Dette er bipolar lidelse

Bipolar lidelse, også kjent som manisk depressiv lidelse, er en tilstand som kjennetegnes ved at stemningsleiet kan svinge mellom to ytterpoler.

MANI OG DEPRESJON: Sol og regn. Har du bipolar lidelse vil du oppleve perioder med oppstemthet og mye aktivitet, og andre perioder med depresjon. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
MANI OG DEPRESJON: Sol og regn. Har du bipolar lidelse vil du oppleve perioder med oppstemthet og mye aktivitet, og andre perioder med depresjon. Foto: NTB Scanpix/ShutterstockVis mer

- Bipolar lidelse regnes som en av de alvorlige psykiske lidelsene, sier Helle Kristine Schøyen, avdelingsoverlege ved Stavanger universitetssykehus. Hun er en av Norges fremste ekspert på området.

Hun forteller at rundt 2 av 100 har lidelsen i Norge.

- Det er en lidelse som ofte debuterer i ung alder, sier Schøyen.

LES OGSÅ: Dissosiative lidelser: Den ukjente psykiske lidelsen

Hva er bipolar lidelse?

De fleste av oss opplever opp- og nedturer i humøret. Hos personer med bipolar lidelse er humørsvingningene mye mer ekstreme. Bipolar lidelse kjennetegnes av veksling mellom oppstemthet (mani), depresjoner og perioder uten tegn på sykdommen. Ofte kan det være lange perioder uten symptomer.

- Det er en tilstand som kjennetegnes ved at det svinger mellom to ytterpoler. Noen har alvorlig form, mens andre har en mildere form, forklarer Schøyen.

Sykdommen deles ofte inn i undergrupper, der de to største gruppene er:

 • Bipolar lidelse type I
 • Bipolar lidelse type II.

- Bipolar I, den klassiske formen, kjennetegnes av kraftige maniske tilstander og alvorlige depresjoner. Enkelte opplever hallusinasjoner, vrangforestillinger og sterk forvirring. Bipolar II kjennetegnes av alvorlige depresjoner og mildere oppstemte episoder (hypomani).

Ifølge Helsenorge.no kan en person med bipolar lidelse ha blandede symptomer med både depresjon og mani. Personen kan også oppleve perioder hvor humøret er stabilt og normalt, og slike perioder kan vare i uker, måneder eller år.

LES OGSÅ: – De fleste vil oppleve angst

Kjennetegn og symptomer ved bipolar lidelse

Mani er et viktig kjennetegn ved sykdommen, som ofte starter brått og kan vare fra èn uker til flere måneder. Ifølge Helsenorge.no kan du i slike perioder utsette deg for vanskelige og alvorlige situasjoner ved å:

 • Involvere deg i lite gjennomtenkte forhold
 • Opptre ukritisk på arbeidsplassen
 • Handle masse på kreditt
 • Spille på pengespill
 • Sette i gang mange prosjekter samtidig
 • Oppføre deg annerledes enn du vanligvis gjør

I slike perioder vil du oppleve:

 • Å ha masse energi
 • Ha det bedre med deg selv
 • Ha et redusert behov for søvn
 • Snakke raskere enn normalt
 • Ha økt seksuell interesse
 • Være irritabel

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Symptomer på mani:

 • Humøret ditt er overdrevent optimistisk og energisk
 • Du gjør ting du ellers ikke ville ha gjort
 • Du er urimelig irritabel (du kan skrike eller slå til andre personer)
 • Du snakker mye, slik at andre har vanskelig for å komme til orde. Tankene dine raser av sted
 • Du blir lett ukonsentrert eller distrahert
 • Du har mange og store planer og sliter med å gjøre ferdig oppgaver du vanligvis behersker
 • Du har masse energi og har vansker med å sette deg ned og slappe av, må gjøre noe hele tiden
 • Du trenger mindre søvn enn vanlig
 • Du er mer sosial enn tidligere
 • Du har et større inntak av rusmidler enn vanlig, til tider ukontrollert inntak

Et annet kjennetegn ved bipolar lidelse er depresjon. De depressive episodene varer vanligvis om lag fire måneder, sjelden over ett år. Eldre kan ha mer langvarige depresjoner. Depressive perioder føles tunge og er problematiske, og da er det vanligere å oppsøke hjelp.

