Tics eller Tourettes syndrom?

Tics forbinder mange med Tourettes, men mange barn har forbigående tics uten at det betyr at de har Tourettes syndrom. Tics er kortvarige ufrivillige bevegelser eller ukontrollerte lyder.

TICS: Motoriske tics kan for eksempel inkludere blunking, hodebevegelser, rynking med nesen. Noen kan også ha vokale tics som kan være meningsløse utsagn eller lyder, og kan inkludere hosting, grynting, snufsing Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
TICS: Motoriske tics kan for eksempel inkludere blunking, hodebevegelser, rynking med nesen. Noen kan også ha vokale tics som kan være meningsløse utsagn eller lyder, og kan inkludere hosting, grynting, snufsing Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Tics er kortvarige ufrivillige bevegelser eller plutselige ukontrollerte lyder som smatting, grynting og utrop. Forbigående tics er vanlig hos barn, men ved Tourettes syndrom er problemet mer langvarig, disse plagene kan hos noen persistere også i voksen alder. Tourettes syndrom debuterer i barnealder eller tidlig i tenårene, og rammer gutter tre-fire ganger så hyppig.

Symptomer

10 % av alle friske barn har på et eller annet tidspunkt tics, uten at dette betyr at de har Tourettes syndrom. Tourettes syndrom er en tilstand med tilbakevendende tics i en periode på over ett år. Ticsene er ufrivillige eller semi-ufrivillige bevegelser (motoriske tics), eller ufrivillige lyder (vokale tics). Tics ved Tourettes syndrom vil kunne avta eller øke i løpet av perioder, nye tics tilkommer, og gamle gjenvinnes.

les også
image: Tourettes syndrom

Tourettes syndrom

Ticsene er altså enten motoriske eller vokale, og deles videre inn i enkle og komplekse tics. Tics vil ofte forbedres under konsentrasjon eller distraksjon, men kan forverres ved stress, opphisselse eller utmattelse. Alvorlighetsgraden av tics kan variere i ulike miljøer, og mange barn opplever for eksempel å bli bedre når de kommer hjem fra skolen. Hvis man undertrykker tics over lengre tid, kan man oppleve en indre “spenning” som til slutt kan gi et utbrudd av mange eller kraftigere tics.

LES OGSÅ: Trigeminusnevralgi - plutselige ansiktssmerter og rykninger

Noen eksempler på ulike typer tics:

  • Motoriske tics, som kan inkludere blunking, hodebevegelser, rynking med nesen. De simple ticsene vil ofte kunne maskeres med viljestyrte bevegelser og kan på den måten holdes skjulte. Mer komplekse tics kan innebære koordinerte bevegelser som ofte oppstår i situasjoner der de er upassende, og kan inkludere ting som hopping, løping, spytting, berøring av seg selv eller andre, sosialt upassende bevegelser og imitasjon av andre.
  • Vokale tics er meningsløse utsagn eller lyder, og kan inkludere hosting, grynting, snufsing. De simple ticsene er typisk ofte relativt enkle å undertrykke. De mer komplekse ticsene kan inkludere ting som fullstendige ord og fraser, og kan innebære gjentakelse av spesielle utsagn, eller ufine ord, kjent som koprolali.
VOKALE TICS: Vokale tics kan være alt fra små lyder som snufs eller host, til ord, setninger og noen ganger roping. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock
VOKALE TICS: Vokale tics kan være alt fra små lyder som snufs eller host, til ord, setninger og noen ganger roping. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Hvor preget blir man av Tourettes syndrom?

Graden av plager ved Tourettes syndrom kan variere betydelig. Noen fungerer helt greit i dagliglivet, og trenger ingen behandling – dette gjelder flesteparten. På den andre siden blir noen så hardt rammet at de ikke kan fungere godt i hverdagen uten medisinsk behandling. Ofte har personer med Tourettes syndrom også andre assosierte (komorbide) lidelser som ADHD, angst eller tvangslidelser, depresjon eller autisme – Bare 10 % av de med Tourettes syndrom har ingen tilleggsvansker.

les også
image: Retts syndrom

Retts syndrom

Hva er årsaken til Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom er definisjonsmessig en utviklingsforstyrrelse og starter i barndommen før fylte 18 år. Sykdommen er ikke en rent psykisk forstyrrelse slik som man trodde tidligere. I dag ser man at tilstanden henger sammen med biologiske og genetiske endringer som også kan være fysisk synlige i hjernen – nerveceller i hjernen kommuniserer litt annerledes hos de med Tourettes syndrom, slik at sykdommen derfor må anses som nevrologisk i natur. Man tror at både arvelige og miljømessige faktorer spiller en rolle i sykdomsutviklingen.

Hvordan utvikler sykdommen seg?

Tourettes syndrome begynner som regel i 5–6 årsalderen, men kan begynne så tidlig som i 2 års alder. Vokale tics kommer ofte senere enn motoriske tics. De fleste med Tourettes syndrom har mest uttalt sykdom i barnealderen, før symptomene som regel avtar etter hvert som de blir eldre. Majoriteten vil vokse av seg plagene, enten delvis eller fullstendig. Hos noen holder plagene seg konstante, mens bare en liten andel vil oppleve at plagene blir verre som voksen.

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Brynjulf Barexstein

PSYKISK HELSE

Få svar innen 3 dager for 299,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Behandlingsmuligheter

Først når plagene blir så store at det hemmer personen i dagliglivet bør man gripe inn med medikamentell behandling – de fleste tilfellene er heldigvis milde og trenger ingen slik behandling. Det første tiltaket bør være å redusere stresspåvirkningen fra ulike situasjoner som synes å forverre plagene. Medikamentell behandling av Tourettes syndrom er en spesialistoppgave. Hvilke av de mulige medikamentene man velger avhenger av hvilke symptomer som er framtredende, og man må som regel prøve seg fram før man finner rett dose og medikament. Disse medikamentene har potensiale for å gi bivirkninger, som i noen tilfeller også må behandles. De assosierte (komorbide) tilstandene ved Tourettes syndrom vil også kunne kreve egen behandling.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein PSYKISK HELSE
Få svar innen 3 dager for 299,-

Kilder

Denne artikkelen er skrevet av Rune Erlandsen 29.11.2018, Kilder: uptodate.com helsenorge.no
Denne artikkelen er basert på et kortere notat av medisinsk student Anne Cathrine Sebjørnsen 07.09.2003, men er betydelig utvidet og revidert.