Angst etter seponering av Neurontin

Spørsmål

Kjære Dr. Barexstein,
For en drøy måned siden skrev jeg inn til deg ang angst ifbm seponering av Neurontin.
Syns jeg fikk et svært godt svar. Du kan friske opp hukommelsen her:
http://www.lommelegen.no/legesvar/angst-seponering-av-Neurontin
Jeg følger helt resonnement:
"at frykten for å ha fått varige skader, varig angst e.l. vil være mer enn nok til å få ethvert menneske til å få angst. Dette især hvis en har fått "trigget angst-potensialet" ved å oppleve angst i forbindelse med seponeringen."
Det star følgende i pakkningsvedlegget fra Pfizer: "øvrige: seponerigsrekasjoner ( hovedsaklig angst, kvalme, søvnløshet og smerter ). Når jeg har søkt på Relis.no så kommer det opp flere tilfeller med angst. Det er spesielt en vanlig bivirkning under bruk, men kan også være det etter seponering. Jeg blir bare fortvilet fordi jeg fortsatt har angst. Over åtte uker etter seponering.
Jeg tror også jeg kan ha fått "trigget" angstpotensialet mitt ifbm bruk og seponering av Neurontin. Er faktisk helt enig I at dette er det mest sannsynlige, men Neurontin virker jo indirekte på Gaba-reseptorene, og benzodiazepiner som virker på gaba-reseptorene kan gi angst i måneder etter bruk.
Spørsmål:
1. Sist jeg skrev var det en måned etter seponering, hvordan kan du være så sikker på at angsten ikke skyldes Neurontinen? ( annet en som trigger )
2. Kan du si litt mer om hvorfor det er en umulighet at Neurontin kan gi varige endringer I hjernekjemien, eller forårsake permanente angstplager?
3. Når legemidddelprodusenten skriver at seponering av medikamentet kan gi angst, hvor lenge mener de da? En dag, en uke, en måned? Hvorfor kan det ikke for noen gi korttid angst og noen uhendige gi angst lenge?
3. Jeg har fortsatt angst er det kun meg selv som skaper denne angsten?
4. Har bedt fastlegen om å henvise meg til psykolog. Tror du dette er hensiktsmessig, eller burde jeg bare vente til det er enda lenger siden jeg seponerte Neurontin.
Er så sliten av å være så redd.

Svar

Hei.

Jeg viser først til det jeg skrev til deg i forrige omgang, og til dr Ødegårds svar. Det jeg skrev da, er etter min mening (fremdeles) korrekt, og jeg tenker nok at det faktum at du skriver en tredje henvendelse til oss om dette, sier noe om hvor redd du er for dette, og at denne redselen er blitt et problem i seg selv, som selvfølgelig trigger og vedlikeholder din angst. Derfor synes jeg det er bra at du er henvist til psykolog.

Jeg kan prøve å besvare dine spørsmål, men på en måte tenker jeg at du ikke skulle stille slike spørsmål, for det i seg selv er jo egentlig mest et tegn på hvor redd du er for dette, og det er fremfor alt med å opprettholde fokus på hele problematikken. Langt riktigere for deg vil det nok være å ikke være opptatt av dette, ikke lese mere om det, ikke spekulere og stille spørsmål, for alt det er med å fyre opp under angsten din. Det er neppe slik du tenker, at bare du får god nok informasjon om dette, (jfr spørsmålene) så vil angsten avta. Jeg tror på et "ikke-fokus" her, for ditt vedkommende.
Så til dine spørsmål:

1. Sist jeg skrev var det en måned etter seponering, hvordan kan du være så sikker på at angsten ikke skyldes Neurontinen? ( annet en som trigger )

Fordi det er lang tid. Det går et drøyt døgn fra siste tablett, til all medisin er ute av kroppen. Og fordi hele din sykehistorie, beskrivelse av angsten, din opptatthet av dette m.v., taler sterkt for forventningsangst og angst for "varige skader i hjernen" osv., slik jeg snakket om i forrige svar. Men innledningsvis, like etter at du sluttet, er det rimelig å anta at du hadde abstinenssymptomer, og så har disse trigget din angst for "varige skader", kronisk angst osv osv.

2. Kan du si litt mer om hvorfor det er en umulighet at Neurontin kan gi varige endringer I hjernekjemien, eller forårsake permanente angstplager?

Medisinen virker ikke lenger, når den er ute av kroppen. Evt abstinens gir seg med tiden. Men din angst for "varig skade" osv, den er det viktig å få hjelp for, for det er en psykologisk tilstand som kan "henge seg opp". Les nå for all del ikke mer om dette, slik jeg nå ser at du dessverre har gjort!

3. Når legemidddelprodusenten skriver at seponering av medikamentet kan gi angst, hvor lenge mener de da? En dag, en uke, en måned? Hvorfor kan det ikke for noen gi korttid angst og noen uhendige gi angst lenge?

Varigheten av evt abstinenssymptomer er individuell, fra dager til uker, hos noen angivelig måneder. Men det avtar alltid, og blir aldri permanent.

3. Jeg har fortsatt angst er det kun meg selv som skaper denne angsten?

Jeg kan ikke gi deg noe eksakt svar, men jeg har et klart inntrykk av at alt i alt, ut fra det du skriver, så synes det rimelig å anta at din angst nå har en vesentlig psykologisk komponent. Altså det vi har snakket om; angst for å ha blitt varig skadet, fått permanent angst osv.

4. Har bedt fastlegen om å henvise meg til psykolog. Tror du dette er hensiktsmessig, eller burde jeg bare vente til det er enda lenger siden jeg seponerte Neurontin.

Jeg synes det er hensiktsmessig, ja.

Lykke til, og nok en gang må jeg få insistere på at du lover deg selv å ikke lese noe som helst mere om Neurontin, abstinenser, angst, varige skader osv osv. Husk at internett er slik at "Som du roper i skogen, får du svar", det er ikke objektiv informasjon, alt som ligger der ute. For å si det mildt.

Ha det bra.