DEPRESJON: Et kjennetegn på depresjon kan være vansker med å komme i gang med aktiviteter, alt fra dagligdagse gjøremål til skole og jobb Foto: NTB Scanpix
DEPRESJON: Et kjennetegn på depresjon kan være vansker med å komme i gang med aktiviteter, alt fra dagligdagse gjøremål til skole og jobb Foto: NTB Scanpix Vis mer

Kjennetegn på depresjon:

Dette er symptomer ved depresjon.

 • Mindre interesse for ting du tidligere har satt pris på
 • Vansker med å komme i gang med aktiviteter, alt fra dagligdagse gjøremål til skole og jobb
 • Endret behov for mer eller mindre søvn er vanlig
 • Du kan også oppleve at du er trøtt på tross av mye søvn
 • Matlysten kan være redusert eller økt

I slike perioder kan du oppleve:

 • Tristhet
 • Skyldfølelse
 • Isolasjon
 • Tanker om at livet ikke er verdt å leve

LES OGSÅ: Test deg selv for depresjon

Kjente symptomer kan være at:

 • Du føler lite, er pessimistisk og ser det meste i et negativt lys
 • Du kan være svært trist eller ha selvmordstanker
 • Angst er vanlig, gjerne i form av rastløshet eller panikkanfall
 • Du har mindre energi og blir raskt tiltaksløs
 • Det er vanskelig å gjennomføre skole og jobb
 • Tenking og grubling opptar mye tid hos deg
 • Du sover mer eller mindre enn tidligere, snur døgnet
 • Matlysten er sterkere eller mindre enn vanlig
 • Du trekker deg tilbake fra familie og venner, blant annet fordi du ikke orker å ha noen rundt deg eller ikke orker hverdagen
 • Du kutter ut trening og hobbyer

Det er individuelt hvor ofte og hvor lenge de ulike fasene varer.

- Forskjellene i intensiteten av symptomene varierer fra person til person. For noen kan fasene gå i typiske mønstre, mens andre ikke har noe mønster, sier Schøyen.

- Kravene for å få en bipolar lidelse er at du en gang i løpet av livet har hatt en oppstemt fase. Tilstanden har ofte en forsinket diagnose. Det er sjelden at man oppsøker hjelp ved oppstemtheten som en finner i forbindelse med en hypomani, selv om det er en fase som kan gå over i en mani som kan gi alvorlig funksjonssvikt.

LES OGSÅ: Har du angst?

YTTERPOLER: Bipolar lidelse kjennetegnes av veksling mellom oppstemthet (mani), depresjoner og perioder uten tegn på sykdommen Foto: NTB Scanpix
YTTERPOLER: Bipolar lidelse kjennetegnes av veksling mellom oppstemthet (mani), depresjoner og perioder uten tegn på sykdommen Foto: NTB Scanpix Vis mer

Behandling av bipolar lidelse

Når det gjelder behandling, skiller man ofte mellom akutte faser og vedlikehold eller forebygging, forklarer Schøyen.

