Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan angst gi prikking, nummenhet, konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer?

Spørsmål

Jeg sliter med angst og fysiske angstsymptomer. Angsten ble utløst av en knekk for et halvannet år siden. Knekken var forårsaket av en periode på 3 måneder med høyt stressnivå knyttet til blant annet jobb og studier sammen med høyt alkoholinntak og lite søvn. Angsten kom først til uttrykk gjennom et angstanfall. Mine symptomer ved angstanfall: hjertebank, prikking og nummenhet i venstre side av ansiktet og i venstre arm, svetting i håndflater, svimmelhet, problemer med å puste, et behov for å svelge og vansker med å snakke. Etter første angstanfall kom også angsten til uttrykk uten anfall. Mine symptomer uten angstanfall: prikking og nummenhet i venstre side av ansiktet , i venstre arm og i bena, svekket konsentrasjonsevne, svekket hukommelsesevne. Det har gått litt i underkant av et år siden forrige angstanfall, men jeg sliter enda med fysiske angstsymptomer. Jeg opplever prikking og nummenhet i venstre side av ansiktet og i venstre arm, samt svekket konsentrasjon og hukommelsesevne. Det første symptomet plager og skremmer meg. I perioder opplever jeg dette nesten på daglig basis, og det kan forekomme uten at jeg føler meg stresset eller at andre angstsymptomer er fremtredende. Symptomene er såpass sterke at de hemmer meg i mitt dagligliv – kanskje først og fremst fordi jeg blir opphengt i det og redd for hva det kan være. Jeg har vært hos legen flere ganger. Legen min sier at det skyldes angst og vedvarende høyt stressnivå over tid. Det har blitt foretatt en allmennsjekk for å utelukke annen sykdom. Det har foreløpig ikke blitt foretatt MR-undersøkelse eller andre ting. Jeg forstår ikke hvordan nummenheten og prikkingen forårsakes av angst, og jeg synes det er rart at det forekommer uten andre vanlige angstsymptomer på dager hvor jeg egentlig ikke kjenner meg stresset eller ukomfortabel. Kan du forklare det? Og burde jeg undersøkes for andre sykdommer/skader? I så fall, hvilke?

Svar

Hei.


Det du beskriver her, er vanlige fysiske symptomer på angst. En skal naturlig nok ikke konkludere med det før en har vært undersøkt og fått utelukket mistanke om evt andre sykdommer, men det har jo du, og det er bra.

Du spør om en forklaring på hvorfor det kan være slik at du kjenner slike symptomer, uten at du egentlig kjenner deg stresset eller ukomfortabel. En mulig forklaring som vi ofte ser, er ubevisst hyperventilering, som følge av underliggende uro og bekymringer, som man evt ikke er klar over selv. For ditt vedkommende kunne det for eksempel tenkes å være det at du nå er usikker på om dine plager skyldes angst, slik legen din hevder, eller om du kanskje kan ha en uoppdaget sykdom som legen kan ha oversett. En slik bekymring vil ofte kunne bidra til en ubevisst hyperventilering.

Jeg kan naturligvis ikke "fastslå" at dette er tilfelle hos deg, men det er ihvertfall fullt mulig, og vanlige fenomen som vi ofte ser, følgelig kan det være tilfelle hos deg også, spesielt når legen din har undersøkt deg og utelukket fysisk sykdom.


Du spør om du burde undersøkes for andre sykdommer. Ut fra informasjonen du har gitt her, ser jeg ikke hva det skulle være, og det virker sannsynlig at legen din har gitt deg korrekt forklaring her. Men det er uansett viktig å klare å stole på dette, for det er jo forutsetningen for å kunne legge fra seg slike bekymringer, så om du merker at dette er noe du fortsetter å tenke på, ville jeg nok tatt en grundig samtale med fastlegen om akkurat dette, hvor hovedfokus blir å få gode forklaringer på legens konklusjoner, dvs hvordan og hva legen har tenkt for å kunne fastslå at du ikke har tegn til noen fysisk sykdom. En slik samtale kan ofte være svært nyttig, så ha en relativt lav terskel for å unne deg det.


Håper at informasjonen her kan være til nytte for deg. Ha det bra.