Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Ønsker Sobril til nødsbruk, men legen vil ikke skrive ut

Spørsmål

Hei, jeg er en mann på snart 40 år som har slitt med angst siste 5 årene. Jeg fungerer stort sett greit i hverdagen, har kommet tilbake igjen i jobb relativt kort tid etter dette debuterte. Går på antidepressiva pga angst. Jeg har også prøvd ulike psykologer, noe har hjulpet meg til å mestre ting i hverdagen, mens andre har jeg fått lite utbytte av. Livet funker bra slik situasjonen er i dag. Jeg har en familie og ting går stort sett på "autopilot". Det er imidlertid en del ting jeg har "valgt bort" grunnet sykdommen min. Jeg har problemer med å følge meg "innelukket" på steder, unngår kollektivtrafikk, fly etc. Kan ha det vanskelig med reiser osv. Jeg har imidlertid tidligere forsøkt Sobril som en slags nødløsning når jeg skal gjøre slike ting som ikke er en del av hverdagslivet mitt. Jeg har opplevd at dette kan være en trygghet, en slags krykke - som tas frem hvis forsøket på eksponering feiler. Det har fått meg til å tørre å gjøre ting jeg ellers ville avskrevet helt. Jeg forstår jo at det å skrive ut denne typen legemidler til angspasienter ikke er det første man bør gjøre. For legen er det lett å tenke at det kan være en bjørnetjeneste, en opprettholdelse av unngåelsesadferd, en start på en legemiddelavhengighet. Så mitt spørsmål er rett og slett en vurdering av dette. Jeg forstår alle argumentene mot, men samtidig sliter jeg litt med å forstå at ikke jeg kunne fått utskrevet en pakke av disse medisinene hvert år eller annet. Det ville medført at legemiddelet ikke ble brukt annet enn ved spesielle tilfeller og ikke til mine dagligdagse utfordringer. Jeg forstår heller ikke hvordan man kunne sett på dette som noe farlige i et avhengighetsperspektiv. Da måtte jeg knaske alle pillene på en gang, tenke at dette var veiene og så evt fått tak i det illegalt etterpå, for legen kunne jo stoppet tilgangen min. Jeg har opplevd å få utskrevet Truxal til dette formålet, fordi det ikke er "så farlig". Det er imidlertid en medisin jeg ikke fungerer med.

Mann 37
Svar

Hei.


Jeg synes du er særdeles gjennomtenkt om denne typen problemstilling: Angstdempende og potensielt avhengighetsskapende medisiner til en person med en langvarig tendens til angst, sett opp mot avhengighetsfaren, som er reell, faktisk også for deg. 

Du har åpenbart forstått legers generelle motforestillinger mot denne type medisiner i din situasjon, og du har dine egne gjennomtenkte argumenter for at legen din ikke nødvendigvis burde være så konsekvent i akkurat ditt tilfelle. Jeg er tilbøyelig til å være enig med deg i dine argumenter, og tenker at mye tyder på at du ville kunne både mestre og ha nytte av å ha tilgang til denne typen medisiner til "nødsbruk",  men klare fasitsvar på om legen din bør gi deg Sobril eller ikke, finnes naturligvis ikke.  Det handler blant annet om i hvilken grad legen ønsker å unngå å gjøre personer avhengige av slike medisiner ved å være "for romslig", noe en vet skjer om en har for lav terskel med å skrive ut slike medisiner, og om legen ønsker å være kategorisk og konsekvent, eller gjøre individuelle vurderinger, noe som er vanskeligere, med rom for at det hele ender som en forferdelig bjørnetjeneste.

Jeg tenker at dersom du fortsetter å ønske å ha slike medisiner tilgjengelig til helt spesielle og sjeldne situasjoner, så er den eneste løsningen å gjennomdrøfte dette med legen din, hvor du blant annet fremmer de synspunkter du her kommer til, og viser til din betydelige innsikt i denne problematikken.

Ha det bra.