Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Har helseangst og normale lymfeknuter. Føler at legen ikke tar meg på alvor. Hva gjør jeg?

Spørsmål

Hei. Jeg er en jente på 24 år. Sliter mye med angst for å bli syk. Har vært mye hos legen det siste året og føler jeg ikke blir tatt på alvor. Det som bekymrer meg mest er at jeg alltid kjenner lymfeknutene mine godt, spesielt i lysken og på halsen. Legen har kjent på de flere gangen, men mener det ikke er noe (men at de kjennes godt). Hvordan kan man vite at det ikke er noe alvorlig uten å ta en prøve? Også plages jeg mye med oppblåst mage og litt smerter. Da bruker legen ofte alderen min, at sjansen er lav når jeg er så ung, men fortsatt uten å sjekke. Jeg føler meg ofte sliten og trøtt. Føler jeg ikke er helt til stede hjemme med kjæresten min og familien min pga bekymringene mine. Hva skal jeg gjøre når jeg føler legen ikke hører på meg? Må legge med at jeg har tatt mange blodprøver som er fine, men det er ikke alt man kan finne på de. Googler også en del (noe jeg ikke bør gjøre), for der har jeg jo flere symptomer. Lymfeknutene er veldig bevegelige og føler vel ikke at de blir større, men de er der hele tiden, og på nett står det at de bare kjennes om man har vondt i halsen o.l. Og i lysken føler jeg det bare blir flere og flere små. Jeg er ganske tynn, vet ikke om det kan ha en sammenheng for at jeg kjenner de bedre. Må også legge til at jeg føler at jeg hele tiden har litt smerter flere steder i kroppen.

Kvinne 24
Svar

Hei.


Lymfeknuter er som du vet, en normal del av kroppen vår, og ingen sykdom. Og hos mange vil de kunne være følbare også uten sykdom. Det er svært sannsynlig at det er det som er årsaken hos deg, og at problemet følgelig er dine bekymringer og spekulasjoner, og ikke lymfeknutene. Det at legen din har kjent på de og ikke har noen mistanke om at noe er galt, er veldig bra, for det betyr at det etter alt å dømme er slik. Leger er lært opp til og har betydelig erfaring med å kjenne på slike, for å sile ut hvilke som kan representere sykdom, og hvilke som ikke kan det. Har man som lege den minste mistanke om at det kan skyldes sykdom, så vil en utrede pasienten videre, for eksempel med biopsi (vevsprøve) av lymfeknuten, evt fjerne den, for å se hva det er. 

Men det har jo ingen hensikt, og gjøres følgelig og heldigvis ikke, når det ikke foreligger noen som helst sjanse for at det kan skyldes sykdom, slik som i ditt tilfelle. Det er årsaken til at legen "kan si at ikke er noe galt uten å ta en prøve", slik du spør om.


Heldigvis må vi ikke alltid ta prøver og kutte i folk for å stille sikre diagnoser.


Det at det ikke finnes tegn på blodprøvene til sykdom hos deg, er også bra, for det betyr som hovedregel at det heller ikke foreligger noen sykdom.


Du har gjort det du skal her, det er å la en lege finne ut for deg om du kan ha en sykdom eller ikke, og det er et lurt trekk, for det er jo faktisk leger som kan den jobben best, på linje med at elektrikere er best å forhøre seg med, om en har problemer med sikringsskapet. Men hvis du har tilkalt en elektriker, og han konstaterer at alt er i orden i skapet, så vil du sannsynligvis automatisk stole på dette, og lettet legge problemstillingen fra deg. Det samme ville være "logisk" etter et legebesøk, og de fleste mennesker velger å tenke slik om legebesøk og legers konklusjoner, og det er behagelig og hensiktsmessig, for hva skulle vi ellers gjøre?

Det er videre selvfølgelig at leger kan ta feil, for det kan enhver fagperson, men sjansen for at det er rett, er veldig mye større enn om du prøver å finne ut av slikt selv ved å google på internett, for eksempel. 

Da er det noe med at du har svært få gode alternativ i praksis, enn å velge å bestemme deg for å stole på din leges konklusjoner. Og det må du ha et bevisst forhold til, for ellers vil du kunne slite med dine bekymringer videre, noe som er bortkastet tid for en formodentlig frisk person som deg.


Men det å kunne stole på en person, for eksempel en lege, er også påvirkelig av mange faktorer, ikke minst kommunikasjon, åpenhet og informasjon. For ditt vedkommende så er nok dette med at du ikke synes du føler deg tatt på alvor, noe som er medvirkende til at du har vansker med å stole på legen din. Derfor synes jeg at du enten skal ta opp akkurat det temaet med legen din, dvs si rett at du at ikke føler at du blir tatt på alvor, og at det derfor fortsetter å være vanskelig for deg å stole på at du ikke er syk, eller om du ikke takler en så direkte måte å snakke med legen, så er et bedre alternativ å oppsøke en annen almenlege eller bytte fastlege. En kan i det hele tatt ikke ha nytte av en lege, om en har følelsen av å ikke bli tatt på alvor, det er helt basalt. Det behøver forøvrig ikke være et faktum at legen din ikke ta deg på alvor. Det kan godt være legen gjør det, men at du ikke opplever det slik, rent subjektivt. Årsaker til det kan f.eks. være din bekymring for sykdom, din mistanke om at du har en sykdom legen ikke finner, eller et eller annet i deres kommunikasjon som ikke fungerer optimalt, eller kanskje legen din ikke er god til å kommunisere og forklare, -noe som er av største nødvendighet for å få en pasient til å stole på de konklusjoner en kommer frem til. Kanskje en annen innfallsvinkel derfor kunne være å oppsøke fastlegen igjen, og si at du klarer ikke å stole på at du ikke er syk, og at du derfor trenger grundige forklaringer fra legen på legens konklusjoner om at du ikke er syk.


Videre forteller du at du ofte føler deg sliten og trøtt og har litt magesmerter. Det kan naturligvis også være tegn på sykdom, men det skyldes mye oftere ikke-sykdom. Det å være redd for å ha en uoppdaget sykdom er naturligvis noe som i aller høyeste grad påvirker hvordan en har det, hvor energisk eller sliten en føler seg osv. En kan vel trekke det så langt som å si at de fleste mennesker neppe føle seg veldig friske og pigge, om en hele tiden går og tenker at man har en uoppdaget sykdom. Siden legen ikke har funnet tegn til sykdom som årsak til dine plager, så er det meget nærliggende å tenke at dette er årsaken i ditt tilfelle. Slikt er aldeles almenmenneskelig, og du er neppe forskjellige fra alle andre mennesker om du reagerer slik kroppslig på vonde tanker og usikkerhet. 


Forøvrig må du innføre totalforbud mot å google symptomer for deg selv. Det er fordi at det er vel den sikreste metoden vi kjenner, for å forsterke sykdomsbekymringer og sykdomsfrykt. Og i tillegg står det ingenting om deg spesifikt på internett. Der står generell informasjon og der står mye generelt vas og usannheter, men der står ikke noe som helst om din helse og dine lymfeknuter, og du vil aldri, om du så satte av all din tid til å google symptomer, kunne komme frem til sikre konklusjoner med den metoden. Alt du oppnår er forverring av usikkerhet og spekulasjoner.


Du innleder med å si at du har angst for å bli syk, og det er også dette jeg får bekreftet når jeg leser det du har skrevet. Det er problemet ditt, og ikke lymfeknuter eller uoppdaget sykdom. Du ønsker ikke å ha det slik, og da må du få hjelp for det som faktisk er problemet ditt, og det er helseangst og ikke lymfeknuter. Det finnes effektiv psykologisk behandling av helseangst, og det kan du ta opp med legen din at du trenger. Du kan med stor fordel la legen lese gjennom vår korrespondanse her, til legens orientering, for i det du har skrevet, har du på en veldig klar og god måte fått beskrevet problemet og hva slags hjelp du trenger.


Jeg håper at råd og info her kan være til hjelp for deg, og ønsker deg lykke til. Ta tak i helseproblemet ditt, helseangst, da får du det bedre. Du får ikke det ved å fokusere på normale lymfeknuter og googling av symptomer, snarere tvert imot, noe du allerede har fått bekreftet. Lykke til!