Slankepiller og produkter for vektnedgang

Overvekt er blitt et betydelig folkehelseproblem. Livsstilsendring, dietter og trening er de viktigste behandlingsprinsippene, men hva med medisiner? Hvilke medisiner kan man ta for å gå ned i vekt, og fungerer de?

PRODUKTER FOR VEKTNEDGANG: Mange produkter lover vektnedgang, men finnes det noen som fungerer?
PRODUKTER FOR VEKTNEDGANG: Mange produkter lover vektnedgang, men finnes det noen som fungerer? Vis mer

Tall fra folkehelseinstituttet avslører at det blant voksne nordmenn nå er flere overvektige enn normalvektige. Kun 25% av menn og 40% av kvinner er normalvektige. 1 av 5 nordmenn er så overvektige at det betegnes som fedme (1). Fedme medfører økt risiko for en rekke sykdommer.

Les også: Normal vekt, overvekt eller fedme?

LES OGSÅ:
image: Regn ut din BMI

Regn ut din BMI

Klassifisering av overvekt

Overvekt klassifiseres vanligvis ved hjelp av kroppsmasseindeks (engelsk: BMI). Formelen er vekt(kg) / høyde(m)^2.

 • Overvekt: 25-29,9 kg/m^2.
 • Fedme grad 1: 30-34 kg/m^2.
 • Fedme grad 2: 35-39 kg/m^2.
 • Fedme grad 3: 40 og høyere kg/m^2.

I noen tilfeller er kroppsmasseindeks et dårlig mål på overvekt, for eksempel hos kroppsbyggere, da brukes andre målinger som midjemål og blodprøver. En lege vil ikke klassifisere en pasient som overvektig utelukkende på grunn av kroppsmasseindeks.

Konsekvenser av fedme

Fedme gir økt risiko for blant annet hjerte- og karsykdom, diabetes type 2, refluks, søvnapné , astma, slitasjegikt, infertilitet, flere typer kreft og depresjon (2). Økende overvekt er også forbundet med en generell økt dødelighet (3).

LES OGSÅ:
image: Fraråder lett overvektige å slanke seg

Fraråder lett overvektige å slanke seg

Behandling av overvekt

Kostholdsendring er hjørnestenen i all overvektsbehandling. Det finnes en lang rekke dietter som alle kan bidra til vektnedgang. Forskning har vist at det er i hvor stor grad en diett følges over tid som avgjør resultatet, og i mindre grad type diett man velger (4). Hvis dietten medfører et lavere inntak av kalorier så vil det medføre vektnedgang uavhengig av hva dietten består av.

Trening har mange positive effekter og er sykdomsforebyggende. Trening er allikevel lite effektivt for å forebygge og behandle overvekt sammenlignet med kosthold (4). Det kreves forholdsvis store mengder aktivitet for å forbrenne et moderat matinntak. Det er kombinasjonen av kostholdsendring, trening og endrede levevaner som gir best resultat.

Men hva med slankepiller og produkter for vektnedgang?

BARER OG PULVER: Måltidserstattere er kostbare produkter som baserer seg på at du bytter ut mer kaloririke måltider.
BARER OG PULVER: Måltidserstattere er kostbare produkter som baserer seg på at du bytter ut mer kaloririke måltider. Vis mer

Måltidserstattere og naturpreparater

Mange produkter markedsføres som slankemidler, blant annet naturpreparater, helsekostprodukter og noen legemidler.

Majoriteten av produktene som selges både på apotek og helsekost er såkalte måltidserstattere. Det er ofte kostbare produkter som lover vektnedgang om du bytter ut ett eller flere måltider med produktet. Produktene gir effekt så lenge måltidet du bytter ut har mer kalorier enn produktet du erstatter det med. En typisk måltidserstatter har rundt 200 kcal, noe som tilsvarer to bananer. De skiller seg fra bananer ved at de i større grad også slanker bankkontoen.

Noen alternative behandlere hevder inntak av visse matvarer kan føre til vektnedgang gjennom «økt forbrenning». «Veien til helse» skriver at extra virgin kokosolje fører til «naturlig vekttap»: «Du skal ikke basere hele kostholdet ditt rundt kokosoljen for å utnytte disse egenskapene, bare husk å inkludere det oftere», skriver nettstedet. (5). Som all annen matolje består kokosolje av fett og er svært kaloririkt. Uten andre endringer vil et økt inntak føre til vektøkning.

Grønn te er brukt for vektnedgang i folkemedisin, men forskning har vist at det ikke fungerer (6).

Legemidler

Det finnes noen legemidler godkjent for bruk mot fedme, men de har begrenset effekt. Medisinene gir lav vektnedgang og forskning har vist at de fleste legger på seg igjen når behandlingen stopper (6). De med KMI over 30, eller KMI over 27 pluss tilleggssykdommer, kan etter en totalvurdering være aktuelle for medisinering i kombinasjon med livsstilsendring.

 • Orlistat: Medisinen hemmer opptaket av fett fra tarmen og gjør derfor at en andel av fettet man spiser passerer ufordøyd. Slik unngår man kaloriene i fettet som ikke blir tatt opp. Men det ufordøyde fettet gir mage- tarmplager.
 • Mysimba: Medisinen er en kombinasjon av et medikament brukt mot depresjon og for røykeslutt, - og et brukt mot alkohol eller rusavhengighet (7). Effekten er begrenset og på nivå med orlistat, men det er flere potensielle bivirkninger (6).

Flere andre legemidler kan bli aktuelle i fremtiden, men er foreløpig ikke godkjent for behandling av overvekt i Norge.

LES OGSÅ LEGESVAR: Virksomme medisiner for slanking finnes ikke

KARTLEGGING AV KOSTHOLD: En måltidsdagbok er et bra sted å begynne om man ønsker varig vektnedgang.
KARTLEGGING AV KOSTHOLD: En måltidsdagbok er et bra sted å begynne om man ønsker varig vektnedgang. Vis mer

Varig vektnedgang krever endring av matvaner

Det finnes altså ingen effektive produkter for vektnedgang. Om man ønsker å gå ned i vekt må kostholdet endres, her kan fastlege, ernæringsfysiolog eller forskjellige slankeklubber bidra. Lider man av alvorlig fedme bør man oppsøke fastlegen, da kan behandling i spesialisthelsetjenesten være aktuelt.

Kilder:

 1. Folkehelseinstituttet. Overvekt og fedme. Folkehelserapporten 2017.
 2. Pietiläinen, K. Assessment of an obese patient. EBM: 2017.
 3. Perreault, L. Overweight and obesity in adults: Health consequences. Uptodate: 2018.
 4. Perreault, L. Obesity in adults: Overview of management. Uptodate: 2017.
 5. Veien til Helse: 7 supre matvarer for naturlig vekttap.
 6. Perreault, L. Obesity in adults: Drug therapy. Uptodate: 2018.
 7. Norsk legemiddelhåndbok. L23.4 Legemidler mot overvekt/fedme. 2018.