeg har vært hos 3 ganger på Volvat mener også at jeg har spenningshodepine, for det er en hodepine som flytter på seg og som «hogger» litt til. Han mener det kommer av min angst og stress. Men etter dette opplever jeg også en prikking i hånda på høyre side og under foten. Samme side som jeg forresten ble nummen i ansiktet under bihulebetennelsen. Jeg blir da redd for MS, svulst og absolutt alt mulig. Jeg er tidlig gravid, ingen vil ta MR eller lignende av meg. De sier prikkingen kommer av angst. Hvordan kan de si det uten å sjekke meg videre? Tenk om jeg går rundt med MS eller svulst... Prikking kan vel være tegn på alvorlig sykdom også. Hvordan kan dette være psykisk? Og i bare en side av kroppen? Opplever jo også denne hodepinen noen ganger og et slags trykk i hodet... kan alt virkelig være angstrelatert? Hvordan kan en lege uten å ha tatt MR si til meg: «du har IKKE Ms, du har ikke svulst» For jeg som har helseangst kan jo også bli alvorlig syk... her trenger jeg noen virkelig gode råd. På forhånd takk.

Kvinne 30
Svar

Hei.


Det er hyggelig å høre at du hadde nytte av mitt forrige svar, og enda bedre; at du har startet regelmessige samtaler med din lege med fokus på din helseangst. Her presenterer du den helt typiske situasjonen for en hypokonder: Du vet rasjonelt sett at du er hypokonder, og hva det gjør med tankene dine, med din opplevelse av kroppen, hvordan du tolker alt fra kroppen som symptomer på "mulig sykdom", selv sanseopplevelser som etter alt å dømme ikke er tegn på sykdom. Personer med helseangst har "altfor god radar", dvs du overvåker kroppen så nøye at du fanger opp en rekke sanseopplevelser som de fleste mennesker hadde oversett. Kjenner vi nøye nok etter, så vil vi nemlig alle til enhver tid kunne kjenne en rekke ting fra kroppen, som er helt uten informasjonsverdi. Det kan prikke litt her, det kan trykke litt der, en kan være litt svimmel osv osv. Men til vanlig overser og filtrerer hjernen vekk slike sanseopplevelse, fordi vi har lært oss at de er uten informasjonsverdi, og at det derfor ikke har noen hensikt å være oppmerksom på det. Men hypokonderen overvåker kroppen så altfor nøye, og får derfor med seg alt dette, som også så presist kalles "støy fra kroppen". Og med hypokonderens systematisk evne og vane med å tolke alt på verst mulig måte, så blir det den typiske katastrofetenkingen ut av det. Katastrofetenking gir angst: "Det kan faktisk kanskje være at jeg har MS...." , og da er den første reaksjonen man får, å søke etter det som kalles brannslukking: Få slukket angsten raskest mulig, gjerne ved at en lege sier at "du har ikke MS". Man skulle jo gjerne tenke at en slik brannslukking virket godt, men virkeligheten viser at slik fungerer det ikke. For da vil hypokonder øyeblikkelig tenke en rekke andre tanker som også er uttrykk for angsten for sykdom: "Enn hvis legen tar feil, de gjør jo det av og til?" "Hvordan kan legen VITE dette med 100% sikkerhet?" "Kan legen ha oversett noe?" osv osv. For du og enhver hypokonder og ikke-hypokonder vet jo at det faktisk skjer. Det skjer ikke bare innen legefaget, men innen alt som vi mennesker foretar oss, kanskje med unntak av matematikk, hvor 2+2=4, og usikkerhet om dette finnes ikke. 

