Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Spørsmål om panikkanfall og funn på EKG

Spørsmål

Hei! Eg har nylig startet opp med Citalopram ifht angslidelse(helseangst) og panikkangst. Fikk for et par dager siden et anfall som ikke ligner tidligere panikkanfall og grunnet små uregelmessighet på EKG ble jeg sendt på sykehus. Fikk vite at ting såg bra ut, men ikke svar på tolking av EKG; sinusrytme, frekvens 64. Normal akse. Smale QRS-kompleks (hva betyr dette)? PQ-tid 10,3. Er naturligvis bekymret for alle generelle alvorlige sykdommer (hjerteinfarkt, hjerneblødning, kreft etc). Og bekymrer meg for at dette ikke var et panikkanfall eller om det kan være de nye medisinene som har gjort dette? Lurer også på hvorfor det er så enkelt for psykiater og starte opp med medisin (citalopram) allerede første konsultasjon. (Er veldig skeptisk til denne type medisiner).

Kvinne 26
Svar

Hei og takk for din henvendelse!

Forstår at det må ha vært ubehagelig å ha hatt et anfall som ikke lignet det du har hatt tidligere, og det er godt at det ble tatt på alvor og undersøkt med EKG. 

På et EKG er det ulike parameter vi vurderer, som representerer hjertets elektriske ledningssystem. QRS er relatert til hjertets hovedkammer. Uttrykket «smale QRS-komplekser» brukes når dette er normalt. Det er kun ved brede QRS-komplekser man stiller spørsmål om sykdom.

Du forteller om PQ-tid som er 10,3. Er du sikker på at dette er korrekt tall? En normal PQ tid er definert fra 120 millisekunder (0,12 sekunder) til 200 millisekunder (0,20 sekunder). Ved tilfeller der PQ tid er veldig kort ser man også etter andre funn for å se om dette kan kobles mot sykdom. Dette gjelder nok ikke i ditt tilfelle da sykehuset har beskrevet totalbildet som normalt etter oppholdet, og du kan slå deg til ro med det.

Om medisinene er årsak til ditt anfall er vanskelig å si, men det viktigste er å utelukke alvorlig sykdom slik man har gjort under ditt sykehusopphold. Vanlige bivirkninger ved Citalopram er relatert til munntørrhet, kvalme, hodepine og mageproblemer (diare, oppkast, forstoppelse). Det finnes naturligvis flere mindre vanlige bivirkninger, som ved alle medikamenter, og en av disse er forlenget QT-tid på EKG. Det er imidlertid usannsynlig at medikamentet har ført til en hjerterytmeforstyrrelse hos deg, og i så fall hadde du blitt informert om det på sykehuset.

Du lurer også på hvorfor det er så enkelt for psykiater å starte opp med Citalopram. Dette er vanskelig for meg å svare på da jeg ikke kjenner til din bakgrunn, men Citalopram er et medikament som brukes mot angstlidelse og depresjon. Man må derfor gå utifra at en spesialist i psykiatri har gjort en vurdering på at dette medikamentet vil bidra til å dempe dine angstsymptomer. Dersom du er usikker på hva som er årsaken til at spesialisten har startet behandling med Citalopram, eller om du opplever ubehagelige bivirkninger, bør du diskutere dette med din fastlege.