IGF-1

Spørsmål

vist igf-1 synker når man får testeronbehandling så kan det kun skje om man har kreft, hypofysesvikt eller nyresvikt. hos meg sank
igf-1 nivået med ca 50% når jeg fikk testosteronbehandling. så da må det bety at jeg har kreft, hypofysesvikt eller nyresvik.

Svar

Hei,

Dette er en komplisert hormonkaskade og IGF-1 er vanskelig å tolke uten et komplett bilde. Jeg har dessverre ikke noen annen informasjon om hverken stoffskiftet, nyrene eller din generelle helsetilstand. Med så mangelfull informasjon ville det være uforsvarlig av meg å spekulere på noe av dette. Jeg vil igjen oppfordre deg til å vise din fastlege disse spørsmålene, og gjerne mine svar i tillegg. Du trenger en lang samtale hvor man går gjennom hvorfor man evt tror/ikke tror du har de sykdommene du er redd for, og man kunne kanskje til og med skrive dette ned for deg så du har noe å referere til når du kommer hjem og bekymrer deg. Jeg tror også at du bør stole på at fastlegen din mener ditt beste og hvis han/hun sier at du ikke har disse lidelsene, så har du antageligvis ikke det. Det er sikkert tungt for deg å sitte og bekymre deg på denne måten, og du må gjerne ta kontakt igjen her, men gitt såpass lite informasjon kan jeg dessverre ikke gjøre mer for deg i denne omgang.

Mvh,

Nina Bryhn, MD