Symptomer på depresjon

Depresjon er en psykisk lidelse som hos voksne kan gi både kroppslige og psykiske symptomer. Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene i Norge.

DEPRESJON: Depresjon er en psykisk lidelse som kan gi både psykiske og kroppslige symptomer. Foto: Aonprom Photo / NTB
DEPRESJON: Depresjon er en psykisk lidelse som kan gi både psykiske og kroppslige symptomer. Foto: Aonprom Photo / NTB Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Det er normalt å oppleve kortvarige perioder med tristhet og nedstemthet, men ved depresjon varer plagene lengre. Her kan du lese om symptomer hos voksne på depresjon.

Hva er depresjon?

Depresjon er altså en psykisk lidelse som medfører en lengre periode med tristhet og senket stemningsleie som påvirker mange aspekter ved livet. Det finnes flere typer depresjon og forskjellig alvorlighetsgrader.

Selv om depresjon er en psykisk lidelse, påvirker sykdommen ikke bare vår psykiske helse, men gir ofte mye kroppslige symptomer.

Verdens helseorganisasjon – WHO, har rangert "topp ti" lidelser som medfører størst tap av leveår og livskvalitet, der depresjon kommer på en fjerdeplass. Depresjon er altså en alvorlig lidelse, og mange trenger profesjonell hjelp for å bli bedre, men det finnes heldigvis gode behandlinger.

Som nevnt finne det flere ulike typer depresjoner. Denne artikkelen vil i stor grad fokusere på symptomer ved klinisk depresjon. (1, 2, 3)

image: Bekymring, stress eller angst?

Bekymring, stress eller angst?

Symptomer

Depresjon kan gi mange forskjellige symptomer, som nevnt både kroppslige og psykiske symptomer. Enkelte av symptomene er helt sentrale ved depresjon, mens andre symptomer kan være veldig fremtredende hos en person, mens hos andre er de ikke til stede. Nedenfor nevnes noen av symptomene som kan oppstå ved depresjon.

Senket stemningsleie

Et sentralt symptom er senket stemningsleie, altså at man er nedstemt eller trist. Ved depresjon opplever man senket stemningsleie mesteparten av dagen. Man kan også kjenne på symptomer som tomhet, håpløshet og tristhet, avflatet følelser, og at ingenting betyr noe lengre.

Tap av interesse og glede

Et annet sentralt symptom på depresjon er at man mister gleden og interessen for ting og aktiviteter man vanligvis liker. Dette kan eksempelvis være at man ikke lengre får noen glede av å drive på med en hobby eller sport som man vanligvis liker å gjøre.

Tretthet og nedsatt energi

Tretthet og nedsatt energi er også et sentralt symptom ved depresjon. Ofte vil selv de minste oppgave kreve ekstra innsats og energi, og føles som veldig slitsom.

Flere symptomer

 • Søvnforstyrrelser: Søvnforstyrrelser er et symptom man ofte ser ved depresjon. Forstyrrelsen i søvn kan være alt fra at man ikke får sove til at man sover for mye.
 • Angst: Symptomer på angst er vanlig ved depresjon.
 • Redusert selvtillit, selvfølelse og mindreverdighetsfølelse.
 • Negative tanker om fremtiden.
 • Nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjon.
 • Selvmordstanker, selvskading og tanker om død: Tanker og planer om selvmord er et svært alvorlig symptom på depresjon.
 • Endring i appetitt: Endringen i appetitt kan enten være at man ikke lengre har matlyst og går ned i vekt. Eller at man opplever økt appetitt og dermed går opp i vekt.
 • Mangel på initiativ, beslutningsvegring.
 • Psykomotoriske endringer: Psykomotoriske funksjoner er blant annet bevegelse, tempo, kroppsholdning og språk. Psymotoriske funksjoner er altså funksjoner knyttet til muskelapparatet som påvirkes av psykologiske prosesser. Oppsummert vil dette bety at depresjon kan påvirke kroppens motoriske funksjoner. Blant annet kan bevegelsene bli tregere, kroppen få dårligere holdning, og noen får saktere tale.
 • Fysiske symptomer: Andre fysiske symptomer slik som smerter, hodepine og muskelspenninger kan forekomme. (1, 2, 3, 4, 5)
TRISTHET: Tristhet, nedstemthet og håpløshet er vanlige symptomer ved depresjon. Foto: fizkes / NTB
TRISTHET: Tristhet, nedstemthet og håpløshet er vanlige symptomer ved depresjon. Foto: fizkes / NTB Vis mer

