Dette er posttraumatisk stresslidelse

Etter en traumatisk hendelse kan man ha plager i lang tid. Hvor alvorlig disse plagene er, blant annet avhengig av hvor truende man opplevde hendelsen.

TRAUME: posttraumatisk stresslidelse (PTSD) en betegnelse på en samling symptomer som noen opplever etter å ha erfart potensielt traumatiserende hendelser Foto: NTB Scanpix
TRAUME: posttraumatisk stresslidelse (PTSD) en betegnelse på en samling symptomer som noen opplever etter å ha erfart potensielt traumatiserende hendelser Foto: NTB Scanpix Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

- En hendelse der du selv har vært i stor fare kan utløse posttraumatisk lidelse (PTSD), men lidelsen kan også utløses av at du har vært vitne til at andre har vært i fare. Frykten, og hvor truende du opplevde situasjonen, avgjør mye av hvor store plager du får, sier Unni Heltne, psykolog og daglig leder ved Senter for krisepsykologi.

LES OGSÅ: Ulike typer angst

Reaksjon på traumatisk hendelse

- Du kan være i en farlig situasjon uten å være redd, og motsatt. Opplevd grad av trussel er utslagsgivende for om du får plager, og hvor alvorlige de blir i ettertid, legger hun til.

Ifølge Oslo universitetssykehus er posttraumatisk stresslidelse (PTSD) en betegnelse på en samling symptomer som noen opplever etter å ha erfart potensielt traumatiserende hendelser. Potensielt traumatiserende hendelser kan defineres som hendelser av usedvanlig truende eller katastrofal art, som sannsynligvis vil fremkalle sterkt ubehag hos de fleste.

PSYKOLOG: Unni Heltne, psykolog og daglig leder ved Senter for krisepsykologi. Foto: Privat
PSYKOLOG: Unni Heltne, psykolog og daglig leder ved Senter for krisepsykologi. Foto: Privat Vis mer

LES OGSÅ: Fobier er en form for angst

Symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

For at man skal kunne bli diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse, må man ifølge Heltne ha plager innenfor tre ulike grupper:

  • Gjenopplevelser av ubehagelige sanseinntrykk. Hvis man for eksempel har vært i en bilulykke der noen ble drept, kan bilder av den dreptes skadde kropp stadig dukke opp i bevisstheten. Lyder, lukter eller noe man ser kan minne om hendelsen – alt etter hva man har opplevd. Det kommer som invaderende minner, og de oppleves annerledes enn vanlige minner fordi du ikke kan kontrollere dem. Vanlige minner kan du skyve vekk, mens du nå settes i en tilstand der du opplever alt på nytt. Du kan få samme ubehag som du hadde da hendelsen skjedde.
  • Uro i kroppen og ”på vakt” hele tiden. Man rykker til av plutselige lyder og bevegelser, selv om man vet at de ikke er farlige. Det er slitsomt, kroppen er anspent hele tiden. Man spenner seg og reagerer kraftig på brå inntrykk.
  • Man unngår alt som minner om hendelsen. Selv om det ikke er farlig, unngår du alt som minner om det som skjedde. For eksempel hvis det har vært en bilulykke, kan man unngå bilen eller veistrekningen.

LES OGSÅ: Dette er bipolar sykdom, også kalt manisk depressiv lidelse

ALVORLIG: Noen blir spontant bra av plagene etter en traumatisk hendelse, men en god del trenger rådgivning og veiledning.  Foto: NTB Scanpix
ALVORLIG: Noen blir spontant bra av plagene etter en traumatisk hendelse, men en god del trenger rådgivning og veiledning. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Normalt å føle seg engstelig

I en krisesituasjon slåes det vi kaller kamp-fluktsystemet på, ifølge Heltne.

- Blodtrykket stiger, kroppen arbeider for å få mest mulig energi ut i musklene, og blodårene trekker seg sammen. Vi forbereder oss på å forsvare oss. Vi er laget for å reagere slik for å beskytte oss og overleve. Dette kommer helt automatisk for de fleste av oss, sier Heltne.

- Mange forklarer at de blir helt nummen i den akutte situasjonen, men blir kvalm og skjelven etterpå. Det er akuttreaksjonen som sitter i og lager ubehag i ettertid, forklarer psykologen.

Det er normalt å føle seg redd eller engstelig etter at noe traumatisk har skjedd.

Men varer følelsene lenger enn en måned, eller hindrer deg i å komme videre i livet, kan du ifølge Helsenorge.no ha posttraumatisk stresslidelse. Noen kan ha lidelsen i kort tid, andre kan slite med plagene i mange år.

- Noen blir spontant bra av disse plagene, men en god del trenger rådgivning og veiledning. Man kan bli helt bra, mens noen opplever så ekstreme hendelser at de kan slite i lang tid med dette. Alt etter hvor farlig og risikofylt hendelsen har vært opplevd. Voldtekt, det å bli skutt på og tortur er opplevelser som kan sitte i lenge, forteller Heltne.

De fleste med posttraumatisk stresslidelse får ifølge Helsenorge.no symptomer rett etter at de har vært gjennom en opprivende hendelse. Men hos noen mennesker kommer ikke symptomene før etter måneder eller år.

LES OGSÅ:

Behandling av post traumatisk stresslidelse

Behandling av posttraumatisk stresslidelse må ifølge Oslo Universitetssykehus tilpasses individuelt. Samtalebehandling kan hjelpe mange. Mange ulike tilnærminger har vist seg virksomme for mennesker med PTSD-plager; kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, eksponeringsterapi, narrativ eksponeringsterapi, Eye movement desensitization reprocessing (EMDR), Sensorimotorisk psykoterapi, Somatic Experience (SE).
Medikamenter kan gi reduksjon i gjenopplevelsene og bedring av de depressive symptomene som ofte går sammen med tilstanden. Informasjon om sykdommen til pasienten og pårørende er viktig.

Senter for Krisepsykologi har utarbeidet et hefte med ulike selvhjelpsmetoder som kan brukes for å mestre noen av de plagsomme ettervirkninger som kriserammede kan oppleve. Heftet kan du lese her.

LEGENE SVARER OM PTSD