Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

"Støy fra kroppen"?

Spørsmål

Hei. Eg er en gutt på 28 år og har ikkje noko tidligere historikk med sjukdom. Dei siste månedene har eg følt flere plager/ubehag som eg ikke har lagt merke til før, som kommer og går. Noen dager er verre enn andre og varigheten er også forskjellig. Men det kan vere mye selv på dager der eg tar det rolig. Får rykninger i armer, føtter, rygg og inn imellom i hele kroppen. Noen ganger føles det som å få støt. Kan også få prikking/nummenhet. Skjelver mye mer i hender og armer enn før og får en del kramper. Føler eg har samme kraft som før, men blir fortere sliten. Synet kan bli uklart, og til tider kan eg se svarte og røde prikker/felt. Har en slags sviende/brennende følelse som virker å vere inne i ryggen, men kan og av og til kjennes som om noen stikker kalde nåler inn i ryggen, og kuldefølelsen sprer seg utover. Kan og ha perioder der eg er glovarm og svetter så lenge eg er i ro, men fryser med en gang eg beveger meg. Eg er mye mer trøtt og sliten enn tidligere, uansett hvor mye eg sover og hviler. Sliter med konsentrasjon og til tider med å finne ord/ordlegge meg. Har snakket med en lege som tok en del blodprøver for å sjekke en del ting, deriblandt vitaminmangel ol., uten å finne noen forklaring.

Mann 27
Svar

Hei.


Du er altså en til nå frisk ung mann på 28 år, som nå i noen måneder har kjent diverse fra kroppen som du ikke har fått noen forklaring på av legen din.

Her har du ikke stilt noe spørsmål til oss, men beskrevet dine plager. Du forteller at legen din har tatt noen blodprøver av deg, men at de ikke gav noen forklaring på plagene dine. 


Det som da har skjedd, er at legen din vet en del mer om hvilke sykdommer du IKKE har, ihvertfall. Det er forsåvidt greit med alt som er utelukket, men du er jo like langt, for du merker jo allikevel disse tingene du her beskriver, og jeg tar for gitt at du både ønsker en forklaring på hva det skyldes, og ikke minst å bli kvitt det.


Det er som hovedregel ikke mulig å stille diagnoser over internett, uten å undersøke pasienten og uten å kunne snakke grundigere sammen osv, og i særdeleshet i tilfeller som dette, hvor symptomene er atypiske og ikke peker i noen som helst diagnostisk retning. Eller sagt med andre ord: Jeg vet ikke om noen konkrete sykdommer som skulle kunne gi slike plager som du her beskriver. En annen sak som er et svært viktig utgangspunkt her, er følgende: Det er særdeles vanlig å kjenne en lang rekke fysiske fenomener fra kroppen, uten at det har med sykdom å gjøre i det hele tatt. Det er noe alle og enhver opplever hele tiden, men som hovedregel bryr vi oss ikke om det, men overser det, og søker ikke forklaringer. Men enhver kropp er laget slik at dersom vi, eller for den saks skyld jeg, her og nå, setter oss ned og virkelig kjenner etter på kroppen, så er det et vell av sanseopplevelser som bombarderes oss hele tiden, men vi vil vanligvis ubevisst sile vekk slike sanseopplevelser eller input i hjernen, fordi det ikke har noen informasjonsverdi for oss. Men ikke helt sjeldent kan vi komme inn i onde sirkler, hvor vi begynner å kjenne noe, og så begynner en å lure på hva det skyldes eller om det skyldes sykdom, og da er nå engang vi mennesker laget slik at vi er grunnleggende nysjerrige, og vil vite årsaker. Og enhver er opptatt av å ikke ha sykdom, og da er det slik at kombinasjonen av å ikke vite hva "et eller annet" fra kroppen skyldes, og ønsket om å ikke være syk, gjør at vi ubevisst begynner å "overvåke" kroppen for nøye, dvs lytte for mye til det som kalles "støy fra kroppen", dvs disse mange sanseopplevelsene som vi til vanlig siler vekk. Det er slik vi hver dag gjør med en masse andre sanseopplevelser: Du sitter for eksempel ikke og lytter til lyden av motoren i bilen eller piggene mot asfalten, og du lytter ikke aktivt til lyden fra ventilasjonsanlegget, selv om lyden faktisk er der, og den kan også være høy. Men hvis vi først begynner å lytte, f.eks. til ventilasjonsanlegget, så er det lett å komme inn i en ond sirkel hvor vi hører lyden hele tiden, og ikke klarer å la være å høre den. Men det er en god illustrasjon på hvordan vi alle siler vekk "støy fra kroppen" hele tiden, under normale omstendigheter.


Jeg skal selvfølgelig ikke påstå noe som helst skråsikkert her, spesielt ikke uten å undersøke deg, men det du her beskriver, gir for meg ikke noen spesiell mistanke om sykdom i det hele tatt. Jeg vet ikke om sykdommer som skulle kunne arte seg slik. Men jeg kan naturligvis ikke kategorisk utelukke noe som helst over nett. Det som imidlertid er avgjørende viktig, er at du er fullstendig klar over at det er meget lett å komme inn i onde sirkler hvor en ubevisst begynner å overvåke kroppen for nøye, og kjenner en masse reellt fysisk følbare ting fra kroppen, uten at det har noe som helst med sykdom å gjøre. Grunnen til at det er viktig at du vet om denne mulige forklaringsmodellen, er at du ikke på noen måte skal ta for gitt at du faktisk har noen sykdom eller medisins forklaring på det du kjenner og beskriver her. På ren magefølelse, og ut fra din beskrivelse, så tror jeg absolutt ikke dette. 

Men for å finne ut av dette, inklusiv å finne ut om det du merker er slik "støy fra kroppen", så skal du gjøre følgende:


Gå til legen din påny. Ha med utskrift av spørsmål og svar her, og la legen lese dette i begynnelsen av legetimen. Så forklarer du at du ble like klok etter forrige legetime, da legen ikke fant noen forklaring på plagene dine, og at du er interessert i vite årsaker, og ikke bare vite hva du ikke har av sykdommer, hvilket var det legen fant ut forrige gang. Spør konkret om det er noe mer som bør undersøkes, eller om legen allerede kan konkludere med at det ikke finnes mistanke om sykdom hos deg. For hvis det er konklusjonen, så er det jo svært viktig for deg å vite akkurat dette, slik at du kan begynne prosessen med å få "parkert" dette, slik at du etterhvert kan slippe å kjenne på de tingene du her beskriver, og slippe å lete etter årsaker. Spør også legen din direkte om han/hun tenker at dine plager kan tenkes å ha slike forklaringsmodeller som jeg her har beskrevet for deg på et generelt nivå, og hvis legen er enig i dette, er det viktig at dere har en grundig samtale om dette, slik at du både forstår og akspeterer en slik forklaringsmodell, -for det er vanligvis forutsetningen for å bli kvitt slike plager.


Jeg vil ikke bli overrasket om fasiten her er at du ikke har noen sykdom, og at plagene ligger i den gaten jeg her har forklart deg om, men få legen din til å hjelpe deg med å trekke endelige konklusjoner her, som ovenfor beskrevet.


Jeg håper du har nytte av min høyttenking og rådene her, og ønsker deg lykke til.