Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Slankeoperasjon

Spørsmål

Hei! Jeg har i mange år ønsket en slankeoperasjon. Jeg har vært plaget av fedme hele livet, både psykisk og fysisk. Min BMI er på 38,3. Jeg er bare 22 år og har prøvd alle dietter de siste 5 årene uten hell. Jeg har en veldig sunn livsstil, men det hjelper ikke. Så det jeg lurer på er: I følge det jeg har lest meg frem til, er jeg kvalifisert for en operasjon, men er jeg egentlig det? Hvordan går man frem for en slankeoperasjon? Hva er grunnlaget for å få en operasjon dekket?

Kvinne 22
Svar

Hei, og takk for spørsmålet. 


Slankeoperasjon er et omfattende inngrep, med potensielt alvorlige komplikasjoner. Endringene fører til livslange forandringer og mange må ta vitamintilskutt resten av livet pga redusert opptak av næring. Det er derfor viktig at det kun er pasienter som trenger inngrepet, som får det. I tillegg til operasjonen er det viktig med oppfølging etter inngrepet slik at pasienten får hjelp til å legge om kostholdet siden slankeoperasjonen har best effekt først året før magesekken får utvidet seg til mer normal størrelse. 


I Norge er det satt to BMI (Body mass index) grenser for operasjon av voksne med overvekt, 40 uten tilleggssykdommer og 35 med tilleggssykdommer til eller følgetilstander av overvekt. Likevel gjøres halvparten av overvektsoperasjonene i Norge på private sykehus hvor pasientene betaler selv. Alle som driver med slankeoperasjon har en oppfølging etter inngrepet med kostholdsveiledning og måling av ernæringstiltand og vitaminnivåer. 


Det er to inngrep som gjøres, hvor det ene er mer omfattende enn det andre og gir mer permanent reduksjon i opptak av næring, mens det andre har en forbigående effekt. Bivirkningsprofilen er veldig forskjellig mellom disse inngrepene, og det mest omfattende inngrepet er nå mer forbeholdt de aller tyngste pasientene. 


Som du forstår er det to veier til slankeoperasjon. Enten går du gjennom fastlegen din, blir henvist til nærmeste offentlige avdeling som utfører et slikt inngrep og får en time der til vurdering og eventuelt videre operasjon. Alternativt finner du et privatsykehus som har dette tilbudet og bestiller time der og gjør avtaler. 


Det er vanskelig ut i fra de opplysningene du har gitt om du vil få et tilbud gjennom det offentlige siden du ikke har skrevet noe om tilleggslidelser. Jeg vil likevel oppfordre deg til å ta opp dette med fastlegen din slik at dere sammen ser på mulighetene der du bor. 


Du kan lese mer utfyllende om de to vanliste inngrepene her på lommelegen: 


https://www.lommelegen.no/overvekt/artikkel/slankeoperasjoner-hvem-kan-fa-dette/69024056


Håper svaret kan være til hjelp.