Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Menerstatning etter komplikasjoner til navlebrokkoperasjon

Spørsmål

Hei! Jeg er operert 3 ganger i forbindelse med navlebrokk. Grunnen til at det er blitt flere operasjoner, er komplikasjoner som gjorde at såret måtte tilheles åpent. Resultatet av operasjonene er et 13.5 cm stort arr, og at navlen måtte fjernes. Jeg er også plaget med smerter . Videre er jeg plaget med at mennesker tydelig glor, og det hender jeg også får en god del spørsmål rundt hendelsene når jeg trener i terapibasseng eller tar av meg på overkroppen i ulike sammenhenger. Dette oppleves belastende og hindrer meg i å trene i basseng. Jeg unngår så langt det lar seg gjøre å ta av meg på overkroppen. Spørsmålet mitt er om det som er nevnt ovenfor vil kunne gi en medisinsk invaliditet på 15 prosent eller mere?

Mann 37
Svar

Hei, og takk for spørsmål!


Jeg går ut i fra at du mener menserstatning fra Norsk Pasientskade Erstatning (NPE) i denne sammenheng. NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og de behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis. På hjemmesiden til NPE ligger relevant informasjon for alle som søker erstatning, og de har også laget en rask sjekk du kan ta for å se om kan søke erstatning for din skade. For eksempel vil operasjoner som er gjort i utlandet ikke gi rett til erstatning, og det er også krav i forhold til tid siden skaden. 


Norsk pasientskadeerstatning har utarbeidet en invaliditetstabell som ligner veldig på invaliditetstabellen som brukes for beregning av yrkesskade utbetaling. I følge denne (punkt 5.1.5b) vil et moderat utbredt arr på magen med litt skjemmende utssende gi fra 0-14% invaliditet avhengig av funksjonsnedsettelse. Videre er det et punkt som heter (Ga 17.1) som sier at kroniske smerter etter operasjon for lyske eller bukveggsbrokk kan gi 5-10% invaliditet. Det betyr at det er det vil være avhengig av vurderinger om du vil komme over 15% invaliditet, som altså er grensen for utbetaling av menserstatning både for yrkesskade og pasientskade. 


Håper svaret kan være til hjelp.


https://www.npe.no/globalassets/dokumenter-pdf-og-presentasjoner/pdf/intern-invaliditetstabell-22.06.2018.pdf