Overvektig? Du er ikke alene!

Hvordan står det til med vekta til Ola og Kari Nordmann? - og hvordan er det med barna deres?

Nordmenn blir stadig størreI følge en rapport som ble lagt frem av Statens Råd for Ernæring og Fysisk aktivitet (SEF) i 2001 har gjennomsnittsvekten til Ola Nordmann økt 9,1 kilo siden begynnelsen av 1960-tallet (fra 76,9 til 86 kilo). For kvinner er tallet i samme periode 3,7 kilo (fra 65,8 til 69,5kilo).

Epidemi?WHO, Verdens Helseorganisasjon, karakteriserer den økende forekomsten av overvekt i den industrialiserte delen av verden som en epidemi som vil få store konsekvenser for helse og velferd.

Utgiftsposten på helsebudsjettet for å behandle de mange og negative konsekvensene av fedme er allerede stor, og den vokser raskt. Følgesykdommer som sukkersyke, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, rygg- og leddproblemer osv. øker i utbredelse.

Utbredelse av overvekt og fedme i Norge:- Over halvparten av den voksne befolkning i Norge har en BMI på mer enn 25 og er altså overvektige.

- Fra 40-årsalderen og oppover er gjennomsnittsvekten blant nordmenn så høy at BMI er over 25, altså er det vanlige å være overvektig!

- 10-12 prosent av befolkningen har en BMI på over 30, det vil si at om lag hver tiende nordmann lider av fedme.

Allikevel er situasjonen her i landet bedre enn i mange andre land. I Øst-Europa, England, Tyskland og USA lider 20-25 prosent av befolkningen av fedme med BMI over 30. I USA isolert regner man med at mellom 1 av 3 voksne og 1 av 5 barn har en BMI over 30, som regnes som fedme.

I SEF-™s rapport Vekt og Helse står det blant annet:

-BarnNyere data tyder på at det har skjedd en vektøkning blant jenter og gutter i alderen 13 til 18 år i perioden fra 1975 til midten av 1990-årene. Det foreligger ikke landsrepresentative data som viser andelen under- eller overvektige barn. Blant ungdom i alderen 16-19 år tyder data på at andelen undervektige er betydelig høyere enn andelen overvektige, spesielt blant jenter. Til tross for at de fleste ungdommer i denne aldersgruppen er normal- eller undervektige, ønsker mange jenter å slanke seg.

VoksneBåde gjennomsnittlig vekt og andelen av 40-42-årige kvinner og menn som er overvektige/fete har økt fra begynnelsen av 1960-årene og fram til 1999. Menn har i gjennomsnitt økt 9.1 kg (fra 76.9 til 86 kg), mens kvinner har økt 3.7 kg (fra 65.8 til 69.5 kg). Også gjennomsnittlig kroppsmasseindeks har økt, fra 24,8 til 26.6 for menn og fra 24.7 til 25.1 for kvinner. Andelen fete har også økt i perioden, og ifølge 40-42-åringsundersøkelsene i perioden 1994-1999 i 12 fylker, hadde 12.2% menn og 10.9% kvinner en kroppsmasseindeks 30. Andelen med kroppsmasseindeks 18 var 0.2% for menn og 1.1% for kvinner. Det har også vært en markert økning i andel med fedme i eldre årsklasser de siste årene.

Det er grunn til å tro at Norge ligger bedre an med hensyn til overvekt og fedme enn mange andre europeiske land. Tallene bekrefter imidlertid at utviklingen i Norge følger en internasjonal trend med stadig høyere gjennomsnittsvekt og andel av overvektige/fete i den voksne befolkningen.-

Forskjell på ung og gammel, kvinne og mannYngre menn har ofte mye muskulatur og får dermed en høyere BMI enn kvinner. På den annen side er menn generelt mindre utsatt for sosialt press når det gjelder det å være slanke.

At vekten øker med alderen, er blitt det normale i vår del av verden. Men også her er det forskjeller mellom kvinner og menn.

Blant menn øker vekten opp til 50-årsalderen og så flater den ut. Kvinner, derimot, opplever at vekten også øker etter fylte 50 år. Grunnen til dette kan være at med årene blir menns muskulatur mindre i forhold til andelen fett, men da endrer ikke BMI seg. Også hos kvinner øker andelen fett. I tillegg er mange norske kvinner benskjøre, og de fleste synker litt sammen når de blir gamle, dermed blir BMI-tallet høyere.

I den eldste aldersgruppen, i 80-årsalderen, begynner vektkurven å gå nedover igjen. Forklaringen er først og fremst tap av muskulatur. Men også dårlig appetitt pga kroniske sykdommer eller ensomhet bidrar til dette. I denne aldersgruppen er det ikke overvekt, men under- og feilernæring som er det største problemet.

BarnDet har vært mye oppmerksomhet rettet mot overvekt hos barn og forebygging av dette i de senere årene. Det finnes dessverre få dokumenterte undersøkelser som viser overvektsituasjonen hos barn.

Det er allikevel sikkert at gjennomsnittlig vekt også hos barn har økt i etterkrigstiden, og at andelen overvektige barn har økt noe.

Du kan lese mer om barn og overvekt herHer er det imidlertid viktig å være klar over at hos unge, særlig hos jentene, er unødvendig slanking et enda større problem enn overvekten.

I lengden kan også slanking på sin måte føre til overvekt: kort-tids slankekurer svekker muskulaturen og andelen fett i forhold til muskler øker. Når man senere går opp i vekt igjen, blir det på en stadig mer usunn måte.

Hos unge gutter er det et stort problem at de vil ha store muskler og kan ty til usunt og dårlig balansert kosthold og doping for å skaffe seg dette.

By og landI distriktene er det noe større andel mennesker med overvekt enn i byer og forsteder. Finnmark ligger på BMI-toppen. BMI er også oftere litt lavere på kysten enn i innlandsstrøk.

Men disse geografiske forskjellene er i ferd med å forsvinne. Særlig i distriktene er overvektsøkningen knyttet til teknologiske fremskritt. Maskiner kan nå utføre det mennesket tidligere svettet seg gjennom.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Tidligere var det vanligere at barna gikk til skole og fritidsaktiviteter. Men nå er det blitt en selvfølge med skolebuss mange steder, og flere og flere steder føles skoleveien såpass utrygg for foreldre eller barn at de velger å kjøre selv om det ikke er så langt.

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

  • Ingen krav til program eller app
  • 100% anonymitet
  • Ingen ventetid
  • Betal med Vipps
Leger på vakt
Michael Kumar
Ledig nå
Simen Brynildsen
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-