Hun forteller at det finnes en rekke ulike behandlingsmuligheter, og at disse gjerne foregår i kombinasjon og rettes mot de ulike fasene av bipolar lidelse:

 • Behandling av mani gjøres med stemningsstabiliserende medisiner, som for eksempel litium og ulike typer antipsykotisk og stemningsstabiliserende medikasjon. De samme medikamentene brukes ofte i lavere doser for å forebygge nye anfall..
 • Depresjon behandles ved hjelp av nye antipsykotiske og stemningsstabiliserende medikamenter, mens antidepressive medikamenter bør brukes med større forsiktighet.
 • Psykologisk behandling er viktig og anbefales i kombinasjon med medisinering.
 • Moderne elektrosjokkterapi har vist seg effektivt, spesielt mot depresjon. Sender mindre mengder strøm som utløser epileptiske anfall. Dette gjøres kun ved svært alvorlige tilfeller der annen behandling ikke har vist ønsket resultat.
 • Innleggelse på psykiatrisk sykehus kan være nødvendig.

- Hvor bra pasienten blir avhenger av hvor alvorlig tilstanden er. Noen er vanskelige å behandle, sier Schøyen.

LES OGSÅ LEGESVAR: Har jeg en diagnose?

Årsaker til bipolar lidelse

Ifølge heftet ”Livet med bipolar lidelse”, utgitt av Folkehelseinstituttet, er risikoen for å utvikle bipolar lidelse i løpet av livet mellom 1 og 2 prosent.

Kvinner og menn har omtrent like stor risiko for å utvikle bipolar I, mens kvinner oftere enn menn blir rammet av bipolar II. Barn av mennesker med bipolar lidelse har forhøyet risiko for å utvikle sykdommen. Sykdommen oppstår som oftest i slutten av tenårene, i slutten av tjueårene eller rundt førti års alder.

Årsakene til bipolar lidelse er uklare, men forskning på tvillinger tyder på at lidelsen har høy arvbarhet. Men selv om man har arveanlegg for sykdommen, trenger man ikke å bli syk. Miljøet er også av betydning. Stress og lite søvn kan være en utløsende faktor.

LES OGSÅ: Posttramatisk stresslidelse

Forebygging av bipolar lidelse

Schøyen oppfordrer mennesker som er alvorlig deprimert om alltid å oppsøke hjelp.

- Depresjoner kan ha et snikende forløp og er skumle fordi det bidrar til å endre folk tankesett på en måte de ikke er i stand til å være kritisk til. Depresjoner trenger man ikke nødvendigvis se. Noen beholder en maske og later som alt er greit, sier hun.

Bipolar lidelse kan gjøre livet uforutsigbart, og mange har vanskeligheter med å planlegge fremover. Helsenorge.no har utarbeidet en liste med råd til deg som har sykdommen:

 • Sørg for å få informasjon om sykdommen, bivirkninger av medisinene og behandlingstilbudet.
 • Bli kjent med symptomene dine.
 • Forsøk å bruke sykdommen til å lære om deg selv.
 • Dersom du merker symptomer på lidelsen, oppsøk hjelp så fort som mulig. Det er mulig å forhindre en sykdomsepisode dersom man får hjelp tidlig nok.
 • Bruk tid på dine nærmeste og forsøk å holde familieforhold stabile.
 • Få den søvnen du skal ha! For lite søvn kan noen ganger utløse nye maniske episoder.
 • Forsøk å unngå stressende situasjoner så langt du kan.
 • En rolig livsstil, stabil døgnrytme, fysisk aktivitet og et riktig og regelmessig kosthold kan bidra til å holde symptomene på avstand.
 • Unngå rusmidler, særlig i faser der du kjenner deg dårlig.
 • Hvis du kun får medisiner og ønsker samtaleterapi i tillegg, må du selv ta aktivt initiativ for å få dette hos en erfaren og kompetent behandler.
 • Det er svært viktig å ta medisinen som blir foreskrevet av behandler.
 • Lytt til de som kjenner deg og du er trygg på, når de sier noe er på gang. De kan gjenkjenne symptomer på episoder til og med før du gjør det selv.
 • Husk på at du ikke er diagnosen. Du er deg!
 • Har du spørsmål om psykiske problemer, depresjon, mani, angst, spiseforstyrrelser, fobier og psykoser? Send inn ditt spørsmål til psykiater Gunner Cramer.