Sterkere følelser med alderen

En fersk studie fra USA viser at vi blir mer følsomme med alderen. - Når du tror eldre mennesker er mindre følsomme enn unge, tar du sannsynligvis feil, sier forsker dr. Donald A. Powell til Reuters. De nye funnene kan gi følger for dosering av medisiner til eldre som er deprimerte.

Publisert: 02/03-2003

-Eldre viser kanskje mindre følelser enn unge. Det betyr bare at de faktisk har større kontroll over det fysiske utrykket for følelsene sine. Men eldre mennesker føler mer intenst, sa Powell. Han jobber ved the Dorn Department of Veterans Affairs Medical Center i Colombia.

StudienTanken om at eldre mennesker er mindre følsomme enn yngre, stammer fra en tidligere studie. Den viste at eldre ikke hadde like sterke fysiske reaksjoner på følelser som unge, skriver Reuters.

Forskerne Powell og dr. Louisa B. Prescott hadde med 30 mennesker i alderen 18 - 85 i studien. Deltakerne skulle se på 120 behagelige, nøytrale og ubehagelige bilder. Deltakerne skulle beskrive hvordan de følte seg når de så på bildene. Under studien ble fysiske reaksjoner knyttet til følelser også målt.

Forskerne kom frem til at de eldste deltakere, i alderen 65-85, reagerte mer intenst enn den gruppen av deltakere som var 35-64 år gamle. De yngste deltakerne, reagerte enda mindre intenst på bildene enn den nest eldste gruppen. Imidlertid viste studien, i likhet med tidligere undersøkelser, at deltakerne i alderen 18-34 hadde de største forandringene i hjerterytme og andre fysiske tegn på følelser.

Følelser og medisiner
- Eldre mennesker er mer følsomme enn yngre personer. De har mer erfaring med ulike følelsesmessige situasjoner. Det er bare de fysiske reaksjonene som knytter seg til følelser som blir mindre, sa Powell til Reuters.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Powell poengterer at en hendelse som kanskje ikke har så stor følelsesmessig innvirkning på en ung voksen, kan føles langt mer alvorlig for en eldre person. I lys av dette mener han eldre som er deprimerte kan oppleve depresjonen som sterkere enn yngre mennesker. Dette mener Powell kan bety at deprimerte eldre som behandles medikamentelt kanskje trenger en større dose medisiner enn det som ellers regnes som effektiv behandling

Studiens funn ble presentert under det 32 årlige møtet for the Society for Neuroscience, som ble holdt i Orlando.