Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Trøtt, susete og tung i hodet, liten motivasjon, mye hjemme.

Spørsmål

Hei! Jeg er for tiden uten jobb, og har i det siste begynt å føle meg dårlig. Jeg er mye trøtt og føler meg tung i hodet. Føler øynene «henger igjen» etter bevegelsene, slik at jeg også blir litt susete i hodet. Kan ofte føle press i hodet og føler litt at bevegelsene mine blir litt oppdelt. Gjør jeg brå bevegelser føler jeg hodet og øynene ikke henger med. Er ofte litt lyssky. Er mye inne om dagene, ser mye TV, og sliter litt med motivasjon for å gjøre noe. Ute på butikker synes jeg det er mye som skjer rundt meg, og blir stressa og sliten av det. Jeg var ikke slik før, kan dette også komme av den «nye livsstilen»?Hvis jeg legger meg ned på sofaen føler jeg noen ganger at jeg synker gjennom sofaen, eller at rommet er i bevegelse. Jeg sover til ca 09.30 hver dag, og legger meg rundt midnatt. Føler jeg aldri helt får startet dagene siden jeg loffer mye hjemme. Kan en slik «livsstil» føre til plagene mine? Jeg går liksom rundt med en «søndagsfølelse» i kroppen hver dag. Er det vanlig at man blir så sløv og trøtt i øynene av å sove lenge og bare slurve rundt? Føler hodet mitt er tungt og at hodet og kropp ikke samhandler i bevegelsene mine. Prøver å ikke gi dette noe fokus, men når man først har startet å kjenne etter er det vanskelig å stoppe. Jeg kan også få en slags følelse av svimmelhet/ubalanse når jeg legger meg i senga. Som om jeg rører meg eller synker gjennom madrassen. Hva kan dette komme av? Vært hos lege og tatt blodprøver, alt er fint.

Kvinne 30
Svar

Hei.


Du er altså en ung kvinne på 30 år, som er mye hjemme og inaktiv pga manglende jobb og lav motivasjon, og du føler deg trøtt, susete og tung i hodet, og du blir stresset og sliten i sosiale settinger som f.eks. butikkbesøk, og du opplever en slags svimmelhet.

Dette har du vært til lege for, og det syntes jeg var riktig av deg. Du forteller at legen tok blodprøver, og at det ikke ble funnet noe galt på disse. Jeg vet imidlertid ikke hvilke blodprøver som ble tatt, så det har ikke så stor informasjonsverdi i forhold til å gi deg råd om hva du evt bør undersøke videre, og hva dette kan skyldes eller ikke skyldes. Det eneste vi kan si ut fra det at de blodprøvene som ble tatt, var normale, er at da har legen din utelukket de sykdommene og tilstandene han/hun så etter da. Altså vet legen din endel om hvilke sykdommer du etter alt å dømme IKKE har, men du er jo naturligvis mer interessert i å vite om det kan skyldes sykdom, og isåfall hvilken. 

Generelt så kan følgende sies om dette:

Slike symptomer som du har, er det vi kaller uspesifikke symptomer. Det betyr at de ikke peker i noen som helst konkret retning, de er ikke typiske for en konkret sykdom eller diagnose. Det betyr igjen at en kan få slike symptomer av usedvanlige mange forskjellige årsaker. Et eksempel er trøtthet: Omtrent enhver sykdom, både fysisk og psykisk, kan gi trøtthet. Og i tillegg vet vi at de fleste tilfeller av trøtthet, IKKE skyldes sykdom. Alt vi opplever, føler, tenker, alt vi gjør og ikke gjør, påvirker oss både fysisk og psykisk hele tiden, og derfor er det også fullt mulig at dine symptomer ikke har med sykdom å gjøre i det hele tatt. 

Men en slik konklusjon kan ikke trekkes før sykdom har blitt utelukket, naturligvis. 

Poenget blir da at du må utredes såpass grundig at legen din kan konkludere med at du ikke har noen sykdom. Da vil du isåfall kunne tenke slik du er inne på her, at det er din passive livssituasjon som gjør noe med hvordan du føler deg nå. Er det konklusjonen, så vil du selv kunne ta grep for å bedre dette, f.eks. tvinge deg selv over i aktiviteter som sosialt samvær, fysisk trening m.v., som alltid vil virke gunstig i slike situasjoner.


Jeg vet som sagt ikke hvilke blodprøver din lege har tatt, så jeg synes derfor at du skal gå til din lege påny og høre om det er noe som er ikke er tatt, som burde vært tatt, og samtidig ha en grundig samtale med legen din om de temaer og mulige årsakssammenhenger som jeg tar opp her. Du bør også spørre legen din om han/hun anser deg som ferdig utredet, jfr ovenfor, for da har du "lov til" å forklare symptomene dine med livssituasjonen din, og ta tak i det derfra.


Du bør også drøfte med legen din om dine symptomer evt kan skyldes depresjon. Det vil kunne gi slike fysiske plager, og i tillegg vet vi at depresjon kan føre til sviktende motivasjon, sosial isolasjon m.v., slik du har. Det å være arbeidsledig er naturligvis også en situasjon hvor man har lettere for å utvikle depresjon. 


Som du ser, vil jeg med hensikt ikke begynne å spekulere i enkeltdiagnoser her, fordi det ville bare bli ren gjetning, noe du ikke har nytte av, så derfor velger jeg heller å forklare deg grundig hva slike symptomer kan komme av rent generelt, og om hvordan du kan håndtere dette videre.


Jeg håper at du har nytte av rådene og høyttenkingen, og ønsker deg lykke til.