Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hyaluronsyrefiller og hevelse under øynene

Spørsmål

Hei. Jeg har et spørsmål angående hyalase. Jeg har fått juviderm volite (0.25 ml) under øynene, og fått bivirkninger i form av hevelse (malart ødem). Fikk sprøytet inn hyalase av en lege, først 1 gang, så enda en gang under høyre øye (2 ganger under høyre). Da var det ikke mye filler igjen og noe av mitt eget vev er borte. Har mer hulrom under øyet nå enn jeg hadde tidligere. Det er nå ca 3 uker siden. Hvor lenge varer hyalase? Og vil mitt eget vev (hyalonsyre) komme tilbake? Lurer også på om hyalasen kan ligge i huden og gjøre noe skade? Blir veldig bekymret.

Kvinne 37
Svar

Hei, og takk for spørsmål!


Det har vært brukt en rekke forskjellige fillere opp gjennom tidene, men hyaluronsyrebaserte fillere som du har fått, er den filleren som har gitt minst problemer er derfor den filleren som er mest brukt på verdensbasis i dag. I tillegg til at det er lite bivirkninger av selve produktet, er det også mulig å fjerne det med et ensym (hyalase) som spalter filleren dersom det er satt for mye eller kommer feil. 


Som jeg forstår av spørsmålet ditt og bildene du har sendt fikk du stor hevelse under begge øynene, mest høyre øyet etter fillerbehandlingen. Går ut i fra at du har fått filler for hulhet under øynene, det som kalles "tear through". Bestående hevelse er en kjent problem etter fillerbehandling her og skyldes fillerens evne til å trekke til seg og binde vann. Denne bestående hevelsen kan behandles effektivt med hyalase slik det ble gjort hos deg. Hevelsen behandles da effektivt uten at all filler nødvendigvis må fjernes. 


Hyalase spalter både tilført hyaluronsyre og eget hyaluronsyre som altså er en viktig bestanddel av lærhudens grunnsubstans, og derfor er det anbefalt at man setter små doser av hyalase under øynene for å unngå at egen hyaluronsyre fjernes og at ønsket tilført hyaluronsyre ikke fjernes. Likevel er nok ikke spørsmålet om at ensymet fjerner kroppsegen hyaluronsyre særlig relevant siden kroppen hele tiden bygger og nedbryter hyaluronsyre, og fjernet kroppsegen hyaluronsyre fra huden raskt blir erstattet. 


Jeg vil derfor tro at tomheten du nå opplever under øyenene raskt vil gå seg til og at du vil gå tilbake til utgangspunktet før du fikk Juviderm. Når jeg ser på bildet du har sendt, synes jeg heller ikke at jeg kan se spesiell tomhet her. 


Du spurte også spesifikt om hvor lenge hyalase ligger i vevet før det forsvinner og effekten er borte. Det er liten kunnskap om dette selv om medikamentet har vært brukt i over 60 år i kombinasjon med lokalbedøvelse for å få denne til å virke bedre i spesielle områder. Det er begrenset kunnskap om dette, men det er påvist flere komponenter i blod som bryter ned hyalase. Når hyalase brukes sammen med lokalbedøvelse for at lokalbedøvelseeffekten skal spres bedre ut i vevet, ser man at barrieren som hyaluronsyre skaper er opprettet 48 timer etter injeksjon med hyalase. Det betyr at ensymet da er fjernet eller degradert og at ny hyaluronsyre er dannet etter to døgn. 


Håper svaret kan være til hjelp!