Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hypokonder er bekymret for kreft i blæren.

Spørsmål

Tok cystoskopi av urinbløre for ca to år siden. Alt ok. Tok i tillegg MR av "urinsystemet" og alt var funnet i orden. Har litt ubehag for tiden i penis.(Er hypokonder). Har to spørsmål: 1. Vil kronisk bekkensmertesyndrom, som jeg muligens har, gi ubehag og litt svie i penis? 2. Vil negative funn via cystoskopi for mindre enn to år siden mer eller mindre utelukke kreft i urinblæra?

Mann 66
Svar

Hei.


Du er altså en 66 år gammel mann som forteller at du er hypokonder, og nå har du litt ubehag i penis.  Her har du kommet med to spørsmål, som jeg vil besvare ett av gangen:


1. Vil kronisk bekkensmertesyndrom, som jeg muligens har, gi ubehag og litt svie i penis? 


Ja, det vil kunne gi slik smerte. Men du må utelukke andre muligheter før slike konklusjoner kan trekkes, dvs i første omgang få utelukket infeksjon (lever urinprøve til fastlegen) og seksuelt overførbare sykdommer som klamydia og gonore, dersom det er teoretisk muligheter.


2. Vil negative funn via cystoskopi for mindre enn to år siden mer eller mindre utelukke kreft i urinblæra?


Her er vi inne på noe av det som kjennetegner hypokonderen: Ønsket og håpet om å ha sikre garantier mot sykdom, spesielt kreft og alvorlige sykdommer. Da har det seg slik: Vi vet at vi alle skal dø, og at svært mange av oss skal dø av sykdom. Slik er det, på linje med at trærne mister bladene om høsten, og sola går ned når dagen er over. Det kan vi ikke garantere oss mot, og det er en totalt bortkastet bekymring og tidsbruk å tenke på det i det hele tatt, siden vi ikke kan reservere oss mot dette.

Vi vet videre at sykdom kan oppstå når som helst. Min første kreftcelle kan oppstå om en halvtime, eller i overmorgen eller om ti år. Det samme gjelder alle mennesker, også deg. Det kan vi heller ikke reservere oss mot, og det går ikke an å få garantier om at det ikke har skjedd allerede, eller kan skje når som helst. Det går heller ikke ved hjelp av medisinske undersøkelser som f.eks. røntgenbilder og ikke via cystoskopi heller. 

Det at man ikke fant tegn til sykdom ved din cystoskopi for to år siden er flott, men det forteller oss egentlig bare at du ikke hadde noen synlige tegn til sykdom der og da.  Det kan avgjort redusere statistisk/teoretisk risiko for at du skulle ha utviklet kreft nå kun to år senere, men noen garanti er det ikke, og slike garantier kan du ikke oppnå med noen form for undersøkelse. 

For sett at du f.eks. ble cystoskopert hver dag i ett år, og tok MR-bilde av hele kroppen hver dag i ett år, og en ikke fant tegn til kreft ved alle disse undersøkelsene, så kunne du jo likevel få en oppstart av kreft dagen etter siste undersøkelse. 

Dette illustrerer at muligheten for sykdom er alltid tilstede, hos oss alle, og det er noe som vi faktisk må akseptere, og som det ikke går an å sikre seg mot. 

Det jeg egentlig mener å si med dette, er at dette spørsmålet ditt er særdeles typisk for hypokondere, og ikke nødvendigvis et forsmålstjenlig spørsmål å stille, da det handler om å få sikkerhet og garantier mot sykdom, noe som altså ikke finnes.


Utvikler du tegn til mulig sykdom, f.eks. sykdom i urinblæren, så oppsøker du heller lege der og da, det er en mer hensiktsmessig måte å forholde seg til dette på. Det kan f.eks. være blod i urinen, vansker med vannlating, eller generelle krefttegn som vekttap, dårlig form, generell sykdomsfølelse, smerter av ukjent årsak m.v.


Håper at mine svar og råd kan være til nytte for deg, og ønsker deg alt vel.