Obs! Før du starter

Øk sjansene dine for å lykkes når du vil ned i vekt! Les denne artikkelen før du starter. Da kan du unngå vanlige feller som får mange til å gi opp! Vær forberedt!

Grunnen til at mange går lei, og gir opp å følge et vektreduksjonsprogram, er fordi de har planlagt for dårlig på forhånd. Før du går i gang er det viktig at du tenker over det følgende:

Hvorfor vil jeg ned i vekt?
Det er viktig at du får klart for deg hvorfor du vil gå ned i vekt. Dette er avgjørende for å bestemme hvor mye du skal gå ned og hvor raskt det skal skje.

Kanskje vil tanker rundt dette til og med føre til at du finner ut at du egentlig ikke er så tykk, men at det er omgivelsene rundt deg som -presser- deg til å redusere vekten? Da kan du vurdere om omgivelsene skal bestemme eller om det er din egen følelse av hva som er din trivselsvekt som skal få det siste ordet.

Det er dessverre slik at mange sykdommer er forbundet med overvekt. Hvis du er overvektig, bør du derfor vurdere å gjøre noe med vekten selv om du til daglig -trives- med den.

Finn ut om du har helseskadelig overvektHvis hovedgrunnen til å gå ned er å forebygge sykdommer bør du finne ut hvor stort vekttap som må til for å redusere risikoen til et rimelig nivå.

Er årsaken til at du ønsker å gå ned av mer utseendemessige karakter er det din egen oppfatning av hva som er pent nok som til syvende og sist avgjør, men snakk med familie og andre om hva de synes også! Sannsynligvis vil de si at du overdriver hvor tynn du må være for å bli -pen- nok. Og husk at det å være for tynn også er helseskadelig!

Sett deg realistiske og tydelige mål
Så må du sette deg realistiske mål. -Klarer jeg å leve på ananas i en måned? -Vil jeg orke å trene fem dager i uka? -Kommer jeg til å klare å si nei til kaker og dessert hver gang jeg er i selskaper?

Det å velge den overdrevent asketiske måten å gå ned i vekt på, lar seg sjelden gjennomføre i lengden og vil sannsynligvis ikke føre til varig vekttap. Vurdér hvordan din situasjon er nå, og tenk nøye igjennom hvor mye du faktisk vil klare å endre på.

Dessuten bør du ha et klart definert mål på om du har lykkes eller ikke. Generelle mål som -jeg vil slanke meg til jeg ser bedre ut- eller -jeg vil gå ned en del kilo- bør byttes ut med -jeg vil først gå ned 5 kilo, og deretter vurdere hva neste mål skal være- eller -jeg skal gå ned 30 kilo og holde meg på denne vekten-.

Hva er realistisk vekttap for meg?
Hvor fort og hvor mye du vil klare å gå ned i vekt vil være individuelt, og er avhengig av metoden du velger.

Hvis det viktigste for deg er å gå fort ned i vekt, og du ikke tenker så mye på negative helsekonsekvenser av slanking, er det egentlig bare viljestyrken din og evnen til å holde ut sult som bestemmer hvor mye du klarer å gå ned. Varig vekttap oppnås sjelden når viljestyrken er brukt som -metode-.

Skal du få et varig vekttap som ikke ledsages av konstant sult, må du gå fram på en annen måte. Det er slik at det som regel tar lang tid å legge på seg og det bør også ta forholdsvis lang tid å gå ned i vekt. Kroppen har nemlig brukt lang tid på å tilpasse seg de ekstra kiloene og en for rask vektnedgang vil kunne føre til at kroppen ikke klarer å tilpasse seg den nye vekten og at det oppstår ubalanser.

Vekttapet bør derfor skje i etapper og du bør kjenne etter ved hver -veksling- om du tåler å gå ned flere kilo uten at sultfølelsen blir for påtrengende.

Ikke gjør deg selv en bjørnetjeneste:
Hvis du går for fort ned i vekt, vil det blant annet føre til at du taper muskelmasse, noe som ikke er ønskelig med tanke på varig vektreduksjon. Da får du forrykkelse i andelen muskelmasse i forhold til fett, -og hvis du går opp igjen får du et enda dårligere utgangspunkt enn tidligere, selv om vekten viser det samme! Det er derfor jo-jo-slankere har lett for å gå opp igjen kiloene (og vel så det!)

Det maksimale du kan gå ned i vekt på en uke uten å tape muskelmasse er en 1/2 til 1 kilo.

Hvilken metode skal jeg bruke?
Kanskje du er en av dem har prøvd utallige kurer, og kaster deg over nye slankemetoder så fort du hører om dem i et desperat håp om at det -kanskje vil gå bra denne gangen-?

Før du velger metode bør du først vurdere hvor seriøs metoden virker og forsikre deg om at den er helsemessig forsvarlig. Snakk med ernæringsfysiolog eller lege hvis du er usikker. De kan hjelpe deg å vurdere om metoden inneholder de stoffene som et kosthold må inneholde og hva du eventuelt bør endre på i metoden.

Hvis du vil gå ned i vekt raskt vil de fleste metodene i stor grad basere seg på at det er din viljestyrke og evne til å holde ut sulten som avgjør effekten, selv om det ikke går klart frem av beskrivelsen. Da er det ikke så nøye hvilken metode som velges, så lenge du føler at den klarer å opprettholde motivasjonen din og at den ikke gir helseskade. Som nevnt er sjansen stor for at en slik rask vektnedgang ikke vil bli varig, derfor bør du satse på en metode som du kan trives med og klarer å gjennomføre over lang tid.

Gode rettesnorer for gode metoder er at kosten inneholder alt det kroppen din trenger av essensielle næringsstoffer, at måltidene er varierte og smakfulle og at de ikke er for kompliserte og tidkrevende. Dessuten bør fysisk aktivitet og fokus på atferdsendring være en del av programmet. Det er minimumskravene.

Men selv om du velger bort alle metoder som ikke oppfyller disse kravene, er det fortsatt mange ulike metoder å velge i. Hvilken metode er den saliggjørende? Hvilken teori er riktig? Svaret er at det finnes ikke én metode som er optimal for alle mennesker. Til det er våre gener og det miljøet vi lever i altfor forskjellig.

Så når reklame og bøker med stor selvsikkerhet skriker ut at -vi har løsningen på ditt vektproblem!-, har kanskje flere av dem rett, selv om metodene er vidt forskjellige. Poenget er at det kreves forskjellig metode til forskjellige mennesker. Din kropps signaler, din intuisjon og din kunnskap om helse, vil hjelpe deg med å avgjøre hva slags metode som passer best for deg.

Overvekt rammer stadig flere. På Lommelegens Temasenter om overvekt kan du få solid og seriøs kunnskap, hjelp til varig vektnedgang, og gode råd fra leger og fra medmennesker som også sliter med overvekt.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Stikkord: