Hvordan være en god venn for en som skader seg selv?

Mennesker som skader seg kan være redde for å bli misforstått, avvist eller utsatt for andre negative reaksjoner, og holder ofte selvskadingen hemmelig.

REKK UT EN HÅND: Den som skader seg har det vondt. Det er en årsak til at hun eller han skader seg. Foto: Porstocker / Shutterstock / NTB
REKK UT EN HÅND: Den som skader seg har det vondt. Det er en årsak til at hun eller han skader seg. Foto: Porstocker / Shutterstock / NTB Vis mer

Det er mange mennesker som påfører seg selv ulike former for skader, både synlige og usynlige. Årsakene til at mennesker skader seg selv er ulike. Noen skader seg for å håndtere vanskelige følelser, mens andre skader seg for å føle noe i det hele tatt. Felles for mange er at det er vanskelig å finne andre måter å håndtere følelsene eller mangelen av følelser på.

Mange skader seg litt eller av og til, mens andre skader seg alvorlig og over lenger tid. Uansett kan det være nødvendig å få hjelp av andre med det som er vanskelig. Målet for behandling eller andre former for hjelp er å støtte mennesker til å finne ut av det som er vanskelig for å kunne gjøre noe med situasjonen.

Støtte kan også hjelpe personen med til å finne andre måter å håndtere det vonde på isteden for å skade seg selv. Selv om å skade seg kan gi en følelse av lettelse i øyeblikket, løser det ikke noe av det som er vanskelig på sikt. I tillegg kan det være helseskadelig å påføre seg selv skader.

image: Psykiater: Hjelp og behandling mot selvskading

Psykiater: Hjelp og behandling mot selvskading

Hjelp og støtte

Det er ikke så lett å finne fram til et godt hjelpetilbud, men som venn kan du være en støtte for vennen din i å se etter et tilbud som kan være til hjelp.

I første omgang kan det være en idé å snakke med fastlege, helsesykepleier eller helsestasjon for ungdom. De skal vite hvor det er hjelp på få. Kanskje kan du tilby deg å bli med dit.

Det finnes også hjelpetelefoner og nettsteder for deg som venn og for den som skader seg. Landsforeningen for forebygging av selvmord og selvskade er eksempel på et slikt sted.

På telefon og chat møter du mennesker med egne erfaringer som også samarbeider med fagfolk. Når du er venn med noen som har det psykisk slitsomt, er du pårørende. Trenger du støtte for selv å kunne fortsette å være en støttende venn, kan du kontakte Pårørendesenteret og snakke med fagpersoner.

Begge tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning.

LES OGSÅ: Hvordan være en god venn for en som er deprimert?

Fordommer og skam

Det er mange fordommer knyttet til selvskading. Du har kanskje hørt noen si «de vil bare ha oppmerksomhet» eller «de prøver bare å manipulere». Slike fordommer bidrar til å øke den skamfølelsene mange har over å skade seg. Skal det blir lettere å snakke om hvordan man har det, og at man skader seg, må man møtes med respekt og interesse.

«Fordommer bidrar til å øke den skamfølelsene mange har over å skade seg.» Anne Kristine Bergem, psykiater

Mennesker som skader seg kan være redde for å bli misforstått, avvist eller utsatt for andre negative reaksjoner, og holder ofte selvskadingen hemmelig.

Vil du være en god venn, er det fint å klare å snakke om selvskadingen med den som skader seg. Det er viktig å huske at det er ikke selvskadingen som er den viktigste grunnen til at du skal bry deg, men årsaken til at vennen sin skader seg, for eksempel at han/hun/hen har det vondt.

image: Hvordan være en god venn for en som har selvmordstanker?

Hvordan være en god venn for en som har selvmordstanker?

Kilder:

1) Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging. Kjenner du noen som selvskader? 2) Forandringsfabrikken. (2021). Vi vil dere skal forstå. 142 barn og unge om selvskading.

Kildene ble benyttet 03.09.2021.