Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Store helseplager uten forklaring hittil

Spørsmål

Hei, jeg er en mann på 32. Jeg har fått fjernet en polypp i endetarmen ved en tilfeldig undersøkelse for magesmerter som viste seg å være en endokrin tumor. De sendte meg da videre til en skjelettscintigrafi. De hadde et søk fra hals og ned til hoftene. Ifølge sykepleiern så var det for å se på organer. Da jeg fikk svar fra kreftlegen så sa han at det så fint ut. Jeg har vært så plaget med helsen de siste årene at jeg har vansker for å slå meg til ro med dette. Jeg fikk ikke noe mere tilbud om undersøkelser. Det eneste jeg vet er at jeg skal inn på kirurgisk for muligens fjerne mere av tarmen for sikkerhets skyld. Men det er ikke før i juni. Et år før dette var jeg i ultralyd der de fant 2 svarte flekker på levra. De sendte meg i MR trur jeg det var, med kontrastvæske. De sa til meg det var åreknuter. Men nå som som de hadde funnet denne tumoren så lurer jeg på om hva om de tok feil? Er den skjelettscientagrafien så nøye at de ville sett om jeg hadde hatt kreft i organene? Ser de alt av tarmer på den? Magesekk? Helsen min er så svekket at jeg sliter bare med å stå oppreist. Dagene mine er fylt med smerte i hele kroppen og utmattelse. Skal snart inn på fysikalsk på sykehuset og sjekkes opp der. Men som jeg har forstått på legen min så har han gitt meg opp. Det er ikke noe mere han kan gjøre sier han. Fysikalsk er siste stopp, finner jeg ikke noe svar der så står jeg heilt alene i dette. Livsgleden forsvinner.

Svar

Hei.


Du har stilt ditt spørsmål til dr Sørbye, som er patolog. Han har svart deg tidligere også, i dette svaret: 


https://www.lommelegen.no/kreft/tarmkreft/legesvar/kyssesyke-ogeller-malign-endokrin-tumor/69387513


og han synes det var riktigst at du fikk svar fra meg som almenlege nå, blant annet fordi dine helseproblemer både i hans og min oppfatning, etter alt å dømme ikke skyldes kreft, men andre årsaker, som jeg skal forsøke å tenke litt høyt om her i det følgende:


Det vi har av sikker informasjon her p.t., er følgende:

Du er overmåte redd for alvorlig sykdom, og sliten. Det i seg selv kan gi svært alvorlige helseplager, og det er følgelig en mulig meget viktig del av bildet her.

Du opplever at legen din har gitt deg opp, og du sier at han sier at det ikke er noe mere han kan gjøre, forteller du. Da har du ingenting mer hos denne legen å gjøre, og må skifte fastlege. Det gjør du på helsenorge.no. Du trenger nemlig så absolutt en fastlege som kan hjelpe deg med dine store helseproblemer nå, og det er det umulig få fra en lege som du opplever har gitt deg opp, og som også i verste fall sier at det "ikke er mer han kan gjøre". For det er jo alltid og uten unntak feil. Dersom vi nå tar for gitt at du ikke har kreft, men at dine plager har andre årsaker, f.eks. det at du kan ha viklet deg lenger og lenger inn i en ond sirkel av frykt for alvorlig sykdom, forverret ved at de fant (og fjernet) denne svulsten i tarmen din, så er det jo enormt viktig at du har en fastlege som kan hjelpe deg ut av dette, ikke minst ved flere grundige og lengre samtaler, hvor du får gjennomgå alt legene har av infomasjon om din helse p.t., hva man tenker om det, og hvorfor ingen finner tegn til fysisk sykdom eller kreft hos deg, og hva det betyr. I sammen med slik informasjon og samtale, som vanligvis vil ha stor betydning og hjelp for pasienten, vil legen kunne trøste og være din veileder og "faste holdepunkt" i denne vanskelige fasen av livet ditt, så ikke du blir stående alene med dette, slik du selv også frykter. Den type legehjelp vil og skal en god lege alltid gi pasienten, og det er naturligvis alltid kjempeviktig, tidvis avgjørende viktig. Derfor blir det så utrolig feil når legen din sier at "det ikke er noe mer han kan gjøre", for slik er det per definisjon ALDRI, jfr over.  Det finnes mange situasjoner hvor en lege kan og bør si f.eks. "Nå er det ikke noen videre fysiske undersøkelser som bør foretaes eller som kan hjelpe deg" (for slik er det veldig ofte), og er det slik, er det jo avgjørende viktig at pasienten får vite akkurat dette, -og hvorfor. Og at legen da forklarer pasienten hvordan han/hun skal få hjelp videre, f.eks. i form av samtaler.


