Hvordan være en god venn for en som er deprimert?

Det viktigste rådet for deg som venn er å ikke gi opp vennskapet. Du kan gjøre stor forskjell!

IKKE GI OPP: Selv om du som venn må ta alt initiativ til kontakt. Foto: aslysun / Shutterstock / NTB
IKKE GI OPP: Selv om du som venn må ta alt initiativ til kontakt. Foto: aslysun / Shutterstock / NTB Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Depresjon er en av de mest vanlige psykisk lidelsene i verden. Depresjon betegnes ofte som en «lettere psykisk lidelse» sammen med for eksempel angst, men det betyr ikke at det er enkelt å ha denne lidelsen. Depresjon går ut over livskvalitet, kan medføre sykmelding og stor personlig lidelse for den er deprimert.

Depresjon kan oppstå én eller flere ganger i løpet av livet. Ofte går den over av seg selv med tiden, men med hjelp, støtte og behandling kan den vare kortere og være lettere å komme seg igjennom.

Det er en glidende overgang mellom å være nedfor og trist – som er helt naturlige og normale følelser – og det å være deprimert. Hvis man er nedfor det meste av dagen de fleste dager i mer enn en toukers periode, kan det være et uttrykk for depresjon. Tilbaketrekking og manglende glede i hverdagen er også vanlige symptomer. En depresjon kan utvikle seg gradvis over tid, og det er ikke alltid så lett å forstå om en selv eller en venn er deprimert. Da kan selvutfyllingsskjemaer på nett være til hjelp,

Spør og lytt

Hvis du har en venn du bekymrer deg for, er det en god start å spørre direkte om hvordan vennen din har det. Vis interesse for hva vennen din svarer, og bruk god tid til å lytte. Still gjerne oppfølgingsspørsmål, men unngå å bagatellisere eller protestere på det vedkommende forteller. Vis forståelse og anerkjenn at vennen din har det slik som vennen din beskriver.

image: Hvordan være en god venn for en som har selvmordstanker?

Hvordan være en god venn for en som har selvmordstanker?

Ikke gi opp

Det er vanskelig å høre at en venn har det vondt, spesielt hvis det ikke er noe du kan gjøre for å løse situasjonen. For vennen din kan det likevel være god støtte i at du er der og orker å høre om det som er vondt.

Av og til kan det å være en god venn også være å tilby en pause fra det som er vondt og vanskelig. Kanskje kan det å gå en tur eller gå på kino gi et lite avbrekk. Det kan hende du må spørre flere ganger, men ikke gi opp selv om vennen din svarer nei en gang eller to.

Fellesskap og nettverk er viktig, særlig når den som er deprimert strever med å ta initiativ til eller opprettholde sosial kontakt selv.

Ikke stå helt alene

Som venn kan det være tøft å stå alene i det å støtte en som er deprimert. Det viktig å søke støtte for seg selv, du kan for eksempel finne hjelp hos flere organisasjoner. Der kan du snakke med fagfolk om hvordan det er å stå nær en som er deprimert og hvordan ta vare på deg selv i situasjonen.

image: Hvordan får man diagnosen depresjon?

Hvordan får man diagnosen depresjon?

Få vennen din til å oppsøke hjelp

Er du bekymret for en venn, skal du ikke stå alene med bekymringen. Det å støtte vennen din til å oppsøke hjelp er viktig. Å oppsøke fastlege kan være et godt sted å starte. Ved behov kan fastlege henvise vider til psykolog eller psykiater. Av og til kan depresjonen gjøre at den som er syk har gitt opp håpet om at ting kan bli bedre eller at de ikke fortjener hjelp. Da kan det være nødvendig å kontakte hjelp selv om vennen din ikke synes det er en god idé.

Les mer om hva du som venn kan gjøre hvis selvmordstanker *oppstår i forbindelse med depresjonen.

Kilder:

1) Helsenorge. Depresjon. 2) Romm, Kristin Lie. Sluttrapport på prosjektet «Det lever jeg godt med». 3) Vebenstad, Marit Aaby. (7.november 2017). Slik støtter du en venn som sliter. Kildene ble benyttet21.09.2021 fra