Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Subfebril, syk eller ikke syk?

Spørsmål

Jeg har lenge følt meg dårlig; sliten, vondt i muskler og ledd, vond i hodet, og generell «feberfølelse». Fastlegen kunne ikke finne noe galt, og i desember 2017 endte jeg opp med diagnosen fibromyalgi. Jeg går nå på 4,5mg LDN, og det hjelper en del. Men etter å ha vært syk første uka i februar i år (vanlig virussykdom) har jeg oppdaget at temperaturen min ikke går ned. Den ligger konstant mellom 37,5 og 38,5. Rundt da jeg fikk diagnosen målte jeg noen ganger rundt 37,5 om morgenen, men jeg målte ikke om ettermiddagen. Nå har jeg gjerne rundt 37,5 om morgenen og rett over 38 grader på ettermiddagen. Jeg har ikke sett subfebril eller feber på noen liste over symptomer for fibromyalgi, og tidligere i livet har kroppstemperaturen min alltid ligget rundt 36,5. Jeg ser at subfebril kan være et symptom på ME, men jeg er ikke så utmattet, og jeg føler meg alltid bedre etter litt mosjon, og jeg har ingen hovne lymfeknuter, så det tror jeg ikke det kan være. Jeg har litt vanskelig for å bare godta at jeg tilfeldigvis fikk en sykdom som ikke har noen forklaring og som jeg bare må leve med omtrent samtidig som min naturlige kroppstemperatur gikk opp en og en halv grad, selv om det selvfølgelig er mulig. Så jeg lurer altså på om det finnes noen annen medisinsk tilstand man kan mistenke, noe som kan undersøkes, eller om jeg bare må godta at dette er noe jeg må leve med.

Kvinne 39
Svar

Hei.


Feber er definert som rektal temperatur over 38, og "subfebril" er et begrep som brukes på temperaturer mellom 37,5 og 38. Feber skyldes sykdom, mens subfebrilitet kan skyldes sykdom, men behøver ikke nødvendigvis å gjøre det. Kroppstemperaturen stiger også med cirka en halv grad fra morgen til kveld hos oss alle, både syke og friske. Fysisk aktivitet vil også få kroppstemperaturen til å stige, jfr din mosjon. Å måle temperaturen ofte, slik du kanskje tildels har gjort, vil oftest gi varierende og kanskje forvirrende verdier, som en så prøver å forstå, evt tolke som sykdomstegn, selv om det eventuelt ikke er det. Det er blant annet fordi det er så utrolig mange faktorer som spiller inn. 

Du er altså nå i en situasjon hvor du er undersøkt nøye av legen din, og det eneste en har kommet frem til, er den beskrivende diagnosen fibromyalgi, som blant annet kjennetegnes av at den ikke har noen målbare eller fysisk påvisbare sykelige endringer i kroppen, -som f.eks. feber. Blant annet derfor er det slett ikke sikkert at din fibromyalgi og de symptomer du kjenner, har noe som helst med kroppstemperaturen din å gjøre. Det er faktisk heller sannsynlig. Sagt med andre ord, så kan dine temperaturmålinger være "tilleggsinformasjon uten informasjonsverdi". Det skal du slett ikke se bort fra her.

Hadde du hatt en sykdom som kunne gi feber eller subfebrilia, så ville legeundersøkelser inkl blodprøver etter alt å dømme ha vist dette. 

ME har du ikke, for da er symptomene av en helt annen alvorlighetsgrad enn det du beskriver. Og det at du føler deg bedre etter mosjon, er også et generelt godt tegn som taler mot at du skulle ha noen fysisk sykdom i det hele tatt.

Jeg kan naturligvis ikke trekke noen sikre konklusjoner i noen retning her, kun utfra din informasjon her, og uten tilgang til din journal, personlig undersøkelse osv, men her synes jeg mye tyder i retning av at du ganske sannsynlig ikke har noen uoppdaget sykdom, og at temperaturmålingene dine er irrelevante, dvs uten informasjonsverdi, og derfor verd å slutte med. Det vil jeg nok faktisk anbefale deg. 

Jeg har også sett på blodprøvesvarene dine, og der er alt normalt, og der er ingenting som tyder på sykdom av noe slag. Og spesielt ingenting som forklarer kroppstemperaturen din, -som altså forøvrig ikke behøver å være tegn på sykdom i det hele tatt, en mulighet det er viktig at du er klar over.

Jeg håper at du finner noe av nytte i min høyttenking og informasjon her. Ha det bra.