Løsningen i å dempe helseangst, for eksempel din frykt for MS nå, finner du derfor ikke å få en bekreftelse fra en eller tjue leger, på at du ikke har MS, for du vil alltid komme opp med usikkerhetsmomenter. Hva om ikke MR-bildet var av 100% fullgod kvalitet? Fikk de med alle deler av hjernen? Kan røntgenlegen ha hatt en dårlig dag, sovet så dårlig om natten at han ikke konsentrerte seg godt nok til å få med alle små detaljer i bildet?  All erfaring hos både hypokondere og leger viser at slike "brannslukkinger" på ingen måte hjelper hypokonderen til å få lagt bort angsten for sykdom x. Den kan i beste fall dempes helt kortvarig, men fordi vi er tenkende og smarte individer, kobler din kreative og analytiske intelligens seg inn, og finner frem usikkerhetsmomenter, -som faktisk finnes og som alltid vil være der. Unntatt i matematikk, som sagt.

Hypokonderen er ute etter 100% sikre garantier mot sykdom og død, det er hypokonderens overordnede prosjekt, bevisst eller ubevisst. Men slike garantier finnes som kjent ikke. Slik er det å være menneske: Vi kan alle bli syke, vi skal alle dø, og heldigvis (har du tenkt på det? vet vi ingenting om hvordan eller når, de fleste av oss. 

Hvilke alternativ gjenstår da? Første bud er å akseptere usikkerhet som en del av livet, og noe du aldri kan komme forbi, og garantier mot sykdom finnes ikke. 

Man får de heller ikke via høyteknologiske metoder. La oss for eksempel si at en person som var redd for kreft, fikk en helkropps MR hver dag i ett år, og hver dag viste MR ingen tegn til kreft. Det er jo bra, bortsett fra at det ikke ville være noe liv å leve slik, men faktum er at dagen etter siste MR-bilde, kan jo faktisk en være den første dagen av en kreftsykdom.

Siden garantier mot sykdom og død ikke finnes, og siden brannslukking fra leger ikke virker, hva er da løsningen for en person som sliter med helseangst? Jo det er å starte med psykologisk behandling, slik du har gjort nå. La oss for eksempel si at du den kommende måneden fikk treffe landets mest kompetente nevrologer, en ny hver dag, bare for å sikre deg med second opinion-er slik at ingenting kunne bli oversett. Du skjønner umiddelbart at du ikke ville kunne følt deg sikker allikevel, siden du faktisk ville fortsette å finne usikkerhetsmomenter.

I tillegg til å starte med behandling, som er den langsiktige behandlingen, er det også avgjørende viktig ikke minst for her-og-nå demping av angsten, at du innser at den eneste gode løsningen du har, er å stole på dine legers vurderinger. Du kan jo ihvertfall ikke stole på deg selv, siden du er både inhabil og subjektiv, og i tillegg så tolker du ikke din kropps signaler rasjonelt og objektivt, slik leger har lært å gjøre. Og forøvrig: Hvem ellers ville det være fornuftig å velge å stole på i spørsmål om man har en sykdom eller ikke, enn nettopp leger? I det ligger ikke en tanke om ufeilbarlighet hos leger, for leger gjør feil og overser, som alle andre mennesker, men du er sikkert enig med meg i at om de som etter mest sannsynlighet kan gjøre korrekte vurderinger av om en person er syk eller ikke, er nettopp leger. Hvis du tenker at du har en mulig elektrisk feil i sikringsskapet ditt, vil du f.eks. umiddelbart skjønne at det er mer hensiktsmessig å stole på en elektrikers vurdering av dette, enn din egen eller naboens. På samme måte er det rett og slett hensiktsmessig å bestemme seg for at det er etter alt å dømme det beste mulig valg en har, det å stole på legers vurdering i spørsmål om man har en sykdom eller ikke. For ellers har du jo faktisk valgt den totale usikkerhet, noe du absolutt ikke er ute etter. 

Du spør meg om prikkingen din osv, og om hvordan legene dine kan si at du ikke har MS. Da er vi over i brannslukkingen, som altså ikke hjelper deg. Det jeg generelt kan si om slikt, er at prikking på ingen måte er ensbetydende med sykdom, spesielt ikke entydig symptom på MS, og i tillegg at du som hypokonder absolutt ikke bør stole på hva du kjenner fra kroppen din. 

Jeg håper at mine innspill og råd her kan være til nytte for deg, og ønsker deg lykke til med behandlingen videre. Ha det bra.