Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Trøtt og slapp, legen finner ikke noe galt.

Spørsmål

Hei! Jeg er 34 år gammel dame. Jeg sliter sånn med at jeg alltid er trøtt og sliten. Jeg har tatt blodprøver, disse var innenfor normalen. Legen min mener at da er det ikke noe feil og det er bare alderen, men jeg kjenner jo selv at jeg ikke er frisk. Det er noe feil. Jeg har lite stress og mas hjemme og jobb så ser ingen logisk sammenheng. Sover også bra. Jeg har mye trykk i brystet. Jeg kan våkne av at jeg får et slags "hugg" i brystet, venstre side. Det går over etter en stund bare jeg holder meg helt i ro. Opplever også at pulsen min er litt rar. Kan bli veldig høy(110-120) av lite eller ingen aktivitet. Opplever også innimellom andre veien at pulsen burde økt, men er lav(60-65). Opplever da å bli veldig svimmel. Blir jo som oftest da litt bekymra og redd og da øker jo pulsen og svimmelheten går over. Ved kondisjonstrening så opplever jeg at jeg kan bli blå på leppene. Jeg har astma, men er bra medisinert så opplever ikke at det er pusten som er feil når jeg trener. Kan det være hjertet mitt det er feil på?? Fastlegen min mener jeg er for ung til at det er feil på hjertet og skylder alt på astmaen. Selvom pusteprøvene er kjempe fine. Mor og morfar har/hadde forstørret hjerte og har en bror med feil på ene hjerteklaffen. Hvor går jeg når fastlegen ikke tar meg på alvor?? Er privat eneste alternativ?? Jeg får ikke tid hos annen lege på samme legesenter. Får kun booke tid hos egen lege. Kan en privat lege henvise videre til offentlige spesialister eller kun til andre private?? Håper du har noen gode råd til meg her.

Kvinne 34
Svar

Hei.


Du er en ung kvinne med trøtthet og slapphet som hovedproblem. Det er kanskje det mest uspesifikke av alle symptomer, det vil si at det er et symptom som ikke peker i en konkret retning, men som kan en usedvanlig lang rekke forskjellige årsaker. Det finnes knapt en sykdom eller medisinsk tilstand som ikke har trøtthet og slapphet som symptom, og psykologiske årsaker er også svært vanlige årsaker til trøtthet og slapphet. Da mener jeg ikke nødvendigvis "psykisk sykdom", men psykologisk i en videre forstand, dvs igrunnen alt vi tenker, føler og opplever. Det gjør noe med oss, på godt og vondt, og det igjen påvirker overskudd og energinivåer osv. Vi vet godt at de aller fleste tilfeller av trøtthet og slapphet IKKE skyldes fysisk sykdom. Dette vet vi veldig mye om, fordi trøtthet og slapphet er den vanligste årsaken til at folk oppsøker lege, faktisk. Jeg vet ikke hvilke prøver legen din har tatt og ikke tatt, og hva som er undersøkt og hva som er tenkt på og utelukket, så jeg kan ikke kommentere dette konkret. Skulle det vært gjort, så måtte det være ved en såkalt second opinion vurdering hos en annen almennlege. Og akkurat det er i bunn og grunn det jeg anbefaler deg her. Ved en slik second opinion må den nye legen få tilgang til all informasjon som fastlegen din har i sakens anledning, dvs prøvesvar, evt epikriser, komplett legejournal m.v. Da kan den nye legen vurdere prøvesvar påny, evt tolke ting anderledes, se om det finnes prøver som burde vært tatt osv. 

Og da er vi over i dette med at du har forsøkt å få time hos en annen lege, og du lurer på hvor du kan eller bør henvises eller ikke. 

Det første som bør sies, er dette med at du tar opp dette med private spesialister vs. offentlige. De fleste fastleger er forøvrig privatpraktiserende spesialister, så da er du allerede undersøkt av en slik, etter alt å dømme. Og det er ingen kvalitets- eller innholdsmessig forskjell om man oppsøker privat eller offentlig helsevesen. Det handler kun om hvordan legen organiserer sin praksis og/eller blir avlønnet. Det poenget kan du følgelig se bort fra. Og alle leger kan henvise til både private og offentlige spesialister, jfr ditt spørsmål.

Men når det gjelder det å bli undersøkt av en spesialist, så er det åpenbart en spesialist i almennmedisin du trenger, ikke en "organspesialist" i første omgang. Det er fordi dine plager som forklart kan skyldes "alt eller ingenting", og derfor må en tenke så bredt som mulig når slike plager skal utredes, og det er det almennleger som er spesialister på. Organspesialister, som f.eks. hjertespesialister, kan svært mye mer om hjertesykdommer, men på ingen måte så mye som almennleger om alle andre temaer innen medisin og sykdom. Derfor kan det å oppsøke organspesialister meget lett bli blindgater og feilspor når en skal utrede slike plager som du har.

Når vi så har fastslått at det er almennlege som er riktig instans for deg, og at en second opinion vil være det mest hensiktsmessige du kan gjøre her, så handler dette kun om å få en time hos en annen almennlege.

Du kan fritt spørre om time hos en hvilken som helst almennlege hvor som helst i landet. Du har ingen forpliktelse til å kun benytte det av din fastlegen. Forpliktelsen går den andre veien: Fastlegen din forplikter deg å gi deg nødvendig helsehjelp, inklusiv legetimer når du trenger dette. Men om du prøver å bestille time hos almennlege X, så har vedkommende med andre ord ingen forpliktelse til å ta deg imot. Det betyr at du kan forsøke å finne en almennlege som vil ta deg imot til en second opinion, eller du kan be fastlegen din henvise deg til en second opinion hos annen almennlege. Det er en vanlig, anerkjent og nyttig arbeidsmetode i vanskelige utredningstilfeller, og jeg er sikker på at din fastlege vil synes det er en god ide, når du begrunner det ut fra det jeg har beskrevet her. Dette har fastleger ferdige prosedyrer på, så vanlig er dette. 

Et helt annet alternativ er at du kan bestille time hos en helprivat almennlege, dvs en ikke-fastlege. Slike finner du blant annet på flere av de større privatklinikker og legesentere i mange norske byer. Velger du dette, så må du selv sørge for å få med all relevant informasjon fra fastlegen din, til den nye legen, altså alle labsvar, epikriser og fullstendig legejournal. Ellers risikerer du blant annet å måtte gå igjennom en rekke unødvendige undersøkelser påny.


Forøvrig reagerer jeg på at din lege sier at din trøtthet og slitenhet skyldes "bare alderen". Det er rent tøv, for friske 34-åringer begynner ikke på noen måte "å merke alderen". 

Men vi må heller ikke glemme, at det å være trøtt og sliten, er noe ytterst almennmenneskelig, som de fleste mennesker kjenner i perioder i livet, og at vi vet veldig godt i flertallet av tilfellene finnes det ikke noen medisinsk årsak eller sykdom som forklaring på plagene. Det er nok heller meget uhensiktsmessig å forvente at vi IKKE i perioder er veldig trøtte og slitne, for da begynner man lett å tenke at noe "er galt". 


Hvorvidt du har hjerteproblemer, kan jeg i liten grad uttale meg om, ut fra kun de opplysninger jeg har her. Det er en av de vurderinger legen som undersøker og utreder deg, tar stilling til. Men i utgangspunktet synes jeg ikke det du forteller om her, gir mistanke om hjertesykdom. Men mulighet for hjertesykdom, er naturligvis en av de mange tingene en almennlege tenker på og utreder pasienten for, ved slike plager som du har.

Håper at mine innspill og konkrete råd om hvordan du kan gå videre her, vil være til nytte for deg. Lykke til.