Behandling av depresjon - hva virker?

Informasjon, ulike former for samtaleterapi, fysisk aktivitet og medisiner kan hjelpe ved depresjon.

DEPRESJON: Ved lett depresjon er samtaleterapi viktigste behandling. Ved alvorlig depresjon er det samtaleterapi sammen med medisiner mot depresjon som hjelper. Illustrasjon: NTB Scanpix / Shutterstock. Redigering og norsk tekst v. Lommelegen.no
DEPRESJON: Ved lett depresjon er samtaleterapi viktigste behandling. Ved alvorlig depresjon er det samtaleterapi sammen med medisiner mot depresjon som hjelper. Illustrasjon: NTB Scanpix / Shutterstock. Redigering og norsk tekst v. Lommelegen.no Vis mer

Nedstemt, lite energi, lite glede over ting du pleide å like, trøtt og spiser mindre kanskje? Det skilles mellom å føle seg litt nedfor eller “deppa” og å ha en depresjon. For å få diagnosen depresjon, må en lege gjør en grundig vurdering først.

Tester kan fortelle deg om du har en depresjon og alvorlighetsgraden.

Av behandlingsmuligheter finnes blant annet samtaleterapi og medikamenter. Målsetningen for behandling er full remisjon, det vil si at man blir helt frisk. Man kan imidlertid få en ny depresjon, hvor målet også vil være å bli helt frisk.

Det er flere nivåer av behandlingsintensitet. Her vil beskrives de tiltakene man gjerne starter med og som er tilstrekkelige hos mange.

Kunnskap om depresjon

Det er viktig at både den som har en depresjon og de nærmeste har kunnskap om hvordan en depresjon forløper og om behandlingen. Informasjon gis best både muntlig og skriftlig.

LES OGSÅ: Symptomene på depresjon

Samtaleterapi

Forskning viser at samtaleterapi, som også kalles psykoterapi, har effekt ved depresjon, både alene og sammen med antidepressive medisiner.

Ved mild depresjon, kan det være lurt å forsøke samtaleterapi alene, da all medikamentell behandling kan gi bivirkninger og det kan være tilstrekkelig med samtaleterapi alene.

Ved alvorlig depresjon er det vist best effekt dersom samtaleterapi gis sammen med medikamentell behandling.

Noen fastleger innehar kompetanse til at man kan få samtaleterapi hos fastlege. Legen kan også henvise til spesialist og gi råd om hvilken type samtaleterapi som er best egnet.

SLIK FOREGÅR SAMTALETERAPI OG SLIK KAN DET HJELPE DEG: Video av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) v. Marianne Opaas, spesialist i klinisk psykologi og forskningsleder. Vis mer

Det finnes flere forskjellige typer samtaleterapi:

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi er en type, og går ut på å identifisere hvilke uhensiktsmessige antakelser man gjør om seg selv og omgivelsene og å forstå hvordan dette preger tolkningen av det som skjer med personen og igjen hvilke følelser og handlinger dette utløser.

En person med depresjon kan ha mange ubehagelige tanker om seg selv og andre, og disse negative tankene fremstår som sannhet for personen. Ved kognitiv atferdsterapi, vil man blant annet lære å sette spørsmålstegn ved disse sannhetene.

LES OGSÅ:
Depresjon hos barn

Depresjon hos barn

Interpersonlig terapi

Interpersonlig terapi er en annen type samtaleterapi, hvor man kan lære nye og bedre måter å forholde seg til andre mennesker på.

LES OGSÅ: Depresjon kan gjøre pårørende syke

Fysisk aktivitet

Forskning viser at fysisk aktivitet har effekt ved lett og moderat depresjon, samt at det kan redusere risiko for tilbakefall. Den fysiske treningen kan med fordel skje samtidig som behandling med medisiner og samtale. Fysisk aktivitet kan dessuten gi andre positive gevinster og ha en forebyggende effekt.

FASTLEGEN: Noen fastleger kan tilby samtaleterapi. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
FASTLEGEN: Noen fastleger kan tilby samtaleterapi. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Medikamentell behandling

En vanlig type antidepressiv medisin er såkalte SSRI medikamenter (selektive serotoninreopptakshemmere). Eksempel på SSRI er blant annet escitalopram og citalopram. En eldre type antidepressiv medisin er såkalte TCA medikamenter (trisykliske antidepressiver). Dette er en eldre type medikament, som legen kan foreslå ved enkelte typer depresjoner som førstevalg og dersom SSRI ikke fungerer. Medisiner mot depresjon virker ved å påvirke nevrotransmittere i hjernene. Nevrotransmittere er kjemiske substanser som virker som signalstoffer i hjernen ved at de frigis fra en nervecelle og påvirker en annen nervecelle. Serotonin og noradrenalin er eksempler på nevrotransmittere.

LES OGSÅ:
Hjelper johannesurt mot depresjon?

Hjelper johannesurt mot depresjon?

SSRI øker mengden serotonin og TCA øker mengden av både serotonin og noradrenalin. Økt mengde av disse, vil kunne påvirke hvordan man føler seg. Det er nyttig å vite at det kan ta en stund før antidepressive medikamenter begynner å virke og at det er viktig å fortsette å ta medikamentet selv om man begynner å føle seg bedre.

Personer som tar antidepressiva i minst seks måneder har mye lavere sannsynlighet for å få en ny depresjon. Det er også viktig at man ikke plutselig stopper å ta medisinene, da det kan gi reaksjoner. Det må trappes ned over tid.

Noen kan få selvmordstanker i begynnelsen av en behandling for depresjon, det er viktig at man kontakter lege dersom man får slike tanker. Det er viktig å diskutere og informere behandlende lege om produkter kjøpt i helsekostbutikker, da noen av disse kan være farlige å ta sammen med antidepressive medikamenter som legen foreskriver.

LES OGSÅ: Angst eller depresjon - hva er forskjellen?

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

  • Ingen krav til program eller app
  • 100% anonymitet
  • Ingen ventetid
  • Betal med Vipps
Leger på vakt
Birgitte Lund Saltvik
Ledig nå
Michael Kumar
Ledig nå
Harald Dobloug
Ledig nå
Simen Brynildsen
Ledig nå
Britt Nakstad
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-

Kilder:

Skrevet av lege. 17.03.18
Kilder: Legemiddelhandboka.no, Helsedirektoratet.no, Helsenorge.no