Fødselsdepresjon

Nedsatt stemningsleie, manglende interesse eller glede, tretthet, skyldfølelse og initiativløshet kan være symptomer ved fødselsdepresjon.

DEPRESJON ETTER FØDSEL: En fødselsdepresjon er en depresjon som inntreffer i forbindelse med fødselen. En depresjon i graviditeten eller etter fødsel, behandles på samme måte som andre depresjoner. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
DEPRESJON ETTER FØDSEL: En fødselsdepresjon er en depresjon som inntreffer i forbindelse med fødselen. En depresjon i graviditeten eller etter fødsel, behandles på samme måte som andre depresjoner. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Fødselsdepresjon, også kalt barselsdepresjon, er en tilstand der depresjon opptrer i relasjon til et svangerskap og/eller fødsel. Det er viktig at mødre som lider av fødselsdepresjon oppdages og tilbys hjelp.

Medisinsk betegnelse på fødsel depresjon er postpartum depresjon eller postnatal depresjon.

Testene som kan forteller om du er deprimert

SYMPTOMER: Tristhet, manglende opplevelse av glede og interesse over barnet, initiativløshet og søvnforstyrrelser kan være vanlige symptomer. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
SYMPTOMER: Tristhet, manglende opplevelse av glede og interesse over barnet, initiativløshet og søvnforstyrrelser kan være vanlige symptomer. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Forekomst

Det finnes generelt lite og varierende tall om forekomsten av fødselsdepresjon. I følge fakta-arket fra 2007 hos fhi.no antas forekomsten av depresjon hos barselkvinnene å variere mellom 5 – 9 %. (1)

Betennelse i skjoldbruskkjertelen etter fødsel: Noen av symptomene kan ligne depresjon

Betennelse i skjoldbruskkjertelen etter fødsel: Noen av symptomene kan ligne depresjon

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Friederike Rieger

PSYKISK HELSE

Send inn spørsmål

Årsaker til fødselsdepresjon

Årsaker til fødselsdepresjon er fremdeles usikker. (2)
Man antar at følgende faktorer kan spille inn:

 • Tidligere depresjoner og/eller tidligere svangerskapsdepresjoner
 • Genetisk disposisjon
 • Hormonelle endringer
 • Belastende hendelser gjennom livet, stress
 • Lite støtte sosialt
 • Vanskelig parforhold/ekteskap
 • Dårlig selvbilde
 • Økonomiske utfordringer

(1), (2), (3)

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Symptomer på fødselsdepresjon

Depresjon kan fremstå med ulike symptomer, men symptomene på fødselsdepresjon er de samme som ved en annen type depresjon (listen er ikke nødvendigvis uttømmende):

Det er først og fremst viktig å tenke på fødselsdepresjon og at tilstanden finnes særlig siden en fødselsdepresjon er assosiert med dårligere helse hos barnet (2).

Diagnostikk

Diagnosen stilles på vanlig måte ved hjelp av anerkjente kartleggingstester som brukes ved mistenkt depresjon.

Behandling

Dersom en depresjon opptrer under svangerskapet eller i forbindelse med en fødsel er ikke-farmakologiske metoder enda viktigere enn ellers og kvinnen bør få ekstra oppfølging fra fastlege og helsestasjon (3).

Ikke-medikamentelle tilnærmingsmåter (listen er ikke nødvendigvis uttømmende):

 • Støttesamtaler
 • Støttetiltak (3), for eksempel i form av: sykmelding av mor slik at far kan overta barselpermisjon
 • Avlastningstiltak
 • Hjemmebesøk
 • Økonomisk støtte
 • Barnehageplass til eldre barn
 • Familiestøtteprogrammer
 • Psykoterapi (for eksempel kognitiv terapi)
 • Henvisning til spesialisthelsetjeneste i tilfeller der tilbudet fra fastlegen og helsestasjon ikke oppleves som tilstrekkelig

LES OGSÅ: Behandling av angst

HJELP OG STØTTE: Familie, venner, helsesøster og fastlege kan være viktige samtalepartnere og bidra til at perioden med depresjon går raskere over.
HJELP OG STØTTE: Familie, venner, helsesøster og fastlege kan være viktige samtalepartnere og bidra til at perioden med depresjon går raskere over. Vis mer

Medikamentell behandling:

Fordeler og ulemper av en medikamentell behandling under svangerskap eller i amme-perioden må alltid veies opp mot hverandre. Under graviditet kan bruk av antidepressiva medfører noen ulemper for barnet. Selv om risikoen for misdannelser ved bruk av de nyere antidepressiva anses generelt som liten (3) har noen studier funnet sammenheng mellom økt risiko for hjerte-kar-misdannelser ved for eksempel bruk av Paroksetin under graviditet (3).

HELLP-syndrom innebærer høy risiko for mor og barn

HELLP-syndrom innebærer høy risiko for mor og barn

For perioden etter fødselen mangler det datagrunnlaget og dermed kunnskap ved bruk av antidepressiva under ammingen. Det er blitt rapportert påvirkninger av barnet ved bruk av høye doser citalopram hos ammende (3).

Risikovurderingen bør foretas på individuelt grunnlag og i fellesskap med kvinnen og hennes pårørende, gjerne i samråd med en spesialist (3).

Prognose

Det er vanskelig å forutsi hvor lenge en fødselsdepresjon vedvarer siden det er delvis avhengig av alvorlighetsgraden (4).

Mens de fleste kvinner er friske igjen et halvt år etter fødselen vil om lag 25 % fortsatt være deprimert ett år etter fødselen, noen få opptil fire år etter fødselen (4).

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

 • Ingen krav til program eller app
 • 100% anonymitet
 • Ingen ventetid
 • Betal med Vipps
Leger på vakt
Michael Kumar
Ledig nå
Harald Dobloug
Ledig nå
Martha Lamøy
Ledig nå
Simen Brynildsen
Ledig nå
Britt Nakstad
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-

Kilder: (1) fhi.no (2) Uptodate.com (3) Nasjonale retninglinjer for depresjon hos voksne) (4) Helsebiblioteket