Det er svært vanlig at personer kan ha store fysiske helseplager og symptomer, f.eks. slik du har, uten at det faktisk foreligger noen som helst påvisbar fysisk sykdom. Og det er enormt viktig at du er klar over og aksepterer at det er et faktum, og at dersom det nå er slik at du ikke har noen kreftsvulst eller annen sykdom (hvilket alt taler i retning av), så kan slike mekanismer tre i kraft hos deg som hos alle andre.


Det er i det hele tatt en veldig (helse-)skadelig tankemessig kortslutning som mange har, at "dersom jeg kjenner fysiske symptomer, så må det skyldes fysisk sykdom". Enhver kan skjønne hvorfor en tenker slik i første omgang, men virkeligheten er så til de grader anderledes. Det er usedvanlig vanlig, og helt almenmenneskelig og noe som alle opplever i varierende grader i livet, at en får fysiske plager av av andre årsaker enn fysisk sykdom, og derfor kan dette også gjelde deg.


Veldig ofte handler det om "onde sirkler", hvor pasienter blir gjort mer og mer usikre og redde og frustrerte ved å gå gjennom flere og flere undersøkelser som ikke viser noen sykdom, for det kan styrke deres tanke om at "der er noe de ikke finner", og tanken om at en har en uoppdaget farlig sykdom vokser og vokser. Blir slike tanker og frykt store og omfattende nok, vil de fleste mennesker bli kjempesyke av det. Det hele er en stor snøball som ruller og ruller, hvor en ikke lenger vet hva som er årsak og hva som er virkning, og hvor kropp og tanker / følelser påvirker hverandre frem og tilbake hele tiden. Det er viktig å presisere at dette ikke er "innbilning" eller hypokondri, men reelt opplevde fysiske plager, dog uten fysisk sykdom som forklaring, i slike tilfeller. Og at dette er ytterst almenmenneskelige mekanismer, som vi alle kjenner på i varierende grader nå og da i livet, og som bekrefter at vi er mennesker med tanker og følelser, og ikke maskiner. Kroppen er absolutt IKKE som en bil, som har et eller annet symptom, som vi sender på verksted for undersøkelser, finner en mekanisk/fysisk årsak, som så kan fikses, og det blir veldig feil å tenke på kropp og helse som vi tenker på en feil ved bilen.


Viktigheten av å få rede på om det er slike mekanismer som ligger bak dine store helseplager nå, er enorm. For hvis det faktisk er slik jeg tenker i retning av og forklarer deg om ovenfor, så blir du ikke kvitt dine helseplager før du blir forklart det grundig av en god fastlege, og forstår og aksepterer det selv, slike psykosomatiske mekanismer som dette kan handle om.

Hvis det er i denne gaten dine helseplager ligger i nå, så vil du bare bli verre og verre ved å fortsette i en evig runddans av undersøkelser og bilder og blodprøver, for hvis det faktisk er slik at du ikke har noen påvisbar sykdom, noe som er meget mulig, men fortsetter å tro det, så blir du bare verre og verre i helsen, og jobber deg lenger og lenger inn i et blindspor.


Jeg kan ikke si noe om du har kreft eller ikke via internett, men jeg kan lese at du er svært grundig undersøkt, og der foreligger ikke mistanke om det nå. Og fordi jeg som almenlege så ofte ser folk vikle seg inn i helseangst ved å gå for lenge med uavklarte helseplager og frykt for sykdom, forverret ved utallige undersøkelser uten tegn til sykdom, og fordi nettopp dette kan være årsaken til din sykdom nå, så synes det var så viktig at du fikke dette innspillet, som en mulig annen innfallsvinkel til å få løst dine helseplager. 

Jeg tenker fremfor alt at det vil være synd om du kategorisk utelukker denne typen tilnærming, og ikke tar det opp som en åpen mulighet med din nye fastlege, for det kan i aller verste fall være det samme som at du fraskriver deg muligheten til å forstå og til å bli kvitt helseplagene dine.


Når du går til din nye fastlege, så vil jeg nesten insistere på at du tar med deg en utskrift av ditt spørsmål og svaret her, og lar legen lese dette, for det vil være viktig informasjon til legen din, som vil kunne hjelpe deg til å få optimal legehjelp allerede fra første legetime.


Lykke til.