Overvekt og kirurgi

Når kan det være aktuelt med operasjoner mot overvekt og fedme? Les om dette her og hvilke muligheter som finnes.

For de som regnes som svært overvektige, dvs med BMI på over 35-40, kan kirurgi i noen tilfeller være en god løsning dersom ikke kostendringer og fysisk aktivitet fører tilfredsstillende frem.

Kirurgi er klart den mest effektive metoden å fjerne overflødig fett for godt. Men som all kirurgi innebærer operasjonene en viss risiko, og mange av operasjonsmetodene kan ha svært ubehagelige bivirkninger.

For mennesker som har en svært økt risiko for å kunne bli alvorlig syk av sin fedme kan det allikevel være et godt alternativ. Men det er viktig at de som velger operasjon er svært motiverte, og vet hva de gir seg inn på.

Det finnes flere typer operasjoner:Den vanligste metoden er å minske størrelsen på magesekken. Det fører til at man ikke kan spise så mye om gangen. Magesekken, som vanligvis kan romme rundt 1 ½ liter, får etter operasjonen kun plass til noen få deciliter.

Dersom man fortsetter å spise etter at magesekken er full, vil man brekke seg. Operasjonen fører dessuten ofte til at det kan være vanskelig å få ned visse typer matvarer, som for eksempel kjøtt. Disse effektene av operasjonen varer livet ut, det er derfor svært nøye å tenke grundig gjennom dette før man lar seg operere.

En annen type operasjon er at man fjerner en del av tynntarmen. Dette fører til at kroppen ikke klarer å absorbere / ta opp så mye næring og fettstoffer, som isteden blir med avføringen ut igjen.
Ulempen med denne operasjonen er at man ofte får diaré, samt at forstyrrelser på hormoner og salter i kroppen kan føre til nyrestein, forstyrrelser i væskebalansen og føre til leverskader. Denne typen operasjoner gjøres derfor relativt sjelden som eneste operasjon i våre dager, men som et tillegg til magesekkoperasjoner.

Navn på noen opersjoner er gastric bypass, duodenal switch og gastric banding (lite benyttet teknikk nå).

Mange kirurger i Norge er skeptiske til å utføre slankeopersjoner. Dette fordi mange av operasjonene, i hvertfall tidligere, har vist dårlige langstidsresultater. Operasjonene er dessuten kompliserte prosedyrer.

I tillegg vet man at overvektige personer har økt risiko for en rekke komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske inngrep, blant annet blodpropp og betennelser. Rundt 1% av operasjonstilfellene dør under eller etter operasjonen, ofte fordi selve overvekten vanskeliggjør operasjonen.

De fleste (8 av 10) er fornøyde etter operasjonen og synes at operasjonen har ført tll bedre livskvalitet. Men 2 av 10 angrer seg og synes ikke de kan nyte maten slik de kunne før.

Langtidsresultater:Rundt 2/3 av pasientene som har gjennomgått slankeoperasjon greid å komme ned i tilfredsstillende vekt og beholdt denne over tid. Den siste tredjedelen regnes som mislykket, og mange av disse kommer tilbake til den vekten de hadde i utgangspunktet.

Det er viktig å legge vekt på at for å beholde et varig resultat må man legge om kosthold og fysisk aktivitetsnivå i en sunnere retning.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Fettsuging ofte helt uten effektVed fettsuging fjerner man enkelte av fettcellene. Dette kan gi en bra kosmetisk effekt, men dersom man ikke legger om aktivitetsnivået og livsstilen slik at man holder vekten nede, vil man lett kunne gå opp igjen og bli akkurat like overvektig som før. Hvorfor? Man fjerner ikke alle fettcellene ved fettsuging. Og én fettcelle kan forstørre seg nesten tusen ganger!