Symptomer på depresjon hos menn

Det er godt kjent at menn og kvinner kan ha forskjellige måter å mestre utfordringer i livet på, og symptomene på depresjon kan også utarte seg noe annerledes hos menn enn hos kvinner.

image: Testene som kan fortelle om du er deprimert

Testene som kan fortelle om du er deprimert

Symptomene som er listet opp over kan, og er ofte, også til stede hos menn med depresjon. Slik som nedstemthet, følelse av tomhet, avflatet følelser, søvnproblemer, trett og sliten. Konsentrasjonsproblemer, mangel på glede og tap av interesse for eksempelvis jobb, familie og hobby. Men nedenfor listes det opp enkelte symptomer som man hyppigere ser hos menn med depresjon enn hos kvinner. Felles for symptomene er at de kan være vanskelig å oppfatte som et symptom på depresjon og kan derfor maskere lidelsen.

 • Irritabilitet, aggressivitet, uttalt og upassende sinne. Man kan altså fremstå mer sint enn trist.
 • Fluktoppførsel: Med fluktoppførsel menes det at man bruker mye tid og energi på noe som gjør at man flytter fokuset over på noe annet enn følelser og psyke. Det kan eksempelvis være at man bruker svært mye tid på jobben eller på en sport.
 • Fysiske symptomer: Fysiske symptomer kan være et symptom på depresjon, det kan være smerter, hodepine og/eller fordøyelsessymptomer.
 • Følelse av engstelse og rastløshet.
 • Nedsatt seksuell lyst og ytelse.
 • Økende bruk og problematisk inntak av alkohol og/eller narkotiske stoffer.
 • Risikooppførsel: Oppførsel og aktiviteter som fører til en økt risiko for skade, eksempelvis slik som farlig kjøring.
 • Isolerende oppførsel: Isolere seg bort fra familie og venner. (6, 7)

LES OGSÅ: Vinterdepresjon

BEHANDLING DEPRESJON: Det er viktig å oppsøke hjelp ved depresjon. Det finnes flere gode behandlingsformer. Foto: fizkes / NTB
BEHANDLING DEPRESJON: Det er viktig å oppsøke hjelp ved depresjon. Det finnes flere gode behandlingsformer. Foto: fizkes / NTB Vis mer

Behandling

Depresjon er en svært alvorlig lidelse som kan medføre stor skade. Det finnes heldigvis flere gode behandlinger mot depresjon, og det er viktig at man oppsøker hjelp raskt, vi har ingen å miste! Denne artikkelen tar for seg forskjellige behandlinger ved depresjon.

LES OGSÅ: Antidepressiva

image: Hvordan får man diagnosen depresjon?

Hvordan får man diagnosen depresjon?

Trenger du hjelp?

psykiskhelse.no finner du gode råd om hvem du kan kontakte hvis du har det vanskelig.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein PSYKISK HELSE
Få svar innen 3 dager for 399,-
image: Dystymi

Dystymi

Kilder

1) Helse-Norge, Depresjon hos voksne 2) Helsedirektoratet, Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten 3) Mayo Clinic, Depression (major depressive disorder)

4) Store medisinske leksikon, Depresjon 5) Store medisinske leksikon, Psykomotoriske funksjoner 6) National institute of mental health, Men and depression 7) Mayo Clinic, Male depression: Understanding the issues