Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Svært sliten i mange år. Hyppige forkjølelser. Hva kan det skyldes?

Spørsmål

Hei.Har i lang tid (mange år)følt meg sliten kvar dag.Ca kvar 2-3 veke har eg forkjøling og influensa følelse,orker ingenting når dette pågår og dette er som regel på helg etter endt arbeidsveke.Kan ikkje vere normalt?I tillegg plager med halsen,følelse av å måtte hoste pga pustestopp,hyppig i det siste.Er normalt ein frisk person som er aktiv med masse forskjellig og går masse fjellturer,men desse periodane øydelegg alt,blir kjempe frustrert av å ikkje kunne fungere!Har hatt,stress og bekymrings plager.Har jobbet ein del med det,tenker at eg må ta ein timeout frå jobb og stress?!Eller er det fysisk?!Har undersøkelser hjå fastlege ein gang i året,og der er jo ingenting galt. Fra rådløs,irritabel ,frustrert,redd og lei dame.

Kvinne 38
Svar

Hei.


Du er altså en frisk og aktiv ung kvinne på 38 år, som nå i flere år har følt deg sliten hver eneste dag, og du har hyppige luftveisinfeksjoner. Du må hoste ofte, og beskriver pustestopp (når er de? Natten?) 

Du forteller at du har hatt mye stress og bekymringer. Du har vært hos fastlege årlig uten at man har funnet noe galt.

Her spør du følgende spørsmål:

1) Kan dette være normalt?

2) Bør du ta en timeout fra jobb og stress?

3) Kan det være fysisk sykdom?


På spørsmålet om det er normalt, tenker jeg følgende: Det er svært vanlig å føle seg sliten, og mange mennesker har lite å gi etter krevende arbeidsdager. Dette er imidlertid ikke et enkelt enten-eller spørsmål, for slitenhet er så mangt, og det er varierende grader av det, fra hverdagssliten til slitenhet som følge av sykdom, og som gjør at man ikke klare å fungere osv. Så et endelig og konkret svar på dette er ikke så lett å gi. Er det så normalt å være forkjølet hver 2.-3.uke? Hvis vi tenker på "normalt" som gjennomsnittlig, så har Ola Nordmann i snitt 4 luftveisinfeksjoner i året. Det er gjennomsnittstall, hvilket betyr at det kan gå år uten at vi har forkjølelser, og så kan vi komme inn en "stim" og få langt flere enn vanlig. Slike ting kommer alltid av smitte, så hvis man oppholder seg ofte eller daglig i situasjoner hvor der er større muligheter for smitte, så vil en vanligvis få flere forkjølelser. Det helt typiske er for eksempel personer som begynner å jobbe i barnehage. Der forteller alle at de var "konstant forkjølet" de første par årene av arbeidssituasjonen, og så begynte det å avta. Det har naturligvis å gjøre med at i en barnehage (og tildels skole) så er der mange barn samlet, og der er alltid til enhver tid flere forkjølede barn, og følgelig vil det være forkjølelsesmitte "overalt" i en barnehage med snørr og sikkel og sutting på leker osv. Så hvis du har begynt i den slags jobbsituasjon, så har du en rimelig sikker forklaring. Hvis ikke, så ser det også ut som at kronisk stress kan påvirke immunsystemet i negativ retning, og derfor er det ikke utenkelig at det du selv er inne på her, ditt stress og dine bekymringer, kan være medvirkende faktorer.


Hvorvidt du bør ta en timout fra jobb, avhenger av om en tenker at din slitenhet skyldes forhold på jobben. Noen vil oppleve jobben som et positivt fristed hvor man ikke har tid til å tenke på de bekymringer man måtte ha, og da vil det ofte forverre situasjonen å gå hjemme og ha mer tid til å tenke på bekymringer. Mens andre kan oppleve så usunne og belastende arbeidssituasjoner at det kan være hensiktsmessig å holde seg borte fra jobben i en periode. Jeg vet på ingen måte nok om din arbeidssituasjon, hva du bekymrer deg for og om deg som person, til å gi deg et konkret svar på om du bør ta en timeout slik du spør om, men jeg har i det minste forsøkt å forklare deg hvordan du skal tenke om dette spørsmålet, for å finne best mulig svar. En samtale med fastlegen om dette kan være nyttig i så måte.


Er det mulig at dine plager skyldes fysisk sykdom? Teoretisk sett er det mulig, men samtidig kan vi nok i det minste utelukke alvorlig sykdom som kreft osv, siden det har holdt på i flere år, for hvis det hadde vært det, ville det ikke ha vært et svingende og tilbakevendende problem, men hele tiden verre og verre, og du ville ha vært meget syk etter noen år. Men andre fysiske årsaker er helt klar mulig. Slitenhet er et helt uspesifikt symptom, dvs at det peker ikke i noen som helst konkret retning eller diagnose, og egentlig kan nærmest de fleste fysiske sykdommer og tilstander gi slitenhet. For å finne ut av om det kan ligge fysiske årsaker bak din slitenhet, må din fastlege utrede deg nøye med dette som problemstilling. Jeg vet ikke hva legen din har undersøkt da du har vært på årlige sjekkene, og kan derfor ikke si noe om hva legen har utelukket. Det legeundersøkelser og ikke minst blodprøver viser, er avhengig av problemstillingen og hva man leter etter. La oss som et helt tilfeldig eksempel si at du har lavt stoffskifte, og legen din har sjekket din blodprosent, blodtrykk og blodsukker, men ikke sjekket stoffskiftet, så vil det selvfølgelig gli uoppdaget hen inntil man evt leter etter det med aktuelle blodprøver. Derfor synes jeg det er rett at du oppsøker legen din, med den konkrete problemstillingen du tar opp her: Kan der være noen fysisk årsak til min slitenhet og hyppige infeksjoner? Da vil legen kunne lete målrettet etter dette, og enten påvise det eller avkrefte det. Og blir konklusjonen da at der ikke finnes tegn til fysisk årsak, så er dette viktig informasjon til deg, for da kan du med stor sannsynlighet si at årsaken ligger i psykologisk / sosiale forklaringer e.l., f.eks. stress, jobbsituasjon m.v. Og er det konklusjonen, så er det jo der du må sette inn tiltak for å få det bedre.


Nevn også dette med pustestopp og hoste til legen din. Hvis det er nattlige pustestopp (spør evt partner om dette) , og du evt snorker også, så kan det hende at det er perioder med nedsatt oksygenmetning og redusert søvnkvalitet som gjør det så sliten. Hoste kan også være tegn på uoppdaget astma, hvilket du også må testes for.


Jeg håper at mine innspill her kan være til nytte for deg, og ønsker deg lykke til.