Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Det går ikke an å "tenke på seg" ALS

Spørsmål

Hei, Har i lang tid slitt med tvangstanker. Går fast til psykolog. Nå har jeg også blitt redd mine egne tanker. At de konkret betyr noe eller at jeg selv kan fremkalle sykdom kun ved hjelp av tanken. Jeg er nå redd jeg har "tenkt på meg" ALS, jeg har fått en sterk kroppslig fornemmelse av dette flere ganger. Det skremmer meg såpass at jeg ikke klarer å utføre jobben min eller glede meg over ting i hverdagen. Frykten er lammende. Det jeg tenker er sammenhengen er at denne sykdommen oppstår i nervesystemet og hjernen er jo sjefen der. Dvs at jeg kanskje kan fremkalle fenomener utgått fra hjernen ved å tenke på dem. Kan du si noe om dette er mulig? Takk

Kvinne 44
Svar

Hei og beklager et forsinket svar.


Du er altså en 44 år gammel kvinne som går til psykolog for tvangstanker, og det er bra at du får hjelp for dette.  Jeg synes det er viktig at du tar opp akkurat det du spør om her, også med psykologen din, for en grundigere samtale om dette, og fordi det er viktig for psykologen som behandler deg, å vite mest mulig om hva du sliter med.

Du spør her om sammenhenger mellom tanker og sykdom, og mellom tanker og symptomer.

Det er ikke mulig at tanker kan fremkalle spesifikke sykdommer som f.eks. ALS, slik du tenker på. Men tanker kan fremkalle helseplager og subjektive symptomer, det er helt almenmenneskelig og veldig vanlig. De fleste mennesker vil kjenne slike ting fra tid til annen, for eksempel stramme nakkemuskler ved stress og anspenthet, for å nevne et ytterst vanlig og velkjent fenomen.

Du spør direkte om du kan "fremkalle fenomener fra hjernen ved å tenke på dem". Da må vi spesifisere litt: Det er som nevnt ikke mulig at du kan "tenke på deg" en konkret sykdom som f.eks. ALS, den tanken kan og bør du legge helt fra deg. Men at tanker og ikke minst frykt for sykdom, kan fremkalle en nærmest ubegrenset mengde kroppslig følbare fenomener, er helt klart, og meget vanlig. Men det er da ikke sykdom vi snakker om, men bl.a. handler det om feiltolkninger av sanseopplevelser fra kroppen, for nøye "overvåking" av kroppen m.v.  Du forteller at du "har fått en sterk kroppslig fornemmelse" av å ha ALS. Da er det veldig viktig å vite at det å "føle" dette f.eks. ved slike feiltolkninger av kroppen og det du kjenner, absolutt ikke er det samme som faktisk å ha ALS. Det har ingenting med hverandre å gjøre, og du kan for å presisere det, ikke få slike tanker og kroppsopplevelser til å "utvikle" seg til ALS eller annen sykdom.


Håper dette var klare og greie svar, og jeg ønsker deg lykke til videre med behandlingen hos psykologen, og ta gjerne med deg utskrift av spørsmål og svar her til psykologen din for gjennomlesing, slik at dere kan snakke videre om dette der. Ha det bra.