Hva er ADD?

ADD er ikke lenger en offisiell diagnose, symptomene hører i dag under diagnosen ADHD.

SLITER MED KONSENTRASJON: ...men ikke overaktiv. Da fikk man gjerne før diagnosen ADD. Foto: Billion Photos / Shutterstock / NTB
SLITER MED KONSENTRASJON: ...men ikke overaktiv. Da fikk man gjerne før diagnosen ADD. Foto: Billion Photos / Shutterstock / NTB Vis mer

ADD ble før brukt som en variant av ADHD-diagnoser hvor hovedsymptomene var problemer med konsentrasjon og oppmerksomhet, uten hyperaktivitet og impulsitet.

Symptomene knyttet til ADD var gjerne problemer med fokusering og gjennomføre oppgaver, dagdrømming og vansker med konsentrasjon.

Hva betyr ADD?

  • ADD er forkortelse for engelske attention deficit disorder.
  • ADHD er forkortelse for attention-deficit/hyperactivity disorder.

- ADD var en tidligere betegnelse på ADHD som ikke inkluderer kontinuerlig bevegelse og fikling. Men grensene er uklare, og idag er alle varianter lagt inn under hoveddiagnosen ADHD, skriver psykiater Anne Kristine Bergem på Lommelegen.

I dag deler vi ADHD inn i fire undertyper, så ADHD-diagnosene er mer spesifikke enn den tradisjonelle ADD og ADHD-inndelingen.

image: Fire ulike typer ADHD

Fire ulike typer ADHD