Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Subklinisk / latent hypotyreose? (Lavt stoffskifte)

Spørsmål

Hei! Jeg har i over to år slitt med veldig lite energi og hyppig sykdom. De siste 5 mnd. har det vært svært ofte, med perioder på 1-4 dager, 1-2 ganger i mnd. Alt fra feber, forkjølelse, halsvondt, omgangssyke mm. Etter endt arbeidsdag er jeg nesten hver dag for slapp til å gjøre noe annet enn å ligge på sofaen og er ofte så trøtt at jeg må sove. Dette til tross for at jeg sover ca. 8 timer om natten. Andre plager er at jeg lett fryser (sammenliknet med før), tunghetsfølelse i kroppen og en følelse av å være hoven i kroppen om morgenen. Dette gir seg ikke alltid ut over dagen. Jeg har prøvd å være aktiv om ettermiddagen, alt fra gå lettere turer til lett styrketrening. Dette ender ofte med at jeg blir mer sliten og fortere syk. Jobber i skolen og får ofte de samme symptomene som elevene mine har. Har denne høsten hatt en ganske krevende arbeidssituasjon med elevene, men trives likevel i jobben. Min forrige lege mistenkte kyssesyken, ev. senvirkninger av dette. Hadde utslag på at jeg hadde hatt kyssesyken. Legen mente det ikke var grunn til å følge opp. Oppfordret bare til å bruke egenmeldinger i periodene jeg var syk. Nåværende lege har testet for lavt stoffskifte og andre verdier. Anbefalte bare oppfølgning om 6 mnd. Føler jeg ikke blir tatt seriøs av legene og begynner å bli svært frustrert. Er det noe vi overser? Jeg tenker kanskje det kan være mer enn én ting som utløser alle symptomene. Trenger ihvertfall et annet perspektiv enn det legene jeg har vært hos nå kan gi. Resultater fra blodprøver tatt nylig legges ved i bilde.

Kvinne 28
Svar

Hei.


Du jobber i skolen, og sier selv at du ofte får "de samme symptomene som elevene har". Og du forteller om at du et par ganger i måneden har 1-4 dager med feber, forkjølelser, halsvondt, omgangssyke. Dette forteller oss i det minste følgende: Du er i en svært smitteutsatt jobb, med tett kontakt med store mengder barn, hvor det til enhver tid vil være mange som har virus som lett smitter. Omtrent alle som jobber i skole og barnehage, opplever at i de første 1-2 årene i slike jobber, så er man mer eller mindre konstant småsyk hele tiden, pga at man er så smitteutsatt. Dette avtar vanligvis med årene, fordi at det å gjennomgå mange slike infeksjoner er med å styrke immunforsvaret. Jeg er tilnærmet sikker på at akkurat dette forklarer mye av plagene dine.

Det du kan gjøre for å bedre denne situasjonen, er å bli stadig bedre på å forebygge smitte. Hyppig såpevask av hendene, spesielt før spising m.v., samt når du kommer hjem. Ha håndsprit tilgjengelig til enhver tid, og bruk den ofte. Bli oppmerksom på det utallige gangene du tar fingrene opp i ansiktet i løpet av dagen, uten å vite om det, og slutt med det. Vær helt konsekvent på å aldri berører ansiktet mens du er på skolen. For da har du til enhver tid virus fra omgivelsene på fingrene, som du så smitter deg selv med, når du f.eks. gnir deg i øynene, klør deg ved eller i nesen, plukker mat ut av tennene, slikker på fingrene for å blade i papirer osv. Det er svært mye å oppnå på ved slike tiltak.


Men i tillegg til disse åpenbare forklaringene på din hangling, er det også muligheter for annen sykdom eller medisinsk tilstand i tillegg. Og da tenker jeg spesielt på stoffskiftet. Dine symptomer kan være forenlig med lavt stoffskifte / hypotyreose i tidlig fase, og faktisk ser jeg jo på blodprøvene dine at du har en blodprøve som heter anti-TPO, som viser klart forhøyede verdier. Det betyr at kroppen din danner antistoffer mot eget vev, dvs en autoimmun prosess / autoimmun sykdom. Disse forhøyede verdiene av anti-TPO ser man ved lavt stoffskifte, og en kan ofte se forhøyede verdier av anti-TPO før sykdommen lar seg påvise med de "vanlige" blodprøvene T4 og TSH, altså hormonene som endres ved lavt stoffskifte. De er jo normale hos deg (fremdeles) , men TSH er noe høy og nærmer seg øvre normalgrense, og den prøven stiger ved lavt stoffskifte. Alt i alt er det avgjort mulig, og ikke helt usannsynlig, at du sakte er i ferd med å utvikle lavt stoffskifte, og at blodprøvene dine lenger frem i tid vil kunne bekrefte diagnosen lavt stoffskifte. Det er nemlig en tilstand som ofte utvikler seg svært sakte og over år. Hvis man er i ferd med å utvikle lavt stoffskifte, vil en ikke helt sjeldent kunne hangle, føle seg "under streken" og mye annet av det du forteller om her, før en sikker diagnose vil kunne bekreftes. Og påvisning av disse anti-TPO antistoffene du har, vet vi gir en betydelig økt statistisk risiko for at en faktisk vil utvikle lavt stoffskifte. En slik situasjon kalles "latent hypotyreose" eller subklinisk hypotyreose, dvs lavt stoffskifte i tidlig fase.

Dine symptomer, kombinert med det faktum at du har symptomer som kan tenkes å henge sammen med en latent hypotyreose, gjør at jeg har en mistanke om at det er her forklaringen ligger.

I slike situasjoner, altså hvor sykdommen ennå ikke har slått ut i "full blomst", så kan legen i samråd med pasienten enten vente og se, for det er slett ikke sikkert at du utvikler lavt stoffskifte, og da er det aktuelt å følge blodprøver videre fremover for å se od det utvikler seg i retning av lavt stoffskifte, f.eks. med halvårlige blodprøver. Et annet alternativ, om man mener at det er en reell mistanke om at man er i ferd med å utvikle lavt stoffskifte, dog uten at diagnosen kan fastslås (ennå), så kan en gjøre et behandlingsforsøk med hormonet tyroxin, som er det vi får lave verdier av ved lavt stoffskifte, og som er behandlingen for lavt stoffskifte. Da kan en f.eks bestemme seg for å forsøke dette i et halvt år, siden det tar tid før slik behandling virker, og så se om de symptomer pasienten har, da vil avta eller forsvinne. Gjør det det, f.eks. at du blir kvitt din følelse av trøtthet og tunghet i kroppen, frysetendens m.v., så taler det for at det faktisk var et begynnende lavt stoffskifte,  og da vil en kunne bestemme seg for at du eventuelt skal fortsette med dette, om det har gjort deg frisk. En manglende effekt taler for at det kanskje ikke er lavt stoffskifte som er forklaringen på plagene, og da må en eventuelt utredes for andre årsaker.

Det er jo forøvrig slik at mange av symptomene ved lavt stoffskifte, f.eks. slapphet og trøtthet, er alt annet enn spesifikke for akkurat den sykdommen. Listen over hva som kan føre til slapphet og trøtthet er henimot endeløs, faktisk. Omtrent enhver eksisterende sykdom, både fysisk og psykisk, kan føre til slapphet og trøtthet, og i tillegg vet vi at flertallet av personer som har slike plager, ikke har noen sykdom i det hele tatt. 


I ditt tilfelle ville nok jeg, om jeg var din lege, tenkt i retning av et slikt behandlingsforsøk med tyroxin, så jeg synes du skal ta en grundig prat med fastlegen din om dette, basert på den informasjonen du har fått her om blant annet dine anti-TPO verdier og dine symptomer som muligens kan henge sammen med en mulig hypotyreose under oppseiling.


Lykke til.