Seksuelle overgrep mot barn

Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter. Hvis overgrepet er seksuelt, betyr det at overgriperen gjør noe seksuelt med offeret. Det kan innebære blotting (overgriperen viser fram kjønnsorganet sitt mens han onanerer), seksuelt betont berøring (overgriperen tar for eksempel på kjønnsorganene til barnet), samleie eller forsøk på samleie.

Seksuelle overgrep mot barn er strengt forbudt. Barnet har selvsagt ikke gjort noe galt, selv om det ikke har protestert mot det som har skjedd. Seksuell kontakt med personer under 16 år er forbudt uansett.

Incest betyr seksuell kontakt mellom nære slektninger. Pedofili er en seksuell legning som består i at en voksen person har eller ønsker å ha seksuell kontakt med barn.

Barn vil vanligvis holde overgrepene hemmelig, på grunn av skam og uvisshet om hvorvidt det som skjer, er riktig eller ikke. Barnet tar ansvaret for det som har skjedd, og beskytter overgriperen. Ansvaret er tungt å bære, og seksuelle overgrep mot barn kan gjøre stor psykisk skade både i barneårene og senere i livet.

I debatten om seksuell lavalder og pedofili hevder enkelte at sex mellom en voksen og et (modent) barn kan være positivt. Det er viktig å holde fast ved at det da dreier seg om seksuell omgang mellom en "sterk" og en "svak" person, hvor den ene parten ikke har noen reell valgfrihet. Den vitenskapelige dokumentasjonen om skadevirkninger, og historier fra ofre om deres senskader, er overveldende.

Behandling
Dreier det seg om et voldelig overgrep, kan du følge rådene som står i avsnittet om voldtekt. Du kan også ringe 113 eller til legevakten.
Et barn som blir utsatt for seksuelle overgrep, må snakke med en voksen. Også et barn som ikke er helt sikker på om det er utsatt for slike overgrep, bør snakke med en voksen om det. De som synes det er vanskelig å snakke om det med foreldrene sine, kan snakke med en lærer, lege, helsesøster eller en annen voksen de stoler på.

Hvis voksne har mistanke om seksuelle overgrep mot et barn, må de ringe til barneverntjenesten i kommunen og fortelle om mistanken.
Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn har telefonnummer 22 89 44 00. Senteret er åpent alle dager fra kl. 8.00 til 15.30.