Voldtekt

Voldtekt eller forsøk på voldtekt rammer barn og voksne, kvinner og menn. Ved en voldtekt er det vanlig å oppleve at både liv, helse og personlig integritet er alvorlig truet. Slike opplevelser, og de psykiske skadene de kan medføre, ligner mye på andre katastrofeopplevelser som mennesker kan utsettes for.

Både den akutte hjelpen og den videre oppfølgingen kan være med på å begrense de psykiske skadene.

Behandling
Søk hjelp. Det er vanlig å føle skam etter en voldtekt. Mange anklager seg selv for at overgrepet skjedde. Den første tanken for de fleste er at hendelsen skal forbli hemmelig. Men hvis du søker hjelp, blir det lettere for deg senere. Du får støtte og trøst av trenet helsepersonell. Du kan også bli undersøkt og behandlet for skader hvis du vil. Du kan få antibiotika som hindrer kjønnsykdom, og vaksine mot hepatitt B. Hvis du kan ha blitt gravid under voldtekten, kan du få hormontabletter som hindrer graviditet. Legen som undersøker deg, kan samle bevis fra klær, hår, negler og underlivet, og også ta en blodprøve og en urinprøve. Bevisene oppbevares. Hvis du anmelder overgrepet, blir bevisene brukt. Du kan fritt søke hjelp uten å måtte avgjøre om du vil anmelde overgrepet eller ikke. Helsepersonellet har tausethetsplikt. Du kan ringe til legevakten eller til et voldtektssenter, se telefonlisten under. Hvis du anmelder overgrepet til politiet, får du fri hjelp av en bistandsadvokat.

Hvor kan du få hjelp? Medisinsk nødhjelp: 113

Politi: 112

Kirkens SOS, hele døgnet: telefon 815 33 300

Landsforeningen for voldsofre: telefon 22 65 54 35

Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn, Munchsgt. 5b, P.b. 6726 St.Olavs plass, 0130 Oslo, tlf. 23 42 81 50, fax 23 42 81 51, info@nrsb.oslo.no Se også sider på nettet: www.nrsb.oslo.no

Akershus: Voldtektsmottaket, gynekologisk avdeling, Sentralsykehuset i
Akershus, telefon 67 92 88 50.

Asker og Bærum: Voldtektsmottaket, Asker og Bærum legevakt (Bærum): telefon 67 52 20 20.

Bergen: Tilbud til personer som blir utsatt for seksuelle overgrep, Bergen legevakt, telefon 55 32 11 20

Bodø: Voldtektsmottaket, Bodø kommunale legevakt, telefon 75 58 60 00 / 75 58 60 10 (dagtid)

Drammen: Voldtektsmottaket, Drammen legevakt, telefon 32 80 67 07

Fredrikstad: Akuttmottaket, Østfold Sentralsykehus (Fredrikstad), telefon 69 39 38 40

Gjøvik: Voldtektsmottaket, Gjøvik Sykehus, gynekologisk avdeling, telefon 61 13 71 71

Hamar: Akutthjelpen for voldtatte i Hamarområdet, gynekologisk avdeling, Sentralsykehuset i Hamar, telefon 62 51 60 77

Haugesund: Voldtektsmottaket i Nord-Rogaland. Kontakt Politiet på 02800 eller ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 112.

Kristiansand: Voldtektsmottaket i Vest-Agder, legevakten i Kristiansand, telefon 38 07 69 00.

Lillehammer: Hjelp til voldtektsutsatte i Gudbrandsdalen, gynekologisk avdeling, Fylkessykehuset (Lillehammer), telefon 61 27 20 34

Molde: Voldtektsmottaket, Molde Fylkessykehus, telefon 71 21 73 10

Oslo: JURK - Juridisk rådgivning for kvinner,
Postadresse (1 aug. 2001):
Postboks 2691 Solli
0204 OSLO
Besøksadresse: Arbinsgate 7
Telefonnr: 22 84 29 50
Fax: 22 84 29 51
Saksinntak per telefon: man og onsdag fra 09-15, samt tirsdag fra 17-20.
Personlig frammøte tirsdag fra kl 17-20 samt torsdag fra kl 12-15.

Oslo: Kirkelig ressurssenter for mishandlede kvinner, telefon 22 54 86 56

Oslo: Voldtektsmottaket / Sosial vakttjeneste, Legevakten, telefon 23 48 70 90 

Skien: Voldtektsmottaket, Skien legevaktsentral, Telemark Sentralsykehus (Skien), telefon 35 52 22 23

Stavanger: Voldtektsmottaket, Stavanger legevakt, telefon 51 53 33 33

Trondheim: Akuttavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim, telefon 73 99 84 61

Tønsberg: Tønsberg og omegn legevakt, telefon 33 31 63 50

Volda: Fylkessykehuset i Volda, gynekologisk poliklinikk, telefon 70 05 82 63

Ålesund: Kvinneklinikken, Sentralsykehuset i Møre og Romsdal (Ålesund), telefon 70 11 07 30

Internett. På Internett er det flere hjemmesider hvor du kan få mer informasjon. Du kan også komme i kontakt med personer som selv har vært voldtektsofre. Blant annet har Feline samlet mange nyttige referanser.