Global strategi mot overvekt

Nylig var eksperter i ernæring fra hele verden samlet i Oslo i regi av WHO. Her diskuterte de en global strategi for ernæring, fysisk aktivitet og helse - Dette er et spennende men vanskelig arbeid, sier professor i ernæringsvitenskap, Kaare R. Norum til Lommelegen.no.

Norum leder referansegruppen som har fått i oppdrag av generalsekretær Gro Harlem Brundtland å lage en global strategi for å redusere overvektepidemien, og dermed helseskadene som følger av den.

Møttes i Oslo
18-19 november møttes kommisjonen i Oslo. Ekspertene kom fra hele verden. Norum forteller at det var et internt møte med cirka 20 mennesker tilstede, derav noen representanter fra WHO. Selve kommisjonen består av 12-14 stykker. - Vi skal jobbe sammen i halvannet år. Dette første møtet var først og fremst et møte der vi begynte å legge en plan for vårt arbeide. Vi befinner oss i kartleggingsfasen. Først må vi bli enige om retningslinjer for kostholdet og den fysiske aktiviteten i dagliglivet. Deretter skal dette anbefales som konkrete daglige vaner, forteller professoren. Videre sier han at kommisjonen vil møtes i ulike verdensdeler i løpet av den perioden de jobber sammen.

Det er WHO som leder prosjektet, men også UNICEF, FAO og Verdensbanken deltar. Dessuten må flere frivillige organisasjoner trekkes inn i dette arbeidet. Norge har ført en ernæringspolitikk som har gitt gode resultater. - Det er en av grunnene til at vi har fått lede kommisjonens arbeid, kommenterer Norum.

Overvektens farlige følger
Norum sier at overvekten fører med seg alvorlige problemer. - Diabetes, eller sukkersyke og hjerte- og karsykdommer blir stadig mer utbredt.

I følge Sosial- og helsedirektoratet, regner WHO med at 1 milliard mennesker er overvektige globalt sett. Det betyr at det er flere overvektige enn undervektige mennesker i verden. Uten å iverksette tiltak mot denne overvektepidemien, regner man med at tallet på sukkersyke vil være dobbelt så høyt om 10-20 år.

- Vi jobber med en langsiktig strategi og tenker 10-20 år fremover. Norum påpeker at de må ta alvorlige samtaler med næringsmiddelindustrien. Lommelegen.no spør Norum om det er mulig å nå målsettingen om å redusere overvekten blant mennesker på verdensbasis? - Folk stilte det samme spørsmålet da WHO ville ta opp kampen mot tobakken. I dag har WHO kommet godt i gang med dette arbeidet, selv om det ennå er langt igjen. Men det er et enklere budskap med tobakk fordi du kan be folk om å slutte å røyke. Ernæringsspørsmålet er en større utfordring fordi du ikke kan be folk om å la være å spise, svarer Norum. Han mener det er smart å fokusere på det positive, slik man har gjort Norge. - Folk må få vite at det er bra å spise frukt og grønnsaker, og annen mat fra planteriket. Men Norum presiserer at det er en stor utfordring å få både barn og voksne til å spise mindre snacks og drikke mindre brus.
- En like stor utfordring er det å få folk til å bruke mer tid til fysisk aktivitet i dagliglivet, sier professoren. Imidlertid er ikke dette bare opp til den enkelte. - Mye må også gjøres av samfunnet for å legge forholdene bedre til rette, slik at befolkningen skal kunne få et sunt kosthold og god mosjon, uttaler Norum.

Ikke bare i vesten
At overvekt er et vestlig problem, er en vanlig oppfatning. Dette er feil. Problemet er vel så utbredt i utviklingsland, sier professor Norum. Med en middelklasse på vel 300 millioner mennesker, er overvekt et stort problem i India, eksemplifiserer han. Videre forklarer Norum at det ser ut som om stoffskiftet i voksen alder er avhengig av forholdet i mors liv og de tidlige levemåneder. - Barn av gravide som har hatt et dårlig kosthold og underernæring under svangerskapet, har større sjanse senere i livet for å utvikle overvekt, og dermed sykdommer som følger i kjølvannet av dette, forteller Norum.

- Vi tar opp den globale kampen mot overvekt, sukkersyke og hjerte- og karsykdommer nå. Et sted skal vi starte, avslutter professor Norum med besluttsomhet i stemmen.