Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Trøtt, kvalm, diare og utflod.

Spørsmål

Kvalm - trøtt - diaré - utflod - dame på 55 år - som sjelden har hatt plager av noe slag - har redusert stoffskiftemedisin Levaxin for ca 3 mnd siden - tar nå 150 GR x 4 dg og 100 GR x3 dg- tok 150 GR x 7 før

Kvinne 55
Svar

Hei.


Her er det svært lite informasjon du har gitt oss, og i tillegg er der ingen spørsmål. Jeg er derfor usikker på hva du ønsker råd og informasjon om, og det er også vanskelig å bli konkret med så lite informasjon. Jeg skal prøve å forklare hvorfor, samt gi deg noen generelle råd:


Du har redusert din dose med Levaxin for 3 mnd siden. Det gjøres vanligvis av legen når en er for høyt dosert. Om det var tilfelle, kan du spørre legen din om, samt sjekke selv ved å spørre hva du hadde i blodprøveverdien TSH forut for dosereduksjonen. Det er nemlig denne prøven som avgjør om man er korrekt dosert, eller om man må redusere eller trappe opp stoffskiftemedisinen. Når en bruker Levaxin mot lavt stoffskifte, skal TSH ligge mellom 0,5 og 1,5. Hvis TSH er under 0,5, er man overdosert, og må vanligvis trappe ned dosen. Sjekke derfor om det var tilfelle hos deg. Nå har du brukt den nye dosen i 3 mnd. Da skal du ta ny blodprøve for å se om du er korrekt dosert nå, altså om TSH ligger mellom 0,5 og 1,5. Har den steget til over 1,5, så er du for lavt dosert, og kan utvikle symptomer på for lavt stoffskifte, og da må jo dosen økes igjen.

Når du skal ta slike blodprøver, så skal det gjøres om morgenen, og du skal ikke ta medisinen den dagen du tar prøven.


Du forklarer her hvilke doser du tar. Det lar seg ikke gjøre å kommentere de konkret her, for til det må man vite TSH-verdiene, jfr over. En dose som passer en person, man være for høy eller for lav for en annen person, så kun styrken på og antallet stoffskiftetabletter har ingen informasjonsverdi i seg selv, uten at en vet TSH-verdiene.


Så til de plagene du beskriver:

Det første som er viktig å være klar over, er at det behøver ikke nødvendigvis å ha noe som helst med din dosering av stoffskiftemedisin å gjøre. Jeg nevner det, siden du har tatt opp dette med stoffskiftet ditt og medisindosen, i forbindelse med at du beskriver plagene dine. En sammenheng kan ikke utelukkes rent generelt, for både for høy dosering og for lav dosering av Levaxin kan gi subjektive helseplager. F.eks. vil en for lav dose kunne gi symptomer på for lavt stoffskifte, som f.eks. trøtthet, slik du plages med, men samtidig vet vi jo at trøtthet kan skyldes omtrent alt annet av diagnoser og årsaker forøvrig, og også at trøtthet oftest IKKE skyldes sykdom eller medisinske årsaker. Og for høy dosering med Levaxin vil kunne gi en rekke plager, f.eks. diare, slik du nevner. Men også der vet vi jo at diare kan ha usedvanlige mange andre årsaker, så det må på ingen måte trekkes forhastede konklusjoner om sammenhenger og årsaksforhold, når det gjelder slike uspesifikke symptomer som du har. 


Kvalme, trøtthet og diare som du har, er symptomer som ikke kan kobles opp mot en-1-sykdom eller diagnose. Listen over mulige årsaker til f.eks. kvalme og trøtthet er særdeles lang, og kun systematiske utredninger hos fastlege kan si noe om årsaken.

Siden både kvalme, trøtthet, diare og utflod slik du har, kan skyldes sykdom, så skal du naturligvis ta dette opp med legen din, som vil finne ut for deg om hva årsaken er og ikke er. 

Du er 55 år, en alder hvor vi vet at sykdom inkl alvorlig sykdom begynner å opptre med økende hyppighet, og derfor skal legen din undersøke og utrede deg grundig, inntil dette er kartlagt, evt diagnoser er stilt, og selvfølgelig igangsette medisinsk behandling om det er nødvendig.

Med det så har jeg selvfølgelig ikke sagt noe som helst om at jeg "tror" at du har noen alvorlig sykdom, men bare forklart deg hvordan en skal tenke i slike sammenhenger og medisinske problemstillinger. Nyoppståtte helseplager hos middelaldrende og eldre mennesker skal legeundersøkes, fordi vi vet at de kan skyldes sykdom.

Når det gjelder utflod, så skal du i første omgang også ta opp dette med fastlegen din, som så vil vurdere om du bør undersøkes av en gynekolog også.


Jeg håper at mine råd og innspill her kan være til nytte for deg. Lykke